hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Bedeker zdravia

Špeciál Bedekra zdravia - Všetko o očkovaní

Objednávky na: bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk
Cena: 2,50€ + poštovné

Milí čitatelia a priaznivci!


Ako sme v januári avizovali, Bedeker zdravia prešiel zmenami a v tomto roku si ho môžete kúpiť v novinových stánkoch. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty - predplatne@slposta.sk. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk;


Prajeme vám krásne, slnkom zaliate dni :)

 

 

Dvojmesačník Bedeker zdravia vychádza od roku 2005. Určený je laickej verejnosti, pričom cieľom projektu je prinášať overené a kvalifikované informácie z jednotlivých medicínskych odvetví, ktoré pre čitateľov neraz predstavujú navigáciu v riešení ich zdravotných problémov. Nadčasovosť a súčasne v mnohom tiež inovatívnosť informácií, rovnako ako aj edukačnú hodnotu článkov  zabezpečuje spolupráca redakcie s renomovanými a erudovanými autormi a takými inštitúciami, ako sú Slovenská zdravotnícka univerzita, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Slovenská lekárska spoločnosť, Lekárska a Farmaceutická fakulty Univerzity Komenského či  Liga proti rakovine.

Bedeker zdravia bezplatne distribuujeme  do čakární a ambulancií praktických lekárov,  špecialistov, nemocníc, súkromných medicínskych zariadení, kúpeľov, liečebných ústavov, ale nájdete ho aj vo vybraných lekárňach, vo wellness a relaxačných centrách. Môžete si ho objednať a za poštovné a balné Vám ho radi pošleme na domácu adresu.

Pútavá grafická úprava, edukačný a informačný potenciál časopisu oslovujúci cieľovú skupinu čitateľov bez ohľadu na vek, vzdelanie a sociálne postavenie . Mnohí z vás nás oslovujete klasickou i e- mailovou poštou a vaše telefonáty  svedčia o tom, že vás zdravie, prevencia a informácie o zdraví zaujímajú. Naša práca je zmysluplná a  prináša osoh všetkým. Svedčí o tom aj ocenenie -  medaila MUDr. Ivana Stodolu za šírenie zdravotnej výchovy, ktorú Bedekru zdravia udelilo MZSR v roku 2011.

Bedeker zdravia vydáva pravidelne  odborné suplementy: Ortopédia , Praktická a preventívna kardiológia.  V máji 2013 sme vydali reprezentatívnu publikáciu 90. Rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of orthopaedics in Slovakia.  Odborná verejnosť si môže suplementy aj knihu objednať.

Bedeker zdravia – váš sprievodca svetom zdravia :)