hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Chronickú bolesť chrbta dokážu odstrániť stimuláciou miechy

 

Chronickú bolesť chrbta a dolných končatín, na ktorú nezaberajú lieky, dokážu lekári vďaka unikátnej stimulácii miechy trvalo odstrániť alebo zmeniť len na príjemné mravčenie. Terapiu založenú na implantovanom neurostimulátore už podstúpilo niekoľko desiatok Slovákov, ktorí sa vďaka nej vrátili späť do plnohodnotného života. Slovensko je jednou z prvých krajín v Európe, kde začali používať prvý neurostimulátor odolný voči magnetickej rezonancii. Až 70 % z pacientov s implantovaným prístrojom po určitom čase potrebuje magnetickú rezonanciu, ktorá však bola doteraz pre nich tabu. Neurochirurgovia z Univerzitnej nemocnice v Bratislave preto ako prví v strednej a východnej Európe implantovali jedinečný neurostimulátor odolný voči magnetickej rezonancii. Prináša ľuďom s chronickou bolesťou nové možnosti diagnostiky a lepšej liečby. Terapiu, ktorá je plne hradená zdravotnou poisťovňou, využívajú okrem Univerzitnej nemocnice Bratislava aj Univerzitná nemocnica Košice, Vojenská nemocnica Ružomberok a Fakultná nemocnica Nitra.

 

Čo je to chronická bolesť?

 

Normálnym prejavom choroby, zápalu alebo poškodenia tkaniva je akútna bolesť. Zvyčajne je možné diagnostikovať jej príčinu a liečiť ju. Chronická bolesť sa definuje ako kontinuálna, dlhodobá bolesť pretrvávajúca viac ako 12 týždňov. Môže ísť pritom o bolesti hlavy či chrbta, nádorové bolesti, artritídu, neurogénnu bolesť (vyplývajúcu z poškodenia periférnych nervov alebo samotného centrálneho nervového systému) a psychogénnu bolesť (vyskytuje sa bez akejkoľvek viditeľnej známky poškodenia nervového systému). Chronická bolesť je nákladným ochorením, ktoré postihuje vo výraznej miere populáciu celej Európy. Odhaduje sa, že takouto bolesťou trpí jeden z piatich dospelých Európanov. Najväčšiu finančnú záťaž pre zdravotný systém predstavuje bolesť chrbta. Britská štúdia odhaduje, že ročné náklady na zdravotnú starostlivosť o ľudí s chronickou bolesťou chrbta v Európe predstavujú 1,75 miliardy eur. Neliečenie chronickej bolesti má pritom ničivé následky na kvalitu života takto postihnutých pacientov. Európske dáta ukazujú, že 19% pacientov s chronickou bolesťou stratilo v dôsledku neustávajúcej bolesti svoje zamestnanie, 21% z nich trpí kvôli tomu depresiami. Viac ako polovica všetkých pacientov s chronickou bolesťou sa cíti v zamestnaní unavenými a dosahuje nižšiu produktivitu práce.

 

Základom liečby chronickej bolesti sa stáva neurostimulácia

 

Nielen vo vyspelých krajinách, ale postupne už aj na Slovensku sa stáva základom liečby chronickej bolesti neurostimulácia. Ide o terapiu je založenú na implantovaní neurostimulátora, ktorý elektrickými impulzmi stimuluje miechu a odstraňuje pocit vnímania bolesti. Moderná technológia dokáže bolesť utlmiť tak, že sa mení iba na príjemné mravčenie. Pacienti po neurostimulácii už nemusia užívať také množstvo silných liekov ako dosiaľ, najčastejšie opiátov, ktoré často spôsobujú závislosť, ničia im žalúdok, pečeň či obličky.

 

Komu neurostimuláciapomôže?

