hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

90 rokov inzulínu

Pred 90 rokmi sa začala priemyselná výroba inzulínu. Život zachraňujúci liek znamenal nielen prevrat v liečbe diabetu, ale stal sa aj významným obchodným artiklom.

Kde sa to všetko začalo?

Diabetes je ochorenie staré ako ľudstvo samo. V minulosti sa cukrovka nazývala aj cukrovou úplavicou, práve z toho dôvodu, že vysoká hladina cukru v krvi „strháva“ so sebou vodu, ktorá sa z tela dostáva častým močením. Pred tým, ako dokázala medicína na liečbu cukrovky využívať umelo dodávaný inzulín, pacienti umierali v kratšom či dlhšom čase po prepuknutí choroby, v takzvanej diabetickej kóme. Podľa toho, ako rýchlo im odumierali bunky pankreasu, kedy koncentrácia glukózy v krvi bola už nezlučiteľná zo životom.

Test na určovanie hladiny cukru v moči pozná medicína už od začiatku 19. storočia, trvalo však ďalších sto rokov, kým v roku 1921 vedci CharlesBest a FrederickBanting extrahovali inzulín z hovädzieho pankreasu. Objav inzulínu a následné pokusy najprv na psovi, ktorému odobrali pankreas, predstavovali nádej, že sa pomocou takto extrahovaného inzulínu budú môcť liečiť aj ľudia. Zlomovým momentom bolo podanie inzulínu 14-ročnému chlapcovi, Leonardovi Thompsonovi, ktorý v roku 1922 ležal v ťažkom stave v Torontskej nemocnici. Po počiatočných neúspechoch chlapec na liečbu zareagoval a jeho rýchle zotavenie viedlo k podaniu ďalších dávok inzulínu, spočiatku zvaného „isletin“, aj ďalším pacientom. Dodnes sa tento moment považuje za jeden z najprevratnejších v histórii medicíny.

Začiatok priemyselnej výroby inzulínu

V roku 1923 sa predchodcovi Sanofi, spoločnosti Hoechst, podarilo získať z Kanady licenciu na výrobu prevratného lieku –  inzulínu. Vo Frank- furte nad Mohanom práve prebiehali klinické skúšky nového extraktu. Priemyselná výroba inzulínu sa začala.
Inzulínová liečba bola prvá, pri ktorej sa v rokoch 1922 a 1923 pri klinických štúdiách formovala „evidence‑basedmedicine“. Začínala sa nielen éra liečby diabetu, ale aj éra masovej výroby liekov.
Začiatky neboli jednoduché, v 20. rokoch 20. storočia bol výrobný proces z veľkej časti otvorený, manuálny a spočiatku pripomínal viac mäsiarstvo než farmaceutickú výrobu, ako si ju predstavujeme dnes. Štandardizácia a zdokonalenie výroby inzulínu prinášali stále nové výzvy. Problémy boli napríklad s potrebou schladiť pankreasy zvierat na nízku teplotu či obmedzenie dovozu do Európy počas 2. svetovej vojny. Po vojne stúpla produkcia inzulínu niekoľkonásobne. Spoločne so zmenou životného štýlu –  dostupnosťou potravín a pohodlnejším štýlom života – sa zvyšoval aj nárast kardio-vaskulárnych a metabolických ochorení. V roku 1951 uviedol Hoechst kombinovaný inzulínový prípravok, ktorý napodobňoval fyziologickú sekréciu inzulínu a umožňoval viesť diabetikom relatívne normálny život.

Bránu k ďalšiemu pokroku potom otvoril objav FrederickaSangera, ktorý v päťdesiatych rokoch opísal biochemickú podstatu inzulínu, za čo v roku 1958 získal Nobelovu cenu. Potom, čo bola v 60. rokoch odhalená podstata inzulínovej rezistencie a výsledkom výskumu bolo aj rozpoznanie antigenicity rôznych druhov inzulínu, začali sa vyrábať monokomponentné inzulíny. V 70. rokoch sa spoločnosť zamerala na ďalší výskum obmedzenia antigenicity a enzymatickým štiepením sa jej ako prvej podarilo syntetizovať humánny inzulín a od začiatku 80. rokov minulého storočia vlastné humánne inzulíny aj vyrábať. Nasledujú experimenty s inzulínovou pumpou a inzulínovými perami, ktoré dokázali zásadne skvalitniť život diabetikom. V roku 1998 sa výroba inzulínu po 76 rokoch konečne oslobodzuje od závislosti od pankreasov z jatočných zvierat. Inzulín sa produkuje biotechnologicky v obrovských reaktoroch s modifikovanými kultúrami E. coli. Výroba sa stáva efektívnejšou, flexibilnejšou a šetrnejšou k životnému prostrediu. Koniec minulého  storočia sa niesol v znamení rozmachu inzulínových analógov, ktoré lepšie napodobňujú fyziologickú sekréciu inzulínu. Spolu s perorálnymi antidiabetikami a modernými inzulínovými perami tvoria základ dnešnej produkcie spoločnosti Sanofi v oblasti diabetológie.