hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 2/2017

RUBRIKA ŽENSKÉ ZDRAVIE

Čo ženy očakávajú od hormonálnej antikoncepcie?

 

Antikoncepcia v číslach

Na celom svete užíva hormonálnu antikoncepciu 100 miliónov žien. V Európe sa takýmto spôsobom pred neželaným tehotenstvom chráni 20,5 % fertilných žien. Najviac v Portugalsku - 58,9 a najmenej v Albánsku a Bosne a Hercegovine len 1,6 %. Na Slovensku sa za posledné roky pohybuje tento údaj niekde medzi 14 až 16 %, čo nás radí na spodné priečky rebríčka užívania antikoncepcie. Moderná antikoncepcia dnes ponúka ženám rozhodnúť sa, ako často a ako dlho budú krvácať. A to je presne to, čo ženy chcú. V posledných rokoch ženy v snahe vyhnúť sa pravidelnému krvácaniu užívali hormóny bez prerušenia, či už bez prestávky alebo vynechávali tabletky obsahujúce placebo. Dnešný moderný režim v tzv. dlhom cykle ponúka možnosť užívať aktívne pilulky 84 dní a potom sedem dní s pilulkou v nižšej dávke hormónov, čo umožňuje ženám - aj tým, ktoré na to majú medicínske dôvody, redukovať počet krvácaní za rok.

 

Celý článok

Tému prináša ANGELINI

Keď „tam dole" nie je niečo v poriadku

 

ČO JE LIEK ROSALGIN A NA ČO SA POUŽÍVA

V liečbe zápalových ochorení pošvy, krčka maternice a vonkajšej časti ženských pohlavných orgánov, spôsobených infekciou mikrobiálneho pôvodu, alebo takých, ktoré majú chemický či fyzikálny pôvod, napríklad po chemoterapii a rádioterapii sa výborne uplatní ROSALGIN granulát s preukázaným účinkom určený na prípravu vaginálneho roztoku alebo už hotový vaginálny roztok ROSALGIN EASY pripravený na okamžité použitie. ROSALGIN sa používa k výplachom pošvy a oplachom vonkajších rodidiel pri zápalových ochoreniach ženských pohlavných orgánov a pri bežnej ženskej hygiene. ROSALGIN granulát sa po príprave vaginálneho roztoku aplikuje pomocou ROSALGIN irigátora na gynekologické použitie. Vaginálny výplach Rosalginom Easy prináša rýchle, moderné a účinné riešenie gynekologických ťažkostí a zároveň podporuje obnovu a rovnováhu zdravého pošvového prostredia.

 

Celý článok


RUBRIKA ZRIEDKAVÉ OCHORENIA

Dnes už možno pacientov s Pompeho chorobou liečiť. Vďaka enzymatickej liečbe.

 

Účinná liečba vďaka správnej diagnostike

Odpovedá MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD., Neurologická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin

 

Ako sa zlepšilo vyhľadávanie pacientov v porovnaní s minulosťou?

V januári 2009 bol v Slovenskej republike spustený projekt vyhľadávania pacientov s Pompeho chorobou pomocou skríningového vyšetrenia metódou suchej kvapky krvi.  Analýza suchej kvapky krvi predstavuje rýchlu, neinvazívnu a spoľahlivú metodiku na stanovenie aktivity alfa-glukozidázy. Ak sa v suchej kvapke krvi zistí nulová alebo kriticky znížená hladina alfa-glukozidázy, nález sa diagnosticky overí špeciálnym enzymologickým vyšetrením hladiny alfa-glukozidázy a molekulárne-genetickým vyšetrením (DNA diagnostika), ktoré definitívne potvrdia alebo vylúčia diagnózu Pompeho choroby. Enzymologické vyšetrenie a DNA diagnostika sa realizujú na Oddelení molekulovej a biochemickej genetiky, Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava. Od spustenia projektu vyhľadávania pacientov s Pompeho chorobou v roku 2009 bola choroba diagnostikovaná 12 pacientom - ôsmim dospelým jedincom, dvom starším deťom a dvom deťom v dojčenskom veku. Enzymatická substitučná liečba sa realizuje v Centre pre lyzozómové ochorenia v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.