 

Akým pacientom je neurostimulácia určená, vysvetľuje algeziológ doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., prednosta Algeziologickej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrice: „Pre pacientov, ktorí trpia krutou chronickou bolesťou krížov a dolných končatín a nezaberajú im už ani opioidové čineopioidové analgetiká a ani antidepresíva, alebo im ich užívanie spôsobuje netolerovateľné nežiaduce účinky, znamená naimplantovanie miechového neurostimulátora možnosť významného zmiernenia bolesti a kvalitnejšieho života. Pacientovi je však potrebné vysvetliť, že nejde o liečenie príčiny jeho bolestí, ale len o ich tíšenie a o svoj zdravotný stav sa musia naďalej nepretržite starať." Pred tým, ako sa pacient s chronickou bolesťou stane vhodným adeptom na neurostimuláciu musí absolvovať sériu vyšetrení od neurológa, cez algeziológa, ortopéda až po neurochirurga. „Keď pacient príde k nám na oddelenie, posudzujeme výsledky vyšetrení, či je možné pomôcť mu kauzálnou liečbou, teda odstránením príčin bolesti napríklad operáciou, alebo nejako inak mu zlepšiť kvalitu jeho života," vysvetľuje docent Martuliak. „Pacientov vhodných na neurostimuláciu vyberáme podľa takzvaných indikačných kritérií. Jedným z najdôležitejších je nemožnosť menej invazívnych postupov napríklad v podobe liekovej terapie a dĺžka trvania bolesti. Pacient vhodný na implantovanie neurostimulátora nemôže trpieť imunologickými či psychiatrickými ochoreniami, musí byť dostatočne inteligentný, aby dokázal prístroj obsluhovať. To všetko zisťujeme počas vyšetrení.Základom úspechu neurostimulácie miechy je predovšetkým úzka spolupráca algeziológa a neurochirurga a ďalších špecialistov pri prísnom výbere vhodných pacientov."„Odhaliť pacienta s chronickou bolesťou, ktorému by práve neurostimulácia mohla pomôcť, je úlohou školených algeziológov. Z veľkého počtu pacientov vyberajú takých, ktorých posielajú do implantačných centier, kde sa rozhoduje o tom, či sa pacientovi môže neurostimulátor implantovať. Cesta pacienta k neurostimulácii teda musí viesť cez neurológa a algeziologické centrá a končí sa na neurochirurgii, kde sa neurostimulátor implantuje," hovorí MUDr. Róbert Illéš, zástupca prednostu a súčasne primár Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Kramáre.

 

Ako to funguje?

 

Stimuláciu miechy zabezpečuje implantovaný neurostimulátor odolný voči magnetickej rezonancii, ktorý je spojený s miechou prostredníctvom elektród. Tie privádzajú elektrické výboje z neurostimulátora do príslušných nervov. Za normálnych okolností totiž signály bolesti putujú cez nervový systém priamo do mozgu. Elektrické impulzy vysielané neurostimulátorom však zabraňujú tomuto prenosu „informácie bolesti" z miesta vzniku do mozgu. Pacient tak vyslaný signál bolesti nepocíti.„Neurostimulácia je účinnou metódou, ktorá sa používa pri liečbe chronickej, nezvládnuteľnej bolesti driekovej chrbtice a dolných končatín, najčastejšie po viacnásobných operáciách chrbtice, keď predchádzajúca terapia a podávanie liekov neviedli k dostatočnej úľave od bolesti. Je určená pre pacientov s bolesťami, v prípade ktorých zlyhali lieky, infúzie či obstreky, alebo rádiofrekvenčné metódy a nepomohla im ani operácia. Vďaka stimulácii v epidurálnom priestore miechy dokážeme prostredníctvom elektrických výbojov zabrániť prenosu informácie bolesti", vysvetľuje neurochirurg MUDr. Róbert Illéš. Ako prvý neurochirurg v strednej a východnej Európe implantoval najnovší neurostimulátor odolný voči magnetickej rezonancii. Na prvý pohľad nepodstatná vlastnosť má pre ľudí s chronickou
bolesťou zásadný význam.

