hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 6/2017

RUBRIKA ORL PORADŇA

Na otázky čitateľov odpovedá ušno-nosno-krčný lekár MUDr. Róbert Podivinský z Preventívneho centra Onkologického ústavu sv. Alžbety.

 

Je správne pri krvácaní z nosa zakláňať hlavu?

Nos zvyčajne krváca z klbka ciev v prednej časti nosovej priehradky. Zásadou je vyfúkať z nosa všetko von, a potom v predklone, si palcom pritlačiť krídlo nosa k priehradke, a to pomerne silným tlakom. Vydržať treba aspoň tri či štyri minúty. Studený obklad na krk je vhodný - čo napokon cievy ochladí, ale určite nie je vhodné hlavu zakláňať, pretože v takom prípade krv zateká až do hrdla a do žalúdka a v nose sa a vytvára veľká zrazenina. Spontánne krvácanie nosa môže nastať aj pri vysokom krvnom tlaku, niekedy to dokonca môže byť aj prvým príznakom. V takom prípade, po zastavení krvácania treba sledovať krvný tlak.

 

Celý článok

RUBRIKA SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA

Hypertenzia a Slováci

Viac ako polovica cievnych mozgových príhod a takmer polovica srdcových infarktov sa rozvinie na podklade vysokého krvného tlaku. Ako sú na tom Slováci? Sme zodpovední voči sebe?

 

Zaujímavosti a fakty

• Celosvetovo trpí vysokým krvným tlakom 20 až 50 % dospelej populácie, čo je najmenej miliarda dospelých ľudí.
• Systolický krvný tlak („horný") sa považuje za dôležitejší ako diastolický, keďže je nezávislým rizikovým faktorom cievnych mozgových príhod, srdcového i obličkového zlyhávania.
• Podľa najnovších výsledkov Framinghamskej štúdie sa hypertenzia rozvinie takmer všetkým ľuďom, ktorí žijú dostatočne dlho. Zároveň však v primitívnych kultúrach tlak vekom nestúpa, čo potvrdzuje významný vplyv moderného životného štýlu.
• Až 54 % prípadov cievnej mozgovej príhody a 47 % srdcových infarktov vzniká ako dôsledok hypertenzie.
• Ľudia s hypertenziou majú 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky.
• Z dlhodobých výskumov vyplýva, že zníženie systolického tlaku o 10 mmHg a diastolického o 5mmHg znižuje riziko mozgovej mŕtvice o 36 %, riziko srdcového zlyhania o 38 %, úmrtnosti na kardiovaskulárne príčiny o 16 % a riziko celkovej úmrtnosti o 10 %.
• Vysoký krvný tlak nebolí ani ho nijako necítiť, preto by si mal každý dospelý kontrolovať tlak aspoň raz ročne.
• Tretine či polovici pacientov s vysokým tlakom sa napriek liečbe nedarí dosiahnuť hodnoty tlaku nižšie ako 140/90 mmHg.
• Väčšine pacientov s hypertenziou nestačí na dostatočnú kontrolu tlaku jeden liek, ale musia užívať kombináciu dvoch až troch antihypertenzív.

Celý článok


RUBRIKA PSYCHOLÓGIA

Šesť rád, ako redukovať stres z nedostatku peňazí

 

Stres z peňazí nie je len záležitosťou výšky bankového konta. Do veľkej miery závisí od toho, ako o peniazoch uvažujete. Za stresom z peňazí stoja úvery na bývanie, „život od výplaty do výplaty", nesplnené sny či dlhy na kreditných kartách. Nie vždy je však odpoveďou zarobiť viac. Aj keď vyšší príjem dokáže dočasne maskovať symptómy, po určitej dobe sa úzkosť vracia.


Podľa výskumu, ktorý realizovala APA (American Psychological Asociation), peniaze spôsobujú stres 71 % Američanov. Podľa Karola Kováča, psychológa z Inštitútu stresu, sa takéto čísla netýkajú len zámoria, ale mohli by sa uplatniť aj na Slovensku. Riešením - jednoduchým a súčasne aj zložitým, môže byť celková zmena spôsobu myslenia.

Celý článok

RUBRIKA SPÝTALI SME SA ZA VÁS

Prečo nám choroby pečene stúpajú? Čo s tým?

O niektorých pálčivých problémoch spojených s chorobami pečene na Slovensku sme sa rozprávali s prof. MUDr. Jozefom Glasom, CSc., PhD., vedeckým sekretárom Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS a prezidentom Slovenskej spoločnosti klinickej farmakológie SLS.

Z odborných kruhov sa dostávajú na verejnosť informácie, že okrem „tradičných" chorôb, ktoré vo veľkom trápia a zabíjajú ľudí na Slovensku, akými sú srdcové infarkty, náhle mozgové príhody alebo rakovina, stúpajú u nás v posledných desaťročiach počtom i závažnosťou choroby pečene. Stávajú sa dokonca postupne jedným z najnebezpečnejších ohrození nášho zdravia i života. Prečo?

