hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 6/2016

PSYCHOLÓGIA

Šťastní sme na základe vlastného rozhodnutia

 

Na najčastejšie otázky na tému Vianoc, osamelosti a smútku v súvislosti s duševným zdravím odpovedá dlhoročná poradkyňa pre osobnostné a rodinné problémy  PhDr. Jolana Kusá.

Šťastní alebo nešťastní sme na základe vlastného rozhodnutia. Ak si správne v sebe spracujete váš plán, o čom by Vianoce mali byť, že sú to sviatky lásky, pokoja a radosti, potom môžete byť schopný byť v pohode, mať sebaúctu, sebavedomie, aj keď práve nemáte dosť peňazí na darčeky. Napokon, čo to je „dosť"?  Keď sa prestanete porovnávať s inými, môžete si stanoviť vlastné meradlo. Možno máte nejaké pravidlá v rodine, vo vašom okolí, ktorým momentálne nemôžete vyhovieť. Že sa trápite, znamená, že ste zrejme dobrý človek so štedrým srdcom, ktorý by rád obdaroval. To je vaša hodnota, ktorú blízki určite poznajú a oceňujú. Momentálna skúsenosť môže byť tiež motiváciou usilovať sa, aby ste budúci rok čakali Vianoce s lepšími pocitmi, naplnili svoje očakávania od seba pre druhých a nemuseli byť nešťastný. Najhorší prípad je, keď niekto nemá peniaze na darčeky a je mu to jedno. Krásne darčeky možno pripraviť i bez veľa peňazí: vtipné, pozorne vybraté, vlastnoručne vytvorené alebo dotvorené. Každý dokáže nájsť niečo zaujímavé, v prírode, na blšom trhu alebo niečo vytvoriť. Dôležité je posolstvo lásky, ktoré darčeky nesú. Navyše darčeky sú iba jedným jazykom lásky. Sú aj ďalšie - pozornosť, spolupatričnosť, pohladenie, dobré slovo, ocenenie. Počas roka na to nie je vždy čas, o to viac vás možno za taký „darček" vaši blízki ocenia. Pripravte si niečo pekné, čo počas Vianoc poviete svojim blízkym, také, čo ste nikdy nevyslovili. Také skutočne od srdca.

Uvidíte, že budete po sviatkoch mať dobrý pocit a spokojnú rodinu, pokiaľ je v nej inak všetko v poriadku

 

Celý článok

 

Vianoce nemusia byť v znamení prejedania, prospejeme tak vlastnému zdraviu

Sladíme, sladíme a sladíme

Medzinárodná federácia diabetu (IDF) upozorňuje, že pridávanie cukru do potravín spôsobuje nárast obezity a prípadov cukrovky II. typu. Prisládzanie potravín i nápojov je doslova globálnou epidémiou. Vedeli ste, že v posledných 50 rokoch vzrástla svetová spotreba cukru o 50 percent a za posledných 100 rokov až dvadsaťnásobne? Za európskym priemerom so spotrebou viac ako 34 kg za rok na obyvateľa nezaostávame ani na Slovensku. Pridaný cukor sa nachádza vo väčšine priemyselne vyrábaných potravín, najmä v sladených nápojoch a práve sladené nápoje predstavujú podstatnú časť príjmu takéhoto cukru.

 

Desať tipov na zdravé stravovanie:

- konzumovať rozmanité potraviny (znížiť prívod živočíšnych tukov - skrytých v potravinách)

- znížiť prívod kuchynskej soli na 5 g denne

- stravu založiť na potravinách s vysokým obsahom komplexných sacharidov

- jesť veľa ovocia a zeleniny, zemiakov a strukovín (400 g/denne)

- jesť primerane, menšie porcie štyri až päťkrát denne, nevynechávať raňajky

- jesť pravidelne počas dňa

- piť veľa tekutín

- obmedziť dennú konzumáciu alkoholu, napr. najviac na tri jednotky, čo platí pre mužov a dve jednotky pre ženy a mužov s menšou hmotnosťou (1 jednotka alkoholu = 10 g čistého alkoholu = 250 ml piva alebo 100 ml vína alebo 30 ml whisky)

- pravidelne si kontrolovať a udržiavať telesnú hmotnosť (prijímaným jedlom a fyzickou aktivitou najmenej 30 min. denne, čo bude stimulovať myseľ a regulovať chuť do jedla

-neexistujú žiadne „dobré" a „zlé" potraviny - platí však vždy zásada mierneho množstva!

 

Celý článok


Keď zlyhávajú pľúca a srdce nestíha

 

Pľúcna artériová hypertenzia je chronické ochorenie pľúcnych artérií, prejavujúce sa vzostupom tlaku v pľúcnom riečisku a zlyhávaním pravej polovice srdca. „Typicky postihuje aktívnych, niekedy aj mladých ľudí, ktorí zrazu prestanú zvládať fyzickú záťaž. Ochorenie máva rýchly priebeh, často invalidizuje a predčasne usmrcuje. Preto sa zvykne označovať aj ako rakovina v kardiológii. Reálnou nádejou pre pacientov sú špecifické liečebné postupy dostupné aj na Slovensku," hovorí prof. MUDr. Iveta Šimková, CSC, z Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, ktorá sa týmto zriedkavým ochorením dlhodobo zaoberá.

