hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 5/2016

 


RUBRIKA POHYBOVÝ APARÁT

Bolesť chrbta sa vytratí ako gáfor

 

Normálnym prejavom choroby, zápalu alebo poškodenia tkaniva je akútna bolesť. Zvyčajne možno diagnostikovať jej príčinu a liečiť ju. Ak je bolesť kontinuálna, dlhodobá a pretrváva viac ako 12 týždňov, hovoríme o chronickej bolesti. Môže ísť pritom o bolesti hlavy, ale veľmi často sa práve chronická bolesť týka chrbta.

 

Celý článok

 

RUBRIKA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Ako si dobíjať baterky

Psychické aj fyzické príznaky

Syndróm vyhorenia známy tiež pod pojmom burnout syndróm je stavom fyzického, duševného a emocionálneho vyčerpania. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) má tri atribúty: emočné vyčerpanie, depersonalizáciu a pocit osobného zlyhania. Emočné vyčerpanie vyjadruje pocit, že už nemáte iným viac čo dať. Vaše emócie prišli takpovediac nakoniec, vyčerpali sa. Človek zažíva pocity bezmocnosti, depresie, hnevu, nepriateľstva. Depersonalizácia  sa prejavuje pocitmi odcudzenia a osobné zlyhanie vyvoláva pocit, že človek nedosiahol stanovené ciele a ak aj áno, považuje výsledky za bezcenné.

 

Vyhorenie a problémy s pamäťou

Pri prvých príznakoch vyčerpania či problémoch s pamäťou, ktoré sú súčasťou syndrómu vyhorenia, môže pomôcť dodať telu viac nenasýtených omega-3 mastných kyselín, extrakt z ginkga laločnatého, kyselinu listovú a vitamíny E a B12.

 • Omega-3 mastné kyseliny zohrávajú dôležitú rolu v správnej funkcii membrán neurónových buniek, ktoré sa zúčastňujú pri spracovávaní informácií v mozgu.
 • Vitamín B12 prispieva k správnej funkcii nervového systému, k správnej látkovej premene homocysteínu a k zníženiu vyčerpania a únavy.
 • Kyselina listová prispieva k správnej funkcii psychiky a podobne ako vitamín B12 prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy.
 • Vitamín E prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom a extrakt z ginkga zasa k dobrej krvnej cirkulácii v mozgu.

 

Celý článok


Rubrika PSYCHIATRIA

Človek v depresii len prežíva, svoj život žije v sivých tónoch

 

Depresia je porucha nálady. Laici  si však skutočnú poruchu neraz zamieňajú s obyčajným, chvíľkovým smútkom....

Je to tak, aj krátkodobú skleslosť ľudia často nazývajú depresiou. Smútok je prirodzená ľudská emócia, ktorá je namieste vtedy, ak je reakciou na nejaké smutné okolnosti či nešťastnú životnú udalosť. Bolo by neprirodzené, ak by človek v takejto situácii nezosmutnel. Smutná nálada môže trvať krátko, ale aj dlhšie. Najintenzívnejšie smútime po strate blízkeho človeka, ale tento „normálny" smútok prechádza určitými fázami, postupne sa zmierňuje a napokon končí vyrovnaním s novou realitou. Aj počas takéhoto „normálneho" smútenia človek postupne dokáže čoraz lepšie fungovať vo svojich životných rolách a vracia sa mu schopnosť prežívať aj pozitívne emócie. Naproti tomu chorobná depresia má okrem „smutnej" nálady ešte množstvo iných príznakov, psychických aj telesných, ktoré chorého celkom premôžu a významne mu obmedzujú každodenné fungovanie. Takáto depresia je svojou intenzitou a trvaním celkom neprimeraná podnetu, ktorý jej predchádzal, dokonca často ani žiaden zrozumiteľný podnet nenájdeme. Bez liečby sa takáto depresia nezlepšuje, naopak, narastá riziko samovražedného konania.

 

Celý článok

RUBRIKA CHRONICK0 KOMPLIKÁCIE CUKROVKY

Kožné problémy sprevádzajúce cukrovku

 

Každý z nás si na svojej koži „nesie" asi sto miliárd baktérií. Väčšina z nich sú neškodné, nebezpečné sú tie, ktoré môžu vyvolať infekcie pri prieniku do vnútorného prostredia.

