hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 3/2017

Pohodové a informáciami nabité letné čítanie s Bedekrom zdravia

Vakcínu proti rakovine máme, no neočkujeme sa. Aj to je jeden z článkov, ktoré dominujú téme očkovania v treťom, letnom čísle Bedekra zdravia. Odkaz je jasný a všeobecne platný. Napriek tomu, že vakcíny máme, čoraz viac - aj pod vplyvom antivakcinačných kampaní - im nedôverujeme a neočkujeme sa. Platí to pre chrípku, ale ak budeme v trende odmietania očkovania pokračovať aj ďalej, môže to zasiahnuť nás všetkých. Možnosť dať sa zaočkovať, a ochrániť tak seba, svoje deti, partnera, svoje bezprostredné okolie, vrátane širšieho príbuzenstva a kolegov v kancelárii, často nevyužívame. Dokonca ignorujeme aj také vakcíny, ktoré nás chránia pred nebezpečnými infekčnými ochoreniami a zabúdame, že práve vďaka nim sa nám niektoré nebezpečné choroby podarilo eliminovať. Mnohé infekčné ochorenia sa totiž nedokážu šíriť vtedy, keď je dostatočná časť populácie zaočkovaná. Ak kolektívna imunita poklesne pod určitú hranicu, mohli by sa niektoré nebezpečné ochorenia vrátiť. Viac sa dozviete v rozhovore s hlavným hygienikom s Mgr. RNDr. MUDr. Jánom Mikasom, PhD.

Veľkou témou v aktuálnom čísle je aj roztrúsená skleróza. Na stránkach Bedekra zdravia sa dočítate informácie o typických symptómoch tohto ochorenia, a tiež o mýtoch, ktoré sa s ním stále spájajú. Neobišli sme ani „klasické" témy ako život s cukrovkou, „srdcové" témy alebo problematiku infekcie HPV vírusom. Veríme, že inšpiratívny bude pre vás aj článok o domácich testoch s názvom Zodpovednosť za vlastné zdravie sa začína u vás doma a mnohé iné, napríklad články o večnej téme imunity a o tom, ako ju podporiť. Kúpte si Bedeker zdravia a dozviete sa viac!

RUBRIKA INFEKČNÉ OCHORENIA

Vakcínu proti rakovine máme, no neočkujeme sa

Vakcína proti rakovine

Tohto roku uplynie už tretie desaťročie odvtedy, čo nemecký virológ, profesor Harald zur Hausen, získal Nobelovu cenu za objavenie súvislostí medzi rakovinou krčka maternice a HPV infekciou. Rakovina krčka maternice sa týmto objavom stala doposiaľ jediným zhubným ochorením v humánnej medicíne, pri ktorej poznáme bezprostredného vyvolávateľa. Vakcináciou proti HPV sa môžu chrániť nielen ženy proti rakovine krčka maternice, ale obe pohlavia si môžu výrazne znížiť riziko rozvoja ďalších zhubných ochorení (rakovina vagíny, penisu, vonkajších genitálií, análneho otvoru a rakovina v oblasti hlavy a krku), ako aj nepríjemných nezhubných ochorení (polypy dýchacích ciest či genitálne bradavice, ktorých výskyt dramaticky rastie). Vakcína je dnes dostupná v 130 krajinách sveta a 60 z nich zaradilo očkovanie proti HPV do svojich národných imunizačných programov.

Celý článok


RUBRIKA NEUROLOGICKÉ OCHORENIA

Mýty a fakty o roztrúsenej skleróze

Neskrývaj sa, odhoď masku

Roztrúsená skleróza dokáže mladým, zdanlivo zdravým ľuďom obrátiť nečakane život naruby. Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o skleróze multiplex sa preto známe osobnosti rozhodli zapojiť do projektu „Neskrývaj sa - odhoď masku" s cieľom osloviť a podporiť pacientov s touto zákernou „chorobou tisícich tvárí", a tiež zvýšiť povedomie širokej verejnosti, upozorniť na varovné príznaky a zbúrať mýty a predsudky o tomto ochorení. Aký je život s roztrúsenou sklerózou?


Celý článok

RUBRIKA Spýtali sme sa za vás

Dá sa hypertenzii predísť?

Ako je to na Slovensku?

Ak rátame s tým, že na Slovensku máme 3, 6 milióna dospelých obyvateľov, tak polovica z nich sú, podľa štatistík, hypertonici. Máme teda najmenej 1,5 milióna hypertonikov. To je už vážna informácia nielen pre zdravotníkov, ale pre celú spoločnosť. Keďže hypertenzia pred vznikom komplikácií „nebolí", ani významnejšie neobťažuje chorého v bežnom živote, pochopiteľne spôsobuje táto situácia problémy s včasnou diagnostikou. Preto sa hypertenzia podobne ako cukrovka označuje za „tichého zabijaka", skrytú „mínu". Nebolestivé závažné ochorenie nemotivuje k vyhľadaniu lekárskej pomoci. Neskoré rozpoznanie hypertenzie a teda aj neskorý začiatok správnej liečby je závažným celosvetovým problémom. Vo vyspelých krajinách je v celkovej populácii diagnostikovaných a liečených priemerne 50 až 60 % hypertonikov. Ak je toto percento vyššie, pokladáme to za významný úspech. Najnepriaznivejším scenárom je, ak sa hypertenzia rozpozná až pri vzniku ťažkej komplikácie, keď akoby z plného zdravia dostane skrytý hypertonik srdcový infarkt, život ohrozujúcu poruchu rytmu alebo mozgovú príhodu.

„Nielen pre medicínu, ale aj pre celú spoločnosť je dôležité, aby sa ľudia dožili čo najvyššieho veku v čo najlepšej kondícii, t. j. v dobrej kvalite života. Aby dôchodca u nás už nebol synonymom každodenného návštevníka ambulancií a nemocníc."

 

Celý článok

RUBRIKA OČKOVANIE

Vakcíny - prevencia infekcií aj rakoviny

„Nijakému inému ľudskému počinu okrem očkovania sa nepodarilo tak efektívne potlačiť infekčné ochorenia a redukovať úmrtnosť na ne."
Vďaka očkovaniu sa u nás nevyskytujú osýpky, detská obrna, tetanus, záškrt a ďalšie ochorenia, ktoré v chudobných rozvojových krajinách s nedostatkom vakcín stále predstavujú významnú príčinu chorobnosti a úmrtnosti. Práve detská obrna je ďalším kandidátom na eradikáciu, v súčasnej dobe sa vyskytuje už len v posledných troch krajinách sveta (Pakistan, Afganistan, Nigéria) s občasným exportom vírusu do ďalších krajín (v poslednom období Izrael, Sýria).


Celý článok