hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 4/2016

RUBRIKA POHYBOVÝ APARÁT

Nepriateľ chrbta – sedavý spôsob života

KANCELÁRSKE CVIKY - TRIKY NA KRČNÚ CHRBTICU

Usaďte sa rovno, pohodlne, s uvoľnenými ramenami pozdĺž tela. Hlavu ukloňte do strany tak, aby ucho smerovalo k ramenu. Počas tohto cvičenia sa nezabúdajte dívať pred seba. Na druhej strane krku zatiaľ začnete pociťovať ľahký ťah. Nadýchnite sa, zadržte dych na desať sekúnd a s výdychom nechajte hlavu ešte viac padnúť k ramenu. Teraz sami pocítite, ako sa vám krčné svaly uvoľňujú. V tejto pozícii hlavy sa ešte raz pomaly nadýchnite a pomaly vydýchnite. Celé cvičenie opakujte minimálne trikrát na pravú a trikrát na ľavú stranu.

Cvičiť môžete aj so šikmo k ramenu uklonenou hlavou. V tejto polohe môžete zas cítiť jemný ťah od miesta medzi lopatkami. Nadýchnite sa, zadržte dych na desať sekúnd a s výdychom nechajte hlavu ešte viac padnúť šikmo dolu k ramenu. V tejto pozícii hlavy sa ešte raz pomaly nadýchnite a pomaly vydýchnite. Celé cvičenie opakujte minimálne trikrát na pravú a trikrát na ľavú stranu.

Krčnú chrbticu si môžete precvičiť aj tak, že ruky spojíte na zátylku a budete tlačiť hlavu proti dlaniam. Podržte ich takto minimálne päť sekúnd a uvoľnite. Cvik opakujte päť- až sedemkrát.

 

Celý článok

RUBRIKA SKLERÓZA MULTIPLEX

Desatoro rodinného príslušníka pacienta so sklerózou multiplex

Keď človek ochorie na sklerózu multiplex (SM), choroba nezasiahne len jeho samotného, ale vstúpi aj do života zvyšku rodiny. Pre príbuzných a ostatných rodinných príslušníkov pacienta s SM pripravila „desatoro" dobrých rád a odporúčaní psychologička Jana Tomanová, ktorá sa v Centre pre liečbu sklerózy multiplex pri Neurologickom oddelení nemocnice Teplice v Českej republike venuje pacientom s SM.

 

„Skleróza multiplex sa stáva súčasťou rodiny, ale nemala by do jej života zasahovať priveľmi."

 

Celý článok


RUBRIKA ZDRAVÉ SRDCE

Absurdity či fikcie z ambulancie kardiológa

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

 

Ak je však tlak krvi dlhodobo zvýšený, vedie to k prestavbe štruktúry cievnej steny, ktorá hrubne a tuhne, nevie dobre reagovať na zmeny tlaku krvi a začínajú sa v nej ukladať rôzne látky, čo je zárodkom či princípom vzniku neskorších komplikácií. Dôsledkom dlhodobo zvýšeného tlaku krvi sa na cievnej stene usádzajú drobné bielkovinové exudáty, cieva sa zužuje, môže prasknúť a nenávratne tepny poškodiť. Ak sú už takto poškodené, antihypertenznou liečbou sa tento stav už zmeniť nedá, len sa dá udržiavať.

 

Celý článok

RUBRIKA SKLERÓZA MULTIPLEX

Psychoterapia pre pacientov so sklerózou multiplex

 

Nemoc a moc

Jacobsonova progresívna relaxácia je pre pacientov so sklerózou multiplex zvlášť prínosná v tom, že sa aktívne naučia ovládať a uvedomovať si všetky časti svojho tela a získavajú tak nad ním MOC, čo je opak nemoci. Som presvedčená, že telo tak následne môže lepšie reagovať na medikamentóznu liečbu - práve vďaka spojeniu somatickej a psychickej roviny. Často svojim pacientom hovorím, že je dôležité prebrať vedenie nad svojím telom, byť v liečbe aktívny. Vnútorne, z vlastného rozhodnutia. Že skleróza multiplex sa tak môže stať iba diagnózou, a to či z nej učiníme MOC či NEMOC je naše vnútorné rozhodnutie. Nerada by som bola, keby toto niekto pochopil tak, že sľubujem svojim pacientom zázračné uzdravenie. Nie je to tak, iba sa snažím o aktívny prístup k liečbe, v rámci ktorého zostáva psychoterapia podporou vo všetkých ťažkých životných situáciách. Nástrojom, ktorý pomáha prehodnotiť doterajší život, môže pomôcť zmeniť naše myšlienkové mapy, naše prežívanie. Som presvedčená, že našou životnou úlohou je byť šťastný. Budovať a udržiavať svoju vitalitu, životnú energiu. Nemoc je symbolom toho, čoho sa nám dostáva priveľa alebo toho, čo nám naopak chýba. Je odtokom životnej energie, vyjadrením nedostatku sebalásky, nedostatku odpočinku, prijímania cudzích, nevlastných vzorcov správania, ktoré pre nás nie sú vhodné a, naopak, nás brzdia a blokujú.