Pri poraneniach kože, porušení jej celistvosti a narušením krvného riečiska sa otvára vstupná brána pre infekčné pôsobky. Preto je pri akomkoľvek poranení prvým a  najdôležitejším krokom okamžité odstránenie nečistôt a účinná dezinfekcia poraneného miesta. Len takto možno nebezpečné patogény eliminovať ešte vo vonkajšom prostredí, resp. na  hranici s vnútorným prostredím poraneného jedinca. V tomto momente je vhodná dezinfekcia nespochybniteľne najúčinnejším prostriedkom v boji proti možnej infekcii. Dezinfikovať treba ihneď, bezprostredne po poranení. Inak môžu nastať nepríjemné komplikácie spôsobené infekciou, ktorá niekedy odoláva aj bežnými antibiotikami. Dezinfekcia poranení kože má však svoje špecifiká. Nestačí, aby dezinfekčný prostriedok „iba" bezpečne zneškodnil patogénnu mikroflóru. Súčasne je veľmi dôležité, aby nepôsobil agresívne voči vlastným tkanivovým bunkám, vrátane regeneračných a imunoaktívnych buniek, a tak zbytočne neskomplikoval proces hojenia.

 

Celý článok

 

RUBRIKA PSYCHIATRIA

Mýty a fakty o depresii

 

Hovorí sa, ale sú to mýty:

Depresia prejde sama.

Na depresívnu náladu zaberá alkohol.

Proti príznakom depresie najlepšie pomôže zmena prostredia, činnosť či kontakt s ľuďmi.

Na liečbu depresie stačí psychoterapia.

Na depresiu pomáha cvičenie a zvýšený prísun minerálov, napríklad magnézia.

Chodiť k psychiatrovi a brať antidepresíva je životné zlyhanie.

 

Smútok nie je depresia

SMÚTOK - smutná nálada

 • prirodzená reakcia na negatívnu udalosť v živote
 • nemá ďalšie závažné prejavy (komplexný obraz)
 • nevedie k strate sebavedomia, sebahodnoty, k strate záujmu o seba
 • telo funguje bez ťažkostí
 • dá sa odkloniť povzbudením, ak sa človek vyrozpráv
 • snaha prekonať ho z vlastnej vôle pomáha

 

DEPRESIA - depresívna nálada

 • chorobný stav
 • vzniká aj bez spúšťača (z vnútorných príčin organizmu)
 • ak sa nájde spúšťač, jeho odstránenie nevedie k zlepšeniu stavu
 • postihuje celý organizmus
 • nedá sa odkloniť psychologickými prostriedkami

 

 • snaha prekonať ju z vlastnej vôle stav zhoršuje

 

Celý článok

 

RUBRIKA ROZHOVOR

Hypnóza ako liečebná metóda


O čo presne pri hypnóze ide?

V prvom rade je hypnóza relaxačný stav, pokojný, uvoľnený stav mysle a tela, v ktorom do popredia vystúpi podvedomie, teda duša, či naše vlastné ja, každý to nazýva inak. Hypnotický stav možno porovnať s tým, v akom sa ocitneme, keď zaspávame a pociťujeme útlm mysle aj tela. Ešte nespíme, sme len uvoľnení, uvedomujeme si vlastné myšlienky. Vtedy začínam s pozitívnymi sugesciami. Uvoľnená a otvorená myseľ je im prístupnejšia, ale všetko sa deje pre dobro človeka. Napríklad môžem povedať: cigareta vám chutí čoraz menej. Alkohol potrebujete stále menej a menej, až sa tá potreba úplne vytratí. Už v úvodnom rozhovore, ešte pred hypnózou, dávam klientom otázky o probléme, ktorý ho trápi. V hypnotickom stave sa ich podvedomie môže rozpamätať na zážitky, ktoré sa v mysli s problémom síce nespájajú, ale ak sa pri hypnóze zážitok, ktorý bol spúšťačom problému „vyplaví", človeku sa zvyčajne uľaví. Duša je obrazne povedané zásobárňou udalostí, pocitov a zážitkov, ktoré počas života zažívame. Niektoré udalosti mysľou vytesníme, napríklad aj také, ktoré nám robia zdravotné či psychické problémy. V hypnóze sa na konkrétne udalosti, ktoré spôsobili problém, môže človek rozpamätať a energia medzi mysľou a podvedomím alebo dušou sa očistí. Úlohou hypnózy je aj meniť zaužívané vzorce správania, napríklad pri závislosti od fajčenia alebo pri alkoholizme, kedy si človek naleje preto, aby sa uvoľnil. Ak sa človek otvorí zmene myslenia, a dovolí alebo prijme nové vzorce správania, vedie to k riešeniu problému.