 

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou

Keďže liečba PAH je finančne, personálne, administratívne, logisticky a psychologicky náročná, od roku 2010 funguje na Slovensku Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o. z. Predsedníčkou združenia a zároveň pacientka s pľúcnou artériovou hypertenziou, ktorá v roku 2011 podstúpila transplantáciu pľúc, Iveta Makovníková, je skvelým príkladom, ako sa nevzdať a bojovať s PAH. „Našou snahou je podporiť pacientov a ich rodinných príslušníkov pri vyrovnávaní sa s týmto ťažkým ochorením, ale aj pomôcť im pri riešení každodenných situácií. Naším najbližším cieľom je osloviť Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o pomoc pri odstraňovaní zbytočných administratívnych prekážok, ktorými si pacienti musia prejsť. Veľmi nás to vyčerpáva a berie nám to energiu, ktorú potrebujeme k životu."

 

Celý článok

 

Kombinačná antiobezitická liečba predstavuje novú nádej pre pacientov s nadhmotnosťou a obezitou

 

V súčasnosti je potvrdené a veľmi dobre vieme, že päť- až desaťpercentný pokles hmotnosti vedie k výraznému zlepšeniu kardio-metabolických rizikových faktorov (glykémia, krvný tlak, lipidové spektrum), k zlepšeniu ochorení spojených s obezitou, pri výraznejšom poklese hmotnosti dokonca až k remisii cukrovky 2. typu a k zlepšeniu syndrómu spánkového apnoe.

 

Obezita je spojená s ďalšími závažnými chronickými ochoreniami. Spája sa s dvojnásobne vyšším rizikom vzniku srdcovo-cievnych a mozgovocievnych ochorení (infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda), s troj- až sedemnásobným zvýšením výskytu cukrovky 2. typu, 55-percentným nárastom depresií a 5,5-percentným  zvýšením rozvoja nádorových ochorení. Nadmerná telesná hmotnosť mechanicky sťažuje dýchanie a časti pacientov s výraznou obezitou spôsobuje zníženie citlivosti dýchacieho centra s následnou nadmernou spavosťou až vznikom Pikwickovho syndrómu (ochorenie typické pre nadmerne obézne osoby; v dôsledku hromadenia oxidu uhličitého sa organizmus nedostatočne okysličuje - pozn. red.), ako aj vývojom syndrómu spánkového apnoe. Nadhmotnosť a obezita vedú aj k ochoreniam pohybového aparátu. Obézni pacienti majú často psychické problémy, pocit zakomplexovanosti, zníženej sebadôvery, dokonca depresie so sebevražednými úmyslami.

Obezita je chronické ochorenie, ktoré je spojené so zvýšenou invaliditou, zhoršením kvality života, s významným skrátením dĺžky života, je druhou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia obyvateľstva.

 

Celý článok

 

Osteoporóza: Viac postihuje ženy, ale neobchádza ani mužov

Svetová zdravotnícka organizácia definuje osteoporózu, jedno z najzávažnejších kostných ochorení, ako systémové ochorenie kostry charakterizované znížením obsahu kostnej hmoty a narušením mikroarchitektúry kostného tkaniva a funkcie kosti. Dôsledkom je zvýšená krehkosť kostí, z čoho vyplýva zvýšené riziko zlomenín už pri minimálnom úraze.

 

„Okrem dedičnosti zohrávajú v procese vývoja ochorenia svoju rolu aj ďalšie rizikové faktory. Je to predovšetkým fajčenie, príjem alkoholu, nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D, nedostatok pohybu a niektoré lieky. Keď sa však ochorenie diagnostikuje včas, dá sa aj dobre liečiť. Dôležité je dodať kostiam predovšetkým vápnik a vitamín D," hovorí doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., podpredseda Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí pri Slovenskej lekárskej spoločnosti.

 

Celý článok

 

Myslíme si, že HIV sa nás netýka

Pacienti s HIV môžu mať, ak sa správne liečia, vďaka najmodernejšej liečbe v svojej krvi takmer nulovú infekčnú nálož. Napriek tomu sa v praxi stretávajú s diskrimináciou, neraz aj zo strany zdravotníckych pracovníkov, ktorí im napríklad odmietnu ošetriť chrup. Postoj bežnej populácie k HIV infikovaným či pozitívnym pacientom je tiež často založený na predsudkoch. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa Michael Jettmar, ktorý je aj lektorom prevencie HIV z Českej republiky, o svojom ochorení rozhodol verejne rozprávať.

 

„Keď som sa o svojej diagnóze dozvedel, tiež som si začal hľadať informácie na internete a veľmi som sa bál nežiaducich účinkov. Liečbu som dostal v čase, keď v Čechách začala byť po prvý raz prístupná nová liečba, ktorá mala v porovnaní s tou staršou oveľa menej nežiaducich účinkov. Počas prvého mesiaca, čo som ju bral, som si všimol, že mám problémy s nesústredenosťou a aj v práci som takmer zaspával. Ale moje obavy, že budem napríklad vracať, sa, našťastie, nepotvrdili. Po prvej kontrole, keď mi môj lekár oznámil, že mám v krvi nulovú nálož, to znamená, že sa v nej ani laboratórne nedá zistiť prítomnosť vírusov, som sa cítil ako úplne nový človek. Bol som veľmi rád že, hoci sa moja choroba vyliečiť nedá, dá sa s ňou žiť. Je to určite lepší pocit vedieť, že nie som pre svoje okolie hrozbou. Aj napriek neinfekčnosti by však ľudia s HIV statusom mali pri sexuálnom styku používať kondóm," hovorí Michael Jettmar.

 

Celý článok