 

Slovensko predstavilo svetu neurostimulátor odolný voči magnetickej rezonancii

 

Podľa údajov OECD až 70 % pacientov, ktorí podstúpili neurostimuláciu, bude potrebovať vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Doteraz však bola táto najmodernejšia forma diagnostiky pre pacientov s implantovaným neurostimulátorom, ale napríklad aj kardiostimulátorom, tabu.Pôsobenie silného magnetického poľa totiž môže spôsobiť doslova spálenie tkaniva v okolí elektród a stimulátora tým, že dochádza k výraznému zahrievaniu vodivých častí systému. Keďže hovoríme o tkanivách v oblasti miechy, je toto riziko ešte významnejšie.Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pritom dôležité pre diagnostiku a liečbu závažných ochorení ako rakovina, mŕtvica či neurologické problémy. Zmenu priniesla až moderná technológia SureScan MRI, ktorá sa začala používať pri výrobe neurostimulátorov. Vďaka nej môžu pacienti s chronickou bolesťou profitovať nielen zo samotnej neurostimulácie, ale aj z možnosti diagnostiky magnetickou rezonanciou. Magnetická rezonancia umožňuje lekárovi zobraziť vysoko detailný obraz vnútorných orgánov, chrbtice, mozgu, ciev, svalov, kĺbov či oblastí infekcie. Táto technológia je oveľa šetrnejšia k ľudskému telu ako röntgen alebo CT vyšetrenie. Potvrdzuje to aj výrazný nárast vyšetrení magnetickou rezonanciu v posledných rokoch. Prvý takýto neurostimulátor v krajinách strednej a východnej Európy implantovali neurochirurgovia s algeziológmi v Univerzitnej nemocnici Bratislava. „Je to dôkaz, že na Slovensku sa robí kvalitná medicína, ktorá ide s dobou a využíva najmodernejšie technológie," zdôrazňuje primár Illéš. Môže pacient s implantovaným neurostimulátorom cestovať lietadlom alebo nemôže ho ohroziť búrka? Docent Martuliak vysvetľuje: „Pacient neurostimulátor ovplyvňuje sám, keď ho vypne, stáva sa neutrálnym zariadením. Pacient s neurostimulátorom by sa mal vyhýbať silnému magnetickému poľu, ktoré by v elektróde mohlo indukovať elektrický prúd, ale práve toto nové zariadenie je chránené pred takýmto vplyvom, takže sa systém neprehrieva a takýto pacient môže nielen lietať lietadlom - vystavíme mu aj potvrdenie, kvôli bezpečnostným kontrolám, ale napríklad aj zvárať."

 

Život po neurostimulácii je lepší

 

Po implantácii a spustení systému stimulácie miechy dochádza k výraznému zlepšeniu kvality života pacientov trpiacich chronickou bolesťou. Pacienti s implantovaným neurostimulátorom potvrdzujú, že pocit vnímania bolesti výrazne ustúpil a v mieste bolesti cítia len príjemné brnenie. To je spôsobené vydávanými elektrickými impulzmi, ktoré stimulujú miechu. Neurostimulátor nevydáva žiadny hluk. Pacienti sa vďaka tejto metóde môžu znovu začleniť do plnohodnotného života a nie sú odkázaní na sociálny systém. Mnohí ľudia, ktorým chronická bolesť bránila vo výkone povolania, sa po implantácii neurostimulátora vracajú do zamestnania a späť do aktívneho života.„Bolesť chrbtice bola neznesiteľná. Lieky nezaberali. Musel som brať množstvo silných liekov a opiátov. Vôbec som nežil, len prežíval.", prezrádza Miroslav Zemanovič, ktorý trpel bolesťami chrbtice niekoľko rokov a dodáva: „Po implantácii neurostimulátora som sa vrátil späť do života. Doslova."