hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 1/2017

 

RUBRIKA PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ

Nové trendy v preventívnej starostlivosti o pokožku

 

Starostlivosť o stómiu

V roku 2013 dostal prípravok 3M CavilonTM sprej vo Veľkej Británii ocenenie ako „Najlepší prípravok v starostlivosti o stómiu" práve vďaka svojmu bariérovému pôsobeniu udržiavať krehkú pokožku v okolí stomického vývodu v zdravom stave.

Využitie prípravkov 3M CavilonTM, či už vo forme spreju alebo krému, je v ošetrovateľskej starostlivosti skutočne široké. Poslúžia aj pacientom s alergiou na rôzne náplasti, alebo v prípade, keď nie práve najšetrnejším odstraňovaním náplasti vznikajú drobné poranenia. 3M CavilonTM bariérový film slúži tiež ako ochrana pred maceráciou pokožky pri ošetrovaní a preväzovaní otvorených rán.

Potreba efektívnej ochrany

Koža je najväčší orgán ľudského tela a zabezpečuje celý rad veľmi dôležitých a pre život nevyhnutných funkcií, vrátane bariérovej funkcie medzi vnútorným prostredím tela a vonkajškom. Akékoľvek poškodenie pokožky ochrannú bariéru narúša a vedie jednak k diskomfortu, ale aj k zvýšenému riziku tvorby rán a dekubitov. Navyše, s postupujúcim vekom stráca koža kolagén, menej sa prekrvuje a stáva sa náchylnejšou na poranenia. Medzi faktory, ktoré sa na rozvoji rizikových poškodení podieľajú, patrí jednak vlhkosť a na druhej strane vysušená fragilná - krehká pokožka v dôsledku dehydratácie.

Celý článok

 

Ak si uvedomujete svoje dýchanie, je čas navštíviť lekára

 

Čo si treba všímať a kedy vyhľadať lekára?

Ingrid Schmidt, MSc., vedúca fyzioterapeutka z viedenskej nemocnice Otta Wagnera, ktorá sa so svojím tímom už viac ako 25 rokov venuje výučbe správnych inhalačných techník pacientov s CHOCHP, hovorí: „Pri edukácii našich pacientov na zvyčajnú otázku, kedy ísť k lekárovi, odpovedám, že vo chvíli, ak si človek začne uvedomovať svoje dýchanie. Príčiny môžu byť rôzne, ak si však dýchanie uvedomujeme, pravdepodobne s ním nebude niečo v poriadku a treba to vyšetriť.

 

Je vôbec možná prevencia?

„Čo vieme aktívne urobiť, je predovšetkým nefajčiť a nezdržiavať sa v zafajčenom prostredí. Pokiaľ ide o znečistené a zamorené ovzdušie, je to ďalší problém. K základnej prevencii patrí aj úprava prostredia vo vlastnom byte, vrátane odsávačov kuchynských výparov, alebo sa vyhýbať vareniu a používaniu otvoreného ohňa. Prevencia v zmysle vyhľadávania pacientov zasa spočíva v tom, aby človek, ak má nejaký problém s dýchaním, podstúpil jednoduché vyšetrenie, tzv. sekundový úsilný výdych. Pre nás pneumológov to znamená aj rýchlejšie spoznať pacienta s CHCOCHP," vysvetľuje primárka Marta Hájková. Podľa fyzioterapeutky Ingrid Schmidt si rodičia často neuvedomujú, ako škodia svojim deťom, ak fajčia v byte či počas cesty autom. Takéto poškodenia pľúc si ich deti potom nesú do dospelého veku a v porovnaní s deťmi, ktoré nežijú vo fajčiarskom prostredí, majú zvýšené predpoklady v neskoršom veku ochorieť na CHOCHP. Ohrození sú tiež pracovníci, ktorí sú pri výkone svojho povolania vystavení uhoľnému či cementovému prachu, sírovodíku či chlóru - práve takí by sa mali nechať preventívne vyšetriť.

Webová stránka mojinhalator.sk je spoločným projektom Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, Nadačného fondu pre zdravé pľúca a spoločnosti Novartis Slovakia.

 

Kedy myslieť na CHOCHP?

