hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013


BZ 1/2016

RUBRIKA ZRIEDKAVÉ CHOROBY

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

Deň zriedkavých chorôb 2016


Každoročne je posledný februárový deň venovaný zvýšeniu povedomia o zriedkavých chorobách, ich dopadu na každodenný život pacientov a ich rodín, kedy si pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb. V roku 2016 to bude už po deviatykrát a pripadne symbolicky na priestupný (zriedkavý) 29. február.

Kampaň Dňa zriedkavých chorôb je orientovaná na celú spoločnosť, od zdravých ľudí, ktorým je tento problém našťastie úplne cudzí, až po tvorcov zdravotnej politiky, politikov, priemysel či vedcov, lekárov, zdravotné sestry, fyzioterapeutov alebo sociálnych pracovníkov.

Deň zriedkavých chorôb 2016 si kladie za cieľ podporovať:

 • politikov a zákonodarcov v kontinuálnej práci na problematike zriedkavých chorôb ako priorite národnej amedzinárodnej politiky
 • napredovanie výskumu voblasti liekov na zriedkavé choroby
 • rovnocenný prístup kzdravotnej starostlivosti akvalitnej, skorej diagnostike
 • tvorbu a implementáciu národných plánov
 • a napomáhať zmierňovať izoláciu pacientov a ich rodín

Celý článok

RUBRIKA ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

Karcinóm pľúc sa netýka len fajčiarov

 

Aké varovné príznaky si treba všímať?

 • pretrvávajúci kašeľ
 • zmena charakteru chronického kašľa fajčiarov (zmena množstva a charakteru vykašľaného hlienu)
 • bolesť v hrudníku pri dýchaní, kašli, hlbšom nádychu
 • dýchavičnosť alebo sipot pri činnostiach, pri ktorých človek v minulosti tieto problémy nemal
 • chrapot
 • vykašliavanie krvi
 • strata chuti do jedla alebo nechcený úbytok hmotnosti
 • opakované zápaly priedušiek
 • únava, nechutenstvo

Rizikové faktory

Fajčenie

Fajčiar, ktorý fajčí 20 cigariet denne počas 20 rokov, má 20-krát vyššie riziko rakoviny pľúc. Najúčinnejšou prevenciou je prestať fajčiť. Skoncovať s fajčením má význam v akomkoľvek veku, hoci platí fakt, že čím skôr, tým lepšie. Fajčenie je najrozšírenejšia toxikománia, vo svete fajčí asi 1,6 miliardy ľudí.  Spolu s vysokým cholesterolom a vysokým tlakom krvi patrí pritom k preventabilným faktorom zapríčiňujúcim úmrtia. Ročne tento neduh zabije len v Európe 1,2 milióna ľudí. A celosvetovo každých osem sekúnd zomrie na dôsledky fajčenia jeden človek. „Hoci nie všetci pacienti s karcinómom pľúc boli v kontakte s tabakom, či aktívne alebo ako pasívni fajčiari, ukazuje sa, že je to väčšina z nich. Aj preto ako prevencia stále platí klasické: nefajčiť, ani aktívne ani pasívne," dopĺňa docent Peter Beržinec.


Celý článok


Mýty a fakty o očkovaní

 

O očkovaní existuje množstvo mýtov založených na nevedeckých, nespoľahlivých a manipulatívnych tvrdeniach, ktoré sa vyhlasujú za „overené poznatky" a očkovanie zámerne označujú za nevhodné či zdraviu škodlivé.

Mýtus 1

Lepšia hygiena a sanitácia spôsobia, že choroby vymiznú - vakcíny nie sú potrebné.

Fakt 1

Choroby, proti ktorým sa možno zaočkovať, sa vrátia, ak sa s očkovaním prestane.
Kým lepšia hygiena, umývanie rúk a čistá voda môžu ochrániť ľudí pred chorobami, akými sú chrípka a cholera, väčšina vírusov sa šíri bez ohľadu na to, ako dodržiavame čistotu. Ak ľudia nebudú zaočkovaní, takzvané staré choroby ako napríklad osýpky, sa rýchlo vrátia.


Celý článok

RUBRIKA OČKOVANIE

Odporúčané očkovanie a očkovanie na vlastnú žiadosť

 

Škála očkovaní proti prenosným ochoreniam, ktorým možno predchádzať očkovaním, sa neustála rozrastá. Okrem povinných očkovaní je možné chrániť sa očkovaním pred ďalšími nákazami, a to proti:

 • rotavírusovým infekciám,
 • karcinómu krčka maternice vyvolaného humánnymi papilomavírusmi (HPV),
 • meningokokovej meningitíde,
 • kliešťovej encefalitíde,
 • varicelle a
 • herpesu zoster.

