hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

BZ 5/2015

 

RUBRIKA ŽENSKÉ ZDRAVIE

Antikoncepcia s ochranným účinkom na zdravie ženy

 

Zdá sa, že ženy na Slovensku majú z užívania antikoncepcie obavy. V porovnaní s krajinami na západ od nás si svoju plodnosť takto reguluje len tretina slovenských žien. Na otázky prečo je to tak, a aké výhody užívanie antikoncepcie prináša, odpovedá prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre gynekológiu prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

 

Napriek tomu, že sa antikoncepcia považuje za najspoľahlivejšiu metódu ochrany pred neželaným počatím, pretrváva v ženskej populácii na Slovensku akýsi neodôvodnený strach z nej. Prečo?

 

Celý článok

RUBRIKA DIABETES

Tému prináša


Cukrovka pod kontrolou

 

Počas „Dia dní v lekárni" si budú môcť dať pacienti s cukrovkou bezplatne zmerať glykovaný hemoglobín. Vďaka tomu sa dozvedia, či je ich ochorenie pod kontrolou, nakoľko je liečba účinná, či by ju mali zmeniť, ale aj aké riziko komplikácií diabetu im hrozí. U svojho lekára sa zároveň dozvedia, čo znamená „dostať sa pod sedem".


Celý článok


RUBRIKA SEZÓNNE OCHORENIA

Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke

 

Chrípka je známe ochorenie s veľkým potenciálom rýchleho šírenia a potenciálom vytvárania epidémií. V zdravotníckych zariadeniach, najmä v tých, kde ležia pacienti s chronickými ochoreniam, môže mať chrípka fatálne následky. Projekt „Chránime našich pacientov, očkujeme sa  proti chrípke" ukazuje, že si lekári a zdravotnícki pracovníci uvedomujú dôležitosť zodpovedného prístupu k pacientom.

Odborný garant projektu je Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť. Projekt podporilo aj Ministerstvo zdravotníctva SR.

 

Partneri projektu:

Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni

Detská fakultná nemocnica v Košiciach

Východoslovenský ústav srdcových chorôb v Košiciach

Sanofi Pasteur (divízia vakcín skupiny Sanofi)

Mylan

 

Celý článok

RUBRIKA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Psychické ochorenia sú epidémiou dnešnej doby

 

Depresia spojená s úzkosťou či iným prejavmi narušenia psychiky, ľudí často prekvapí. Mnohí majú pocit, že „im sa to nikdy nemôže stať" a depresiu pokladajú za prejav slabosti alebo za vlastné osobné zlyhanie. Depresia však môže postihnúť hocikoho v každom veku a životnom období. Často vypukne bez zjavnej, náhlej príčiny a pôvod ochorenia sa mnohokrát nedá zistiť. Neliečené ochorenie môže človeka ochromiť na dlhé týždne až mesiace, zbaviť ho schopnosti pracovať, zúčastňovať sa na chode rodiny, či udržiavať kontakty s priateľmi. A aká je podľa Centra zdravotníckych informácií situácia na Slovensku? V minulom roku vyšetrili lekári v psychiatrických ambulanciách celkovo asi o 25 % viac žien ako mužov. Závisí však od diagnózy, ktoré pohlavie postihuje častejšie. Napríklad ženy psychiatri častejšie vyšetrujú pre depresívne a úzkostné poruchy, mužov pre poruchy psychiky spôsobené alkoholom a drogami. Najčastejšie vyšetrujú psychiatri u nás pacientov pre poruchy nálady, úzkostné poruchy, a na treťom mieste demencie. Najviac pacientov je vo veku 45 až 64 rokov.

 

Celý článok

Rakovina krčka maternice: Obrovský skok v prevencii

 

Odborníci u nás momentálne odporúčajú testovať na prítomnosť HPV predovšetkým dve skupiny žien: nad 30 rokov s nejasným cytologickým nálezom a pacientky po konizácii krčka maternice.

 

Aké rizikové sú jednoitlivé podtypy vírusov HPV

Prítomnosť HPV 16              Jednej zo štyroch žien sa vyvinie ťažká dysplázia CIN III

Prítomnosť HPV 18              Jednu z deviatich postihne ťažká dysplázia CIN III

12 ostatných typov HPV       Jednu z 19 postihne ťažká dysplázia CIN III

Celý článok

RUBRIKA Rozhovor

Tému prináša


Liečba porúch metabolizmu tukov znižuje kardiovaskulárne riziko

 

Dyslipidémie alebo dyslipoproteinémie sú poruchy metabolizmu tukov, ktoré človeka ohrozujú rizikom infarktu alebo cievnej mozgovej príhody. Dôležité je odhaliť ich včas a včas ich aj liečiť. Ako sa tejto skrytej kardiovaskulárnej hrozbe dá účinne predísť? Viac v rozhovore hovoríMUDr. Peter Jackuliak, PhD., z V. internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave Ružinove.

 

Celý článok