Vždy v prípade pacienta s:

  • CHRONICKÝM KAŠĽOM, aj keď ide onepravidelne sa vyskytujúci kašeľ,
  • S TVORBOU A VYKAŠLIAVANÍM HLIENU; môže byť rôznej konzistencie a farby,
  • SDÝCHAVICOU - čo je subjektívny nedostatok vzduchu. Tento stav sa postupne zhoršuje najmä pri telesnej záťaži, počas respiračných infekcií; pacienti ju opisujú ako sťažené dýchanie, pocit nedostatku vzduchu, lapanie po dychu,
  • S PISKOTMI, čo sa opisuje ako vysoký alebo vibrujúci zvuk pri nádychu.
  • S CHOCHP je taktiež spojená únava a nedostatok energie, časté infekcie dýchacích ciest, ktoré sa ťažko a zdĺhavo liečia. Pre pokročilé štádiá je typická strata telesnej hmotnosti, chudnutie, obmedzenie bežných, každodenných aktivít, fyzická limitácia a výrazne znížená kvalita života pacienta.

 

Celý článok

 

RUBRIKA TRÁVIACI TRAKT

Neprežeňte to s preháňadlami!

 

Podľa mechanizmov účinkov rozlišujeme štyri základné druhy laxatív

Objemové - zvyšujú črevný obsah v hrubom čreve, zmäkčujú stolicu a podporujú persitaltiku.

Osmotické - majú rovnaký mechanizmus účinku, ako salinické preháňadlá

Dráždivé - dráždia črevnú stenu a zvyšujú črevnú motilitu, čím skracujú čas na vstrebanie vody a elektrolytov.

Salinické - znižujú absorbciu vody a elektrolytov (najmä sodíka a drasíka).

 

Pozor na dráždivé laxatíva!

Označujú sa aj ako stimulačné a pri ich používaní by mal byť človek opatrný. Majú silný laxatívny účinok, pretože priamo dráždia sliznicu hrubého čreva. Pôsobia však s odstupom 8 - 10 hodín, preto sa odporúča, podávať ich večer pred spaním. „Ich mechanizmus účinku spočíva v dráždení nervových ganglií v hrubom čreve, avšak ak sa ich užívanie opakuje dlhodobo a notoricky, môžu spôsobiť ireverzibilné, nezvratné poškodenie týchto nervových zakončení. Peristaltika vlastne funguje na nervovom dráždení a tieto preparáty je urýchľujú," dôvodí doktor Peter Minárik.

 

Celý článok

 

RUBRIKA ZDRAVÉ SRDCE

Ako znížiť svoj cholesterol

 

Bratranci „dobrý" a „zlý" cholesterol

Keďže cholesterol je tuk, podobne ako ďalšie mastné látky nie je rozpustný v krvi, medzi bunkami ho prenášajú špeciálne bielkovinové nosiče nazývané lipoproteíny. Hlavné dva druhy lipoproteínov sú HDL (dobrý) a LDL (zlý). V skutočnosti je teda cholesterol len jeden, len v krvi cirkuluje vo väzbe na rôzne bielkoviny. Celkový cholesterol je súčet všetkých druhov cholesterolu.

Hladina cholesterolu sa meria v milimoloch na liter (mmol/l), čo je jednotka slúžiaca na meranie koncentrácie látok obsiahnutých v krvi, napr. cholesterolu alebo cukru. Zdravá hladina celkového cholesterolu zodpovedá podľa najnovších poznatkov celkovému cholesterolu nižšiemu ako 5,0 mmol/l.

 

Kód zdravého života

Jedno z piatich čísel kódu zdravého života (0-30-5-120-80) zdôrazňuje normálnu hladinu celkového cholesterolu v krvi (5 mmol/l). Prvé hovorí o nefajčení, druhé v sebe ukrýva polhodinu pohybu denne a posledné dvojčíslo je optimálny tlak krvi. Zaujímajte sa o to, aký máte cholesterol, môže vám to zachrániť život.

Celý článok

 

RUBRIKA Rozhovor

Paliatívna medicína je krásna. Jej súčasťou je pomáhať ľuďom od utrpenia

 

Niekdajšia dlhoročná primárka Oddelenia paliatívnej starostlivosti na Národnom onkologickom ústave MUDr. Kristína Križanová dnes pôsobí ako zástupkyňa primárky a popri tom aj ako odborná garantka mobilného hospicu sv. Kataríny z Labouré, ktorý je súčasťou O. Z. Slnečnice. Hospic poskytuje odbornú medicínsku a ošetrovateľskú starostlivosť nevyliečiteľne chorým pacientom v domácom prostredí. Starať sa o nevyliečiteľne chorých a pomáhať im od utrpenia je krásne - hovorí v rozhovore pre Bedeker zdravia hlavná odborníčka pri MZ SR pre paliatívnu medicínu.