Celý článok

RUBRIKA ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

Na Slovensku sa rakovina prsníka týka každej desiatej ženy

 

HORMONÁLNA LIEČBA

Najčastejšie sa používa po operáciách, aby už bolo trápeniu s rakovinou koniec a podobný scenár sa nezopakoval. Môže sa však využívať aj pri pokročilejších, teda metastatických štádiách rakoviny. Hormóny totiž vďaka hormonálnym receptorom, ktoré sú na povrchu rakovinovej bunky (sú ER pozitívne), pomáhajú takejto bunke rásť. A sú to práve lieky, ktoré dokážu dať červenú ďalšiemu vytváraniu týchto hormónov (zabránia enzýmom, aby tvorili takéto hormóny, alebo zastavia prácu vaječníkov), alebo stopnú receptory, bez ktorých hormóny strácajú svoju moc.

 

CHIRURGICKÁ LIEČBA

Chirurgická liečba je síce najstaršia, no zároveň aj najúčinnejšia v boji s rakovinou prsníka. Väčšina žien s týmto ochorením sa jej nevyhne. Do akej miery bude potrebné zasiahnuť do tela ženy počas operácie, závisí od štádia ochorenia, ako aj od samotného nádoru či nádorov. Operácia má ženy týchto neželaných spoločníkov úplne zbaviť. Pred operáciou môže lekár odporučiť pacientke chemoterapiu alebo hormonálnu liečbu, aby sa nádor zmenšil a išiel ľahšie chirurgicky odstrániť.

 

RADIAČNÁ TERAPIA

Ide o ožarovanie rakovinových buniek a často nastupuje po operáciách prsníka, aby sa dal ochoreniu jasný signál, že o jeho návrat nikto nestojí. Poznáme externé a vnútorné ožarovanie, ktoré je alternatívou tomu externému. Externé ožarovanie je podobné röntgenu, len je silnejšie. Nie je to nič bolestivé a za pár minút je po všetkom.

 

CHEMOTERAPIA

Oslabuje a zabíja rakovinové bunky, pričom najväčšiu moc má, ak sa použije s inými typmi liečby. Pri pokročilejších štádiách choroby sa chemoterapiou snažíme zbaviť čo možno najväčšieho počtu rakovinových buniek. Môže sa podávať injekciou do žily, ale vo forme  tabletky.

 

CIELENÁ BIOLOGICKÁ LIEČBA

Či je žena vhodnou kandidátkou na tento typ liečby, závisí od typu rakoviny prsníka, toho, ako sa už stihla rakovina rozšíriť a tiež liečby, ktorú užívala. Dokáže pôsobiť rôznymi cestami: zabraňuje rastu a deleniu rakovinových buniek, alebo podporuje imunitu k útokom na rakovinové bunky. Biologická liečba sa podáva injekčne do žily, podkožne alebo ako tabletka.

 

Celý článok

 

RUBRIKA SRDCOVO-CIEVNE CHOROBY

Fibrilácia predsiení je delírium srdca

 

Máte diagnostikovanú fibriláciu predsiení? Potrebujete sa dozvedieť viac informácií o dôležitosti antikoagulačnej liečby? Pomôžeme vám získať odpovede na vaše otázky a tiež zistiť, ako sa správne pýtať lekára na vaše ochorenie a liečbu. Odpovedá kardiológ MUDr. Peter Olexa, PhD., z Východoslovenského ústavu srdcovo-cievnych chorôb v Košiciach.