 

Celý článok

RUBRIKA POHYBOVÝ APARÁT

SEDEM rád ako telu uľaviť od bolesti pohybového aparátu

 

Bolesť je pocitom, ktorý každý z nás veľmi dobre pozná, či už máme 25 alebo 50. Často prichádza nečakane, o to silnejšie však vie do nášho života vtrhnúť. Príčiny  bolesti v nesprávnom držaní tela, v nadmernej záťaži,ale sprevádza aj mnohé ochorenia. Bolesť sa môže zhoršovať s vekom, ale aj v spojení s obezitou, vplyvom stresu či nedostatkom pohybu alebo naopak jeho nadbytkom. Existuje niekoľko spôsobov ako si od bolesti pohybového aparátu uľaviť.

 

Celý článok

RUBRIKA

Stigmatizácia a diskriminácia pacientov s HIV naďalej pretrvávajú

 

Príbeh, ktorý napísal vírus HIV

Je to ako začarovaný kruh. Na jednej strane pacientov s HIV a chorých na AIDS spoločnosť „nálepkuje" spôsobom, podľa ktorého si za svoje ochorenie môžu sami - svojím rizikovým správaním (čo však neplatí absolútne). Naďalej sa stávajú prípady, keď sa človek infikoval pri transfúzii krvi. Navyše, takýto postoj spoločnosti prispieva k nepríjemným pocitom samotných HIV pozitívnych, ktorí sami seba považujú za vyčlenených zo spoločnosti. Veľa z nich  o svojom ochorení povie len skutočne najbližším priateľom, ale nepovedia nič rodičom či v zamestnaní. Môže sa totiž stať, že keď povedia, dopadnú ako Pavel, ktorý radšej po skúsenostiach s diskrimináciou za svoju chorobu odišiel za prácou do Nemecka.

 

„Vyhadzov" z práce

Pavel pracoval v IT firme od jej založenia. Pomáhal ju v jej začiatkoch rozvíjať. „Boli sme veľmi dobrý tím, mali sme priateľské vzťahy, a trávili sme všetci, aj spolu so šéfom, spoločne aj voľný čas. Všetko sa zmenilo vo chvíli, keď som šéfovi priniesol péenku s pečiatkou centra na testovanie a liečbu AIDS. Od kolegu som sa neskôr dozvedel, že šéf rozposlal e-mailom všetkým zamestnancom firmy moju fotografiu aj s mojimi osobnými údajmi s tým, že mám AIDS. K e-mailu pripojil mapu nášho pracoviska s detailným popisom toho, kde som sa pohyboval, na aké toalety som chodil. A všetkých tých, ktorí so mnou prišli do akéhokoľvek kontaktu, upozornil, že by sa mali dať testovať. Keď som sa to dozvedel, veľmi som sa rozčúlil a zašiel som na políciu." Na polícii však mali rovnaký názor ako Pavlov zamestnávateľ. Napriek tomu, že sa im snažil vysvetliť, že sa žiaden zamestnanec od neho nakaziť nemohol, nepochodil. Prípad napokon odložili. „Veľa ľudí, mojich známych, mi hovorí, že si za to môžem sám," pokračuje v rozprávaní Pavel. „Ja to tak nevnímam. Vždy, keď som mal novú sexuálnu partnerku, som používal kondóm. Ale stalo sa, že som nepoužil. Ak by si všetci siahli do svedomia, museli by priznať, že sa správajú rovnako. Poznám veľa ľudí, ktorí striedajú sexuálnych partnerov každý víkend. No nechcem, aby ma niekto ľutoval. Ale ani aby ma odsudzovali. Ak neustále, z každej strany počúvate obvinenia, že si z všetko môžete sami, nemáte potom ani chuť v takej spoločnosti žiť."

 

Celý článok

RUBRIKA ÚRAZY

Whiplash syndróm - skrytý nepriateľ?

 

Komplexné poranenie

Mechanizmus samotného vzniku je veľmi komplexný. Podstatou sú pomliaždené tkanivo a krvné výrony, ktoré vznikajú pod vplyvom obrovského zrýchlenia v oblasti miechy, mozgového kmeňa, zmyslových orgánov a väzivovo-svalového aparátu krčnej chrbtice. Vplyvom pôsobenia veľkej vonkajšej sily sa extrémne polohy, do ktorých sa krčná chrbtica dostane pri náraze, netlmia svalmi, ale väzmi a kĺbovými puzdrami, ktoré sa v okamihu nárazu prudko napnú, až do krajnej fyziologickej medze. Náhlym napätím vznikajú ložiská výronu a pomliaždenia, ktoré môžu byť veľmi malé až mikroskopické, a súčasne tiež mnohopočetné. Telo následne nahrádza pomliaždené bunky väzivovým tkanivom, ktoré je však funkčne menejcenné a môže meniť štruktúru okolitých tkanív a priebeh nervov.

 

Celý článok