 

Ako si spomínate na obdobie, keď ste sa rozhodovali o tom, že sa stanete lekárkou? Inšpiroval vás niekto z vášho okolia?

V rodine ani vo svojom okolí som žiadne lekárske vzory nemala. Keď si spomínam na obdobie, kedy som sa pred maturitou v roku 1966, respektíve ešte rok pred ukončením strednej školy, mala rozhodovať o tom, aké bude moje ďalšie smerovanie, nedá mi nepovedať, že to pre mňa nebolo ľahké obdobie. Bola som dobrou žiačkou a aj dosť všestranne orientovanou, a ako sa hovorí, vedela som všetko, ale nič poriadne. No mojou túžbou bolo ísť študovať hudobnú vedu, to ma veľmi lákalo. Avšak dopadlo to úplne inak. Moji rodičia veľmi chceli, aby som išla na medicínu a presviedčali ma, že lekár sa predsa uživí vždy, za každých okolností. Zohralo v tom svoje aj to, že som bola povojnové dieťa, rovnako ako aj skúsenosť mojich rodičov s vojnou. Keďže som si rodičov vážila a vedela som, že chcú pre mňa len to najlepšie, podala som si prihlášku, urobila som pohovory a aj ma nakoniec zobrali.

 

Celý článok

RUBRIKA Srdcovo- cievne ochorenia

Zlodej dychu - vysoký tlak v cievach pľúc berie pacientom dych

prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.

Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH,  a. s.

 

CTEPH je síce veľmi zriedkavé, ale zato veľmi závažné ochorenie a môže postihnúť kohokoľvek z nás či našich blízkych. Na Slovensku má túto diagnózu potvrdenú približne 150 pacientov, predpokladá sa však, že ďalších 50 až 100 ešte nie je diagnostikovaných. Tento typ PH sa diagnostikuje prevažne pacientom medzi 40. a 60. rokom života, avšak nezriedka aj okolo tridsiatky.

 

Liečebné možnosti CTEPH

Lieky:

  • Antikoagulanciá - znižujú zrážanie krvi
  • Diuretiká - lieky na odvodnenie a na zníženie preťaženia srdca
  • Nové lieky - stimulátory rozpustnej guanylátcyklázy (riociguát), prípadne antagonisty receptora pre endotelín, inhibítory fosfodiesterázy, analógy prostacyklínu

 

Nefarmakologické postupy:

  • pľúcna endarterektómia, operácia v mimotelovom obehu s cieľom odstrániť lézie v pľúcnych cievach
  • Balóniková pľúcna angioplastika, kedy sa balónom dilatuje zúženie pľúcnych ciev. Postup, ktorý ešte nie je plne akceptovanou liečebnou metódou.

 

Celý článok

 

RUBRIKA ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

Rakovina, pri ktorej sú pacient i lekár bezmocní

Potreba viac informovať a pomáhať

Združenie Europacolon Slovensko sa po dlhoročných skúsenostiach v boji proti rakovine hrubého čreva a pomoci onkologickým pacientom rozhodlo pomôcť informovať aj o rakovine pankreasu, a zlepšiť tak povedomie o tejto chorobe, podporiť výskum možností skoršej a rýchlejšej diagnostiky a tiež podporiť dostupnosť inovatívnych spôsobov liečby pre pacientov na Slovensku. V súčasnosti jej totiž bránia administratívne a iné prekážky (napr. výnimky/mimoriadne schvaľovanie zdravotnými poisťovňami) a vzhľadom na rýchlu progresiu ochorenia sa mnohí pacienti svojej liečby nedožijú.

Okrem toho vyškolení dobrovoľníci OZ Europacolon Slovensko pomáhajú pacientom s týmto ochorením aj v existujúcich Kluboch podpory pacientom a poskytujú im emočnú a psychosociálnu podporu.

 

Celý článok

RUBRIKA PALIATÍVNA MEDICÍNA

Tému prináša EGIS+

Imobilný pacient a starostlivosť o kožu

 

PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove

 

Dekubitus (preležanina) je miestne odumretie tkaniva, takzvaná lokálna nekróza.
Stlačené sú tkanivá a cievy, najmä kapiláry. Cievy sa zúžia, krvný prúd sa spomalí, až zastaví a je tu riziko trombózy (vzniku krvných zrazenín). Krv neprivádza v dostatočnom množstve a dostatočne rýchlo kyslík do tkanív. Pre nedostatok kyslíka tkanivá postupne odumierajú, vzniká nekróza.

 

Celý článok