Zatiaľ presne nevieme. Zdravotnícke štatistiky sú však jednoznačné: ide o prekvapujúci nárast. Cirhóza, zlyhanie pečene, rakovina... Popredné miesta v tabuľkách. Navyše, týkajú sa ľudí v produktívnom veku, mužov už okolo päťdesiatky. Chorobnosť aj úmrtnosť vak stúpajú aj v ženskej populácii. Chronické vírusové hepatitídy (B a C), prenášané krvou a pri poraneniach, sú len časťou problému. Svetový výskum poukazuje na spoločné pôsobenie mnohých škodlivých faktorov. Na prvých miestach je nezdravý životný štýl: príliš veľa jedla („kalórií") - a málo pohybu, príliš veľa zbytočných stresov - a málo aktívneho odpočinku. Potom nadmerná „chemizácia" životného prostredia: hnojivá, pesticídy, antibiotiká v poľnohospodárstve, ale aj nezriedka zbytočné lieky. Nezdravá strava. Najzávažnejším zabijakom (nielen) pečene je však stále alkohol. Nie, neexistuje „zdravé pitie". Á ani fajčenie: jedovaté látky z inhalovaného dymu sa síce najskôr usadzujú v pľúcach - ale ich odbúravanie prebieha v pečeni. Úlohu tu má aj genetická výbava daného človeka. Nie, neexistuje „zdravý koreň", ktorý by zneužívaný alkohol, cigareta či droga nepresekli. Najhoršie je, keď sa viaceré škodlivé faktory spoja. Alebo, keď niektorý z nich (napríklad nadmerné pitie či prejedanie) aj akoby sám prekoná prirodzené obranné mechanizmy pečene. Jej neobyčajnú regeneračnú kapacitu. Jej rezervy. Hovorí sa, že asi len 10 % zdravej pečene stačí „obslúžiť" všetky nároky nášho denného života. Keď sa teda pečeň napokon zlomí - a prestane vládať, je to už zvyčajne veľmi, veľmi povážlivé...

Celý článok

RUBRIKA VÍRUSOVÉ OCHORENIA

MUDr. Viera Jančulová
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Hepatitída A z pohľadu epidemiológie

Na celom svete

VHA sa vyskytuje na celom svete. Do roku 2007 bol zaznamenaný dlhodobo klesajúci trend chorobnosti na VHA, naproti tomu v rokoch 2008 až 2010 chorobnosť výrazne klesla. Po prechodnom poklese v rokoch 2011 až 2013 opäť vzrástla a v roku 2016 dosiahla hodnotu 1 362 ochorení (chorobnosť 25,10/100 000 obyvateľov). Za posledných 20 rokov bol maximum ochorení zaznamenaný v roku 2009 (1 449 ochorení, chorobnosť 26,77). Ochorenia na VHA na Slovensku mávajú sporadický, rodinný a epidemický charakter. Epidémie VHA sa vyskytujú každoročne najmä medzi marginalizovanými skupinami obyvateľstva, ktoré žijú v zlých hygienických podmienkach s absenciou základných hygienických návykov. V týchto skupinách obyvateľstva dochádza veľmi ľahko k prenosu žltačky najmä v populácii detí predškolského a mladšieho školského veku.
V roku 2017 (k 15. 11.) bolo u nás hlásených 572 ochorení na VHA, chorobnosť 10,54/100 000 obyvateľov. Najvyšší výskyt bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji (206 ochorení, chorobnosť 32,53) a v Košickom kraji (195 ochorení, chorobnosť 24,48).

Celý článok

RUBRIKA PREVENCIA

Imunita dnešnej generácie

Moderná doba so sebou neprináša len neustále technické pokroky a nové objavy, ale má i odvrátené stránky, ako sú nové zdravotné diagnózy či znásobenie nepriaznivých vonkajších faktorov ovplyvňujúcich ľudský organizmus. Ľudia pred štyridsiatimi rokmi nemuseli zápasiť s takým množstvom smogu v ovzduší ako dnes my, či vyhľadávať psychológa, pretože sa stali nethomanmi - závislými od internetu. A čo náš imunitný systém? Odlišuje sa od obranyschopnosti našich starých rodičov?

Trendy alergie

Podľa štatistík mal pred 150 rokmi alergiu jeden z desiatich ľudí. A dnes? Z alergie sa stala doslova pandémia a niektorou z jej druhov trpí takmer každý tretí človek. Nie je to tým, že by sa tak výrazne zmenila genetická predispozícia civilizácie, ale spôsobom života a prostredím, v ktorom žijeme. Vedecké štúdie ukázali, že farmársky spôsob života môže významne zabrániť rozmachu alergií v detskom veku. V tomto prostredí sa totiž nachádzajú baktérie, ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvňujú rozvoj obranyschopnosti detského organizmu do jedného roku. Ďalším aspektom je užívanie antibiotík, pretože s počtom antibiotických liečebných postupov u detí do šesť rokov priamo úmerne stúpa i riziko vzniku alergie.

Celý článok

RUBRIKA DIABETES MELLITUS

Život s diabetom nemusí byť životom na hrane - ochránia vás správne hodnoty cukru v krvi


Ľudom, ktorým práve diagnostikovali diabetes, sa cukrovka môže spočiatku zdať ako nebezpečné ochorenie so zlou prognózou, mnohými komplikáciami a rizikami. Život s diabetom nemusí byť životom na hrane, určite je však životom s hranicami. Aké sú hraničné situácie v živote diabetika? Sú to tie, od ktorých závisí ďalší vývoj ochorenia, dĺžka a kvalita života.

Hraničné situácie v živote diabetika z pohľadu rodiny

V mnohých rodinách sa cukrovka objavuje v každej generácii. Počet členov rodiny s cukrovkou narastá a diabetes sa u nich dokonca objavuje v čoraz nižšom veku. Takmer v každej rodine na Slovensku dnes žije aspoň jeden diabetik. Pacienti v mnohých prípadoch na chorobu rezignujú a berú ju ako svoje nechcené dedičstvo, ktoré v podstate očakávali. Pravda je, že dedičnosť zohráva svoju rolu. V „diabetických" rodinách je skutočne pravdepodobnosť ochorenia vyššia. Veľa však ovplyvňujú stