hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

BZ 3/2015

PACIENTSKY PRÍBEH

Krok od zmierenia

 

„Nie je jedno, ako hráš na klavíri, ak chceš hrať každú noc. Ak chceš hrať každú noc, musí to byť ako o život.“
Zo zbierky Ak chceš hrať v noci na klavíri

Na obálke knihy Krok od zmierenia je čiastočne vysvetlené prečo sa tak volá. „Mohla by sa volať napríklad Môj život s hemofíliou. Ale nevolá sa tak. Preto nie, lebo hemofília ma naučila, že ľudia majú často oveľa väčšie trápenia než ja. S omnoho ťažšími, osudovejšími chorobami. Ak by im ich moja kniha pomohla zmierniť hoci len o promile, stálo za to ju napísať.“


Celý článok


Keď vás väznia vlastné črevá, neodkladajte návštevu odborníka

 

Príručka pre pacientov Crohnova choroba a ulcerózna kolitída detí a adoslescentov v trinástich, prehľadne graficky a informačne nabitých kapitolách opisuje aspekty života so zápalovým črevným ochorením. Popisuje diagnostiku, liečbu, venuje sa príznakom, možnostiam sociálnej podpory, stravovaniu a výžive, ale tiež napríklad aj plánovaniu rodiny. S kolektívom autorov príručku zostavila MUDr. Iveta Čierna, PhD.


Druhé, spravidla menšie prepuknutie zápalu sa pozoruje medzi 55. a 65. rokom života. Prejavy chronického zápalu v črevách môžu byť lokálne, celkové, ale aj mimočrevné. Typickými príznakmi sú bolesti brucha, riedka stolica, zrýchlené vyprázdňovanie, krv v stolici, zvýšená teplota a úbytok hmotnosti. Môžu sa pridružiť zápaly kĺbov, šliach, poruchy rastu a oneskorenie pohlavného dospievania, prejavy na koži, pečeni, únava a letargia. Až dve tretiny detských pacientov majú výraz chorého dieťaťa.

 

Slovak Crohn Club

Pacientske združenie Slovak Crohn Club je občianskym združením pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou. Obe ochorenia sú pomerne zriedkavé a preto je pre pacientov dosť ťažké nadviazať vzájomný kontakt. Klub od svojho založenia organizuje aktivity umožňujúce vzájomné stretnutia, na ktorých si môžu pacienti vymeniť praktické skúsenosti zo života s týmto ochorením. Takáto možnosť je veľmi dôležitá predovšetkým pre novodiagnostikovaných pacientov, ktorí sú často zaskočení novou životnou situáciou. Fakt, že ide o ochorenia celoživotné a tiež nedostatok informácií o nich, veľmi zle vplýva na psychiku mladých ľudí. Vzájomné stretnutia umožňujú získať praktické skúsenosti (diéta, účinky užívaných liekov, životospráva...), ktoré lekár nemôže poskytnúť ani pri najlepšej vôli. Informácie o oboch chorobách, nových liekoch a liečebných postupoch, ako aj správy o dianí v klube prináša klubový časopis Bulletine. Slovak Crohn klub úzko spolupracuje s odborníkmi a jeho ambíciou je vytvoriť most medzi odbornou a laickou verejnosťou. Prioritou združenia je pomáhať členom ľahšie sa vyrovnať s chorobou, prekonávať obavy z nej, zlepšovať kvalitu života a poskytovať informácie o dostupnej liečbe či kompenzáciách.

 

Celý článok


 

Rubrika  PREVENCIA

Kliešťová encefalitída

MUDr. Viera Švihrová, CSc.

doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine

Charakteristika vektora

Kliešť je obyvateľom lesov a ich okrajových častí. Najčastejšie sa vyskytuje v trávnatom poraste pri chodníčkoch lesnej zveri a turistických chodníkoch. Kliešť obyčajný je tzv. trojhostiteľský druh vektora, každé vývinové štádium cicia na inom hostiteľovi. Všetky vývinové štádia, s výnimkou vajíčok kliešťa, sa živia krvou. Cicaním krvi kliešť zväčší svoju hmotnosť z približne 4 mikrogramov až dvestokrát.

Oplodnenie kliešťa prebieha na tele hostiteľa. Po nacicaní samička opustí hostiteľa a po čase nakladie asi 1000 vajíčok. Larvy s tromi pármi nôh cicajú krv plazov, jašteríc, drobných zemných hlodavcov a spevavých vtákov. Nymfy so štyrmi pármi nôh parazitujú na väčších cicavcoch ako sú ježe, veverice, zajace a na vtákoch. Dospelé jedince - imagá, napádajú veľké cicavce ako napríklad líšky, srnce, jelene, diviaky, ovce, kozy, dobytok a iné. Pri cicaní kliešť najskôr nareže pokožku hostiteľa chelicerami (súčasť ústnych orgánov) a vsunie do ranky cuciak, ktorý má protiháčiky. Skôr ako začne kliešť cicať, vypustí do rany sliny, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi a mierne tlmia bolesť, ktorú spôsobilo porušenie pokožky.

V európskych podmienkach sa najvyššia aktivita imág v prírode udáva v marci až októbri spravidla s dvojvrcholovou krivkou výskytu, pričom prvé maximum je pozorované v júni a v júli, nižšie jesenné v septembri a októbri.


Možnosti prevencie

Pri pobyte v prírode je potrebné vyhýbať sa oblastiam s vysokou trávou, je vhodné používať repelentné prípravky. Oblečenie, respektíve pracovný odev má mať dlhé rukávy a nohavice, so spodnou časťou zasunutou do ponožiek, či podkolienok, uzatvorenú obuv a netreba zabúdať na ochranu hlavy. Po návrate  z prírodného  alebo pracovného prostredia treba vždy dôkladne prezrieť celé telo, prisatého kliešťa čo najrýchlejšie odstrániť a ranku dezinfikovať. Pri odstraňovaní kliešťa treba dávať pozor, aby sa nepomliaždil a aby sa odstránil celý.

 

„V prípade neočkovaných osôb je možné podať po prisatí kliešťa v endemickej oblasti hyperimúnny gamaglobulín, treba si však uvedomiť, že v prípade detí môže mať ochorenie po jeho podaní ťažší priebeh."


Celý článok

 

RUBRIKA RESPIRAČNÉ OCHORENIA

Na zvládnutie astmy stačí 15 sekúnd. Každý deň

Svetový deň astmy: Ako môžete ovládať svoju astmu

Napriek rozšírenej zdravotnej starostlivosti a novým liečebným postupom patrí astma stále k najrozšírenejším a najbežnejším chronickým ochoreniam, ktoré na celom svete postihujú viac ako 300 miliónov ľudí. Na Slovensku astmou v súčasnosti trpí vyše 100-tisíc pacientov. Prvý májový utorok aj tento rok patril Svetovému dňu astmy, ktorý chce pomôcť zvýšiť povedomie o tomto závažnom a rozšírenom ochorení. Nielen piaty máj, ale i celý mesiac patrí vo svete podujatiam, ktoré zvyšujú povedomie o samotnom ochorení, ale i o celosvetových opatreniach či prevencii tohto ochorenia.Témou aktuálneho ročníka Svetového dňa astmy i celého mesiaca venovaného tomuto chronickému ochoreniu je „Ako môžete ovládať svoju astmu". Prevencia a liečba sú veľmi výraznými faktormi prispievajúcimi k bezproblémovému životu s astmou. Pravidelné kontroly, vzdelávanie, no najmä dôsledná liečba môžu zmeniť život pacienta s astmou na nepoznanie.

 

Aj pri dlhodobej a sústavnej liečbe môžu dnes pacienti s astmou viesť vďaka zodpovednému prístupu plnohodnotný život. Inhalačné lieky si vyžadujú minimum času i pozornosti, takže astme môžu pacienti venovať denne len 15 sekúnd. Zvyšok času môžu venovať svojej rodine, práci či záujmom bez veľkých obmedzení. Dôkazom toho, že astma nemusí byť obmedzujúcim faktorom ani v športe, sú úspešní slovenskí športovci Zuzana Štefečeková či Jozef Repčík. Zatiaľ čo Zuzana Štefečeková sa napriek svojmu ochoreniu aktívne venuje športovej streľbe, Jozefovi Repčíkovi nebráni astma v takej náročnej športovej disciplíne, akou je atletika.

 

Dá sa astma vyliečiť?

Výrok „vyliečený astmatik" berú lekári zvyčajne s rezervou. „Ak už raz pacientovi astmu diagnostikovali, teda že astmatická reakcia na určitý podnet zvonku už prebehla, je pravdou, že ak v priebehu dvoch rokov mal dobré výsledky, netrpí sezónnymi výkyvmi a mohli sme s liečbou skončiť, neznamená to, že niekedy v živote sa s týmto ochorením už nestretne alebo nebude mať napríklad nejakú nevhodnú reakciu na koži či potravinovú intoleranciu," hovorí MUDr. Marta Hájková, CSc. „Okrem dostatočnej fyzickej aktivity by si mal pacient s astmou dať pozor aj na stravovanie, najmä na potraviny, s ktorými mal v minulosti zlé skúsenosti." Aj podľa profesora MUDr. Petra Pružinca, CSc., prednostu Ústavu klinickej imunológie, alergológie a orgánových transplantácií SZU je charakteristické, že deti s problémami s alergiou môžu napríklad po puberte mať zdanlivo prestávku: „V tom období nemajú žiadne symptómy, potom, v mladšom  dospelom veku, začnú problémy s astmou. Máme dokonca tiež pacientov, ktorí v päťdesiatke príde s príznakmi alergickej nádchy a o rok mu diagnostikujeme a potvrdíme astmu. Astma sa však dá dobre liečiť, len človek musí byť disciplinovaný."

 

Celý článok

RUBRIKA DIABETES

NOVÁ INZULÍNOVÁ PUMPA ZLEPŠÍ DIABETIKOM ŽIVOT

Od júla budú mať pacienti s diabetom, opäť lepšie vyhliadky na plnohodnotnejší život. Už aj na Slovensku bude dostupná nová inzulínová pumpa Minimed 640G. Prelomová novinka od spoločnosti Medtronic okrem podávania inzulínu dokáže ochrániť pacienta pred hroziacou hypoglykémiou a následnou stratou vedomia, či dokonca smrťou. V porovnaní so svojimi predchodkyňami nielenže presne aplikuje inzulín, ale udržiava bezpečnú hladinu glykémie.

Pumpa pomáha a chráni

Takéto stavy však môžu byť minulosťou práve vďaka novej inzulínovej pumpe v kombinácii s kontinuálnym monitorovaním glukózy v podkoží. Nielenže dodáva telu chýbajúci inzulín, ale zároveň dokáže podávanie inzulínu v prípade hroziacej hypoglykémie a straty vedomia zastaviť. Pumpa totiž nepretržite (24 hodín denne) meria hladinu cukru v krvi a ak zistí, že hrozí pokles cukru v krvi až na úroveň hypoglykémie, tak podávanie inzulínu dočasne zastaví. Keď sa hladina cukru upraví, pumpa podávanie inzulínu automaticky obnoví. Nezanedbateľným benefitom je aj eliminácia každodenného viacnásobného pichania inzulínu. Účinnosť a bezpečnosť systému preukazujú nielen odborné štúdie, ale aj osobné skúsenosti pacientov či ich rodičov. „Pumpa je úžasnou pomôckou nielen po zdravotnej, ale aj psychickej stránke, keďže dáva mojej dcére, a tým aj mne istotu, že jej nehrozí stav bezvedomia. Každé vážne ochorenie a takým je aj diabetes, zasiahne celú rodinu. Inzulínová pumpa sa prispôsobuje potrebám diabetika a nie naopak, že diabetik sa musí prispôsobiť svojej chorobe.“

Celý článok

 

RUBRIKA ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

Vďaka profylaktickej liečbe dnes možno hemofíliu liečiť s úspechom

Dve otázky pre odborníka

Odpovedá doc. MUDR. Angelika Bátorová, PhD., vedúca Národného hemofilického centra a prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a Univerzitnej nemocnice v Bratislave - Nemocnice  sv. Cyrila a Metoda v Petržalke.

 

Kedy sa podávajú lieky na zastavenie krvácania?

V súčasnosti sa využívajú viaceré spôsoby liečby hemofílie. Väčšinou sa liek podáva v prípade krvácania, zvyčajne počas jedného až piatich dní, niekedy je však na odstránenie krvného výronu potrebná aj desať či 14-dňová liečba. Ak sa liečba začne včas, možno krvácanie zvládnuť jednou dávkou lieku. Liečba sa opakuje pri každom ďalšom krvácaní. „Preventívne" sa liek podáva napríklad pri plánovanej operácii, trhaní zubov, úrazoch. V týchto prípadoch trvá liečba najmenej sedem až 14 dní po operácii. Ako už bolo spomenuté, dnes je zlatým štandardom liečby hemofílie detí takzvaná „profylaktická liečba", zameraná na prevenciu krvácaní a zabránenie vzniku komplikácií krvácania v podobe trvalého, nevyliečiteľného, invalidizujúceho poškodenia kĺbov, ale aj iných orgánov. Profylaxia spočíva v pravidelnom podávaní lieku  spočiatku raz, neskôr dva- až trikrát týždenne, po celý rok. Má význam, ak sa s ňou začne už vo veku jedného až dvoch rokov, ešte pred tým, ako sa objavia opakované krvácania do kĺbov. Vyžaduje si to, samozrejme, dobrú spoluprácu a disciplínu rodičov dieťaťa a neskôr aj samotného jedinca s hemofíliou. Profylaxiu najnovšie zavádzame aj v liečbe dospelých hemofilikov. Hoci sa už nezabráni poškodeniu kĺbov, zníži sa frekvencia krvácania a potreba nárazovej liečby, spomalí sa tiež progresia choroby a zabráni sa život ohrozujúcim krvácaniam. Takáto liečba významne zlepšuje kvalitu života našich pacientov.

 

Preventívne podávanie menších dávok liekov, ktoré zabráni spontánnemu krvácaniu, je farmakoekonomicky oveľa výhodnejšie ako nárazová liečba pri často sa opakujúcich krvácaniach s následnou potrebou náročných ortopedických operácií. Dnes dostávajú všetky slovenské deti s hemofíliou preventívnu profylaktickú liečbu. Vo Švédsku napríklad aj všetci dospelí.

doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

,,Úroveň liečby hemofílie v každej krajine sa posudzuje podľa množstva jednotiek koagulačného faktora prepočítaného na jedného obyvateľa krajiny, ktoré sa ročne spotrebujú. Začiatkom 90. rokov bolo Slovensko na úrovni jednej až dvoch jednotiek na obyvateľa, čo nestačilo na dostatočnú liečbu krvácaní, a najmä na operácie ťažko poškodených kĺbov, ktoré mala väčšina hemofilikov. V priebehu 20 rokov sme zvýšili úroveň liečby na dnešných 6,5 jednotky na obyvateľa a rok, čo považujeme za veľký úspech. V tomto smere zohralo veľkú úlohu naše pracovisko, Národné hemofilické centrum, ktoré ako centrum s celoslovenským pôsobením dohliadalo na dostupnosť a rovnomerné zvyšovanie úrovne liečby hemofilikov vo všetkých regiónoch Slovenska, vrátane zavedenia profylaxie pre všetky deti. Vďaka zvýšenej dostupnosti liekov naše pracovisko zaviedlo moderné spôsoby liečby hemofílie a jej komplikácií, ku ktorým dnes patria predovšetkým inhibítory faktorov VIII a IX. V spolupráci so špecialistami chirurgických disciplín Univerzitnej nemocnice vykonávame aj tie najnáročnejšie operácie v prípade hemofilikov, vrátane výmeny poškodených kĺbov."

 

Celý článok

RUBRIKA DIABETES

Čo robiť, keď môže ísť o život?

 

Viacero mladých diabetikov s diabetom prvého typu zažilo nepríjemnú situáciu na verejnosti, keď sa ocitli v stave rýchlo nastupujúcej hypoglykémie. Namiesto toho, aby im okolie pomohlo, odsúdilo ich vyčítavými poznámkami, že si nemajú pichať drogy alebo sa opíjať. To je aj prípad mladej ženy z Bratislavy, ktorá chcela poprosiť na zastávke autobusu o pomoc starší manželský pár, ale tí rozprávali len o tom, že by sa zo svojej závislosti od drog mala ísť radšej liečiť a nie chodiť nadrogovaná po ulici. „Aj my sme mali pred pár rokmi prípad mladého dievčaťa, ktoré sa u nás liečilo a na následky hypoglykémie a súhrou nešťastných okolností zomrelo. Videli ju totiž vychádzať z pohostinského zariadenia, a hoci alkohol nepila, okoloidúci si mysleli že áno a ona v noci zamrzla," hovorí MUDr. Ľubomír Barák z Detského diabetologického centra.