 

Celý článok

 

My psychiatri sme na strane pacientov


Prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., pôsobí ako odborná asistentka na Psychiatrickej klinike LF UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave nemocnica Staré Mesto a súčasne na klinike vedie akútne ženské oddelenie. Okrem toho, že je súdnou znalkyňou v odbore psychiatria venuje sa aj študentom medicíny.

 

Čo vás teší, a čo vás naopak hnevá, s čím by ste sa chceli podeliť s čitateľmi Bedekra zdravia?

Teším sa, že vzrastá záujem verejnosti o psychiatriu, ktorá aj vďaka tomu prestáva byť strašiakom, či tabu. Mám nesmiernu radosť pri prepustení každého pacienta, ktorému sme pomohli a vraciame ho do jeho bežného života. Hnevá ma, ak sa k nám pacient pre obavy zo stigmatizácie a hlúpe predsudky, nedostane včas. Psychiatrické vyšetrenie nebolí, dostupné je každému, kto oň požiada, a to bez akýchkoľvek žiadaniek. K dispozícii máme celú škálu moderných účinných liekov, prečo ju teda nevyužiť a nevrátiť sa späť do šťastného kvalitného života?

 

Celý článok

 

RUBRIKA ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Tému prináša Dôvera

Slováci sú unavení. Viac ako polovica má vyčerpaný organizmus

 

Telesný stres predstavuje akékoľvek napätie, bolesť, vyčerpanosť na telesnej úrovni. Psychický stres si nosíme v hlave: problémy v rodine, partnerskom živote, v zamestnaní. Stresová odolnosť hovorí o tom, do akej miery sa človek so stresom dokáže vysporiadať. Stresy zažívame všetci, otázkou je ako im podliehame.

 

Podľa výsledkov prieskumu má vyčerpaný alebo veľmi vyčerpaný organizmus takmer 57 % opýtaných (Tabuľka 1). „Na vyčerpanosti organizmu sa priamo podieľa telesný stav. Ak človeka niečo bolí, znižuje to kvalitu jeho života. Prirodzene, ak je človek vyčerpaný, je jeho stresová odolnosť nižšia a horšie zvláda záťažové situácie a naopak, čím je jeho kondícia lepšia, tým lepšie zvláda stres," hovorí Karol Kováč. Ľudia sú rôzni, a rôzne na stres aj reagujú, niekto sa vie prirodzene dobre adaptovať, iný je citlivejší na akékoľvek podnety. Ak však necháme stres a vyčerpanosť „zvíťaziť", môže to mať veľmi negatívny dopad na naše zdravie v budúcnosti.

 

Čo robiť, aby sme sa nestresovali

Najlepšou prevenciou, aby sa zdravotné problémy neskomplikovali až do štádia, keď treba liečiť už aj dušu, je zdravý životný štýl, dostatok spánku a psychohygiena. Teda činnosti, ktoré vrátia človeku jeho duševnú rovnováhu.

Pre manuálne pracujúceho je najlepšou psychohygienou pokojná aktivita, ako kniha či krížovky. Kto pracuje duševne, ten si výborne vyčistí hlavu pri športe. Každý človek, ak si chce zachovať zdravého ducha, by mal do svojho každodenného života zaviesť určité rituály a aspoň časť dňa venovať činnosti, ktorá ho veľmi baví a napĺňa.

Ak sa už objaví nejaký zdravotný problém, je veľmi dôležitý zodpovedný prístup k liečbe. Teda dodržiavanie odporúčaní lekára, aby sa zdravotný stav ešte viac nezhoršil, ale naopak, urýchlilo sa uzdravenie.

 

Celý článok