Antikoagulačná liečba možno odporúčať pri rôznych stavoch. Najčastejšie sa používa pri fibrilácii predsiení (FP). Je dôležité vedieť, že antikoagulanciá nezmierňujú ani neodstraňujú symptómy FP, pretože samotnú chorobu neliečia. Antikoagulanciá pri FP majú za úlohu zabrániť vzniku krvnej zrazeniny v srdci a znížiť riziko vzniku cievnej mozgovej príhody, ktorá súvisí s FP. Nezáleží na tom, či máte príznaky samotnej FP alebo nie. Užívanie antikoagulancií pri FP je vždy potrebné! Je preto dôležité porozumieť mechanizmu účinku antikoagulancií vo vašom organizme, aby ste sa uistili, že dostávate najlepšiu možnú liečbu. Ak vám lekár predpíše antikoagulancium, je veľmi dôležité ho užívať správne a liečbu svojvoľne nemeniť ani neprerušovať.


Celý článok

 

RUBRIKA INFEKČNÉ OCHORENIA

Stigmatizácia pacientov s HIV je na Slovensku naďalej obrovským problémom

 

Súčasná medicína a najmodernejšie lieky dokážu HIV veľmi dobre liečiť. Dokonca tak, že vírus v krvi pacienta je nedetekovateľný, nedá sa testami odhaliť. Liečba totiž dokáže vírus úplne potlačiť - hoci ochorenie sa zatiaľ vyliečiť nedá. Aj napriek tomu ostávajú pacienti s HIV naďalej stigmatizovaní a stretávajú sa s odmietavým postojom a diskrimináciou nielen zo strany svojho okolia, ale aj zdravotníkov.

Keďže pacientov s HIV odmietajú ošetriť zväčša lekári-špecialisti, dochádza tým k porušeniu zákona 576/2004 Z. z.,  konkrétne § 11, odstavec 1 a 2, ktorý hovorí, že každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a podľa ktorého môžeme konštatovať, že dochádza k diskriminácii z dôvodu zdravotného postihnutia. Zákon taxatívne uvádza dôvody, kedy lekár môže pacienta odmietnuť. HIV pozitivita medzi nimi nie je, takže zo strany lekárov jednoznačne dochádza k porušeniu zákona.

Preto odporúčame, aby pacienti podávali podnety na konkrétny samosprávny kraj s tým, že lekári s nimi odmietli uzatvoriť dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu zdravotného postihnutia. Predpokladáme, že kraj pridelí poskytovateľa tak, aby bol čo najmenej vzdialený od bydliska alebo pracoviska pacienta. Súčasne odporúčame obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s podnetom o odmietnutí zdravotnej starostlivosti.


Celý článok

 

Zdravé srdce potrebuje aj dostatok horčíka

 

Horčík - minerál vnútorného pokoja

Na zvládnutie rýchleho životného tempa potrebujeme nielen zdravé srdce, ale aj vnútornú harmóniu. Ich vynikajúcou podporou je prírodný doplnok výživy Jamieson - Horčík 500 mg + D3 500 IU v biologickej forme s vysokou účinnosťou. Podľa najnovších poznatkov kardiológov je nízka hladina horčíka a vitamínu D3 v krvi rizikovým faktorom pre výskyt arteriálnej hypertenzie i ďalších kardiovaskulárnych ochorení. Horčík spolu s vitamínom D3 udržiavajú v dobrom stave kardiovaskulárnu sústavu. Ochraňujú srdce pred infarktom, regulujú srdcový rytmus, zabraňujú kôrnateniu tepien i zvyšovaniu hladiny cholesterolu v krvi. Žiadna iná životne dôležitá látka nedokáže zvýšiť našu odolnosť voči stresu tak ako horčík. Dokáže rýchle upokojiť nervový systém, vďaka čomu sú naše podráždené nervy znova schopné niesť záťaž. Jeho príjem lekári odporúčajú aj pri opakovaných kŕčoch v nohách. Žiadajte v lekárňach! Viac informácií na www.jamieson.sk

 

Celý článok