Ide o očkovania odporúčané lekárom, alebo na vlastnú žiadosť. O vhodnosti očkovania na vlastnú žiadosť vždy rozhoduje lekár na základe zdravotného stavu osoby, ktorá má byť očkovaná.

Celý článok

RUBRIKA ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

Vďaka enzymatickej substitučnej liečbe možno dnes pacientov s Pompeho chorobou liečiť

 

Kedy treba myslieť na Pompeho chorobu?

„V prípade dospelých jedincov a starších detí vtedy, ak majú určité svalové príznaky nevysvetliteľného pôvodu. Prvými prejavmi Pompeho choroby môžu byť určitá pohybová neobratnosť, nešikovnosť, odstávajúce lopatky, skolióza, ochabnuté chrbtové svalstvo. Rizikoví sú jedinci so svalovou slabosťou, svalovými bolesťami, unaviteľnosťou, zlou toleranciou fyzickej záťaže, svalovými atrofiami, dýchavičnosťou a spánkovými poruchami dýchania. V prípade novorodencov a dojčiat sú rizikovými príznakmi výrazná svalová slabosť, svalová hypotónia, postihnutie srdca a pečene. V prípade podozrenia na Pompeho chorobu je nutné realizovať skríningové vyšetrenie, ktorým sa meria aktivita alfa-glukozidázy v suchej kvapke krvi. Odber suchej kvapky krvi je veľmi jednoduchý. Môže ho realizovať každý neurológ, detský neurológ a pediater, ktorí skríningový papierik zasielajú do centrálneho laboratória. Ak sa v suchej kvapke krvi zistí nulová alebo kriticky znížená hladina alfa-glukozidázy, nález s vysokou pravdepodobnosťou svedčí pre diagnózu Pompeho choroby.

Dospelí pacienti sa odosielajú za účelom definitívneho overenia diagnózy do Centra pre neuromuskulárne ochorenia UN Bratislava - Ružinov, detskí pacienti do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Definitívna diagnóza Pompeho choroby sa potvrdí enzymatologickým vyšetrením a dôkazom príslušnej génovej mutácie molekulárno-genetickým vyšetrením," vysvetľuje docent Peter Špalek.

Celý článok

RUBRIKA ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

Postihnutie srdca pri Fabryho chorobe

MUDr. PeterSolík, PhD.

Kardiologické oddelenie, Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava

 

Fabryho choroba patrí medzi vzácne, zriedkavé ochorenia, tzv. orphandisease.Je najčastejším lyzozómovým ochorením.Vyskytuje sa vo všetkých etnických skupinách. Odhadovaná prevalenciaFabryho choroby je od 1:40 000 v populácii mužov a 1:117 000 v celej populácii. Posledné výskumy založené na genetickom skríningu ukázali, že ochorenie je asi 20-krát častejšie, ako sa predpokladalo. Výskyt sa blíži jednému postihnutému na 1 500 mužských novorodencov.

Práve nízky výskyt v populácii spolu s nepoznaním prejavov ochorenia je príčinou, prečo mnoho pacientov blúdi po ordináciách rôznych špecialistov bez toho, aby im správne stanovilidiagnózu, a mohla sa začať potrebná enzymatická substitučná liečba, ktorou sa nahrádza chýbajúci enzým. Len vďaka včasnému odhaleniu ochorenia a skorej enzymatickej liečbe je možné zlepšiť kvalitu života, ako aj samotnú prognózu pacientov.

Celý článok

Priveľmi citlivé zuby

MUDr. Vlastimil Graus, MPH, MHA

Zubná ambulancia DentaGroup

 

Súčasťou prevencie je vyhýbať sa vyššie spomínaných „zlozvykov". Pravidelné preventívne prehliadky u zubného lekára pomôžu odhaliť a zachytiť prípadné poškodenie včas a zahájiť adekvátnu liečbu.

Celý článok

RUBRIKA ROZHOVOR

Raritné, zriedkavé, ojedinelé

 

Všetko sú prívlastky, ktorými sa označujú choroby zasahujúce síce malú časť populácie, ale o to sú rozmanitejšie. Väčšina pacientov má vážne, chronické ťažkosti. Ešte pred pár desiatkami rokov sa takmer žiadna z týchto chorôb nedala liečiť. Aké možnosti ponúka dnešná medicína, rozpráva primárka II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., ktorá sa viac ako 20 rokov práve zriedkavými metabolickými ochoreniami zaoberá.

 

Celý článok