Ako sa diabetik do kómy vlastne dostane? „Pri stave hypoglykemického bezvedomia nejde o stav úplnej kómy. Organizmus má ešte zásobné cukry v pečeni či vo svaloch a tie vie istým spôsobom využiť a diabetik sa preberie. Ale ak hypohlykémia trvá dlhší čas, kontraregulačné mechanizmy úplne zlyhajú a človek upadne do kómy. Spomínam si na prípad mojej pacientky, Zuzany Hasovej, ktorá mala diabetes od šiestich rokov. Na výlete počas tábora, ktorý sme pre detských diabetikov organizovali v Tatrách, rozdala svoje „záchranné kocky cukru" kamarátovi, ktorý počas výletu viackrát pociťoval hypoglykémiu. Bolo teplo a vtedy k hypoglykémii môže prísť rýchlejšie. Zrazu len povedala, že ma vidí dvojito a už aj upadla do bezvedomia. Museli sme jej vnútrožilovo podávať glukózu. Pre deti predstavuje hypoglykémia väčšie riziko v tom, že jednak si ju dieťa menej uvedomuje, dospelý už predsa len má viac skúseností, a navyše v detskom veku nastupuje aj rýchlejšie," rozpráva doktor Ľubomír Barák.

Prvá pomoc:

„Hypoglykemické stavy sa liečia podaním cukrov, glukózy, fruktózy alebo sacharózy. Ak ide o ľahkú hypoglykémiu, pacienti sú poučení a poznajú svoje prejavy hypoglykémie, mali by zjesť 50 až 100 g sacharidov, napríklad vo forme sladšieho ovocie, ovocnej šťavy, prípadne chlebovín. Ak je hypoglykémia závažnejšia, treba podať jednoduchý cukor, napríklad čaj osladený 50 g cukru či pohár cocacoly. Nemožno použiť umelé sladidlá, musí ísť o jednoduché prírodné cukry ako sacharóza, glukóza či fruktóza. Výborným pomocníkom sú aj glukózové tablety," vysvetľuje odborníčka. Samozrejme pacient by mal mať glukomer, pomocou ktorého treba odsledovať hladinu glykémie.

„Pri závažnej hypoglykémii s prekomatóznym stavom alebo s kómou treba bezodkladne volať rýchlu zdravotnú pomoc, ale ako prvá predlekárska pomoc poslúži kocka cukru vložená medzi zavreté (!) zuboradie a líce. Takto sa cukor prostredníctvom enzýmov v slinách rozpustí a sliznicou sa pomaly vstrebe. Kryštálový a práškový cukor však nie sú vhodné, pretože tu hrozí riziko vdýchnutia," vysvetľuje doktorka Némethyová.

Celý článok

 

RUBRIKA NEUROLÓGIA

 

Trpíte migrénou?

doc. MUDr. Vladimír Donáth, prednosta II. neurologickej kliniky SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

História

Migréna je jedno z najstarších známych ľudských ochorení. Prvé popisy pochádzajú zo starovekej Mezopotámie, 3000 rokov pred n. l. Hippokrates v roku 400 pred n. l. opisoval poruchy zraku, ktoré môžu predchádzať migréne (aj to, že migrenikovi sa po zvracaní uľaví). Išlo o blikajúce svetlá alebo rozmazané videnie, ktoré dnes nazývame aurou. Z histórie sú známe slávne osobnosti, ktoré trpeli migrénou. Išlo o individuality ako Thomas Jefferson, Julius Caesar, Cervantes, Sigmund Freud, Ulysses S. Grant, Lewis Carroll a Vincent Van Gogh.

Migréna veľmi významne ovplyvňuje kvalitu života pacientov. Liečba triptanmi posunula zvládanie migrény na vyššiu úroveň a súčasne poskytla nové pohľady do problematiky patofyziológie migrény. Komplexný prístup k problematike migrény v podobe kombinácie preventívnej a akútnej liečby, môžu zlepšiť kvalitu života pacientov s migrénou.

Nové typy liečby

Botulotoxín typ A: sa aplikuje perikraniálne (do svalov na hlave, temporálnych, glabelárnych, frontálnych).

Magnézium je účinné v niektorých prípadoch menštruačnej migrény.

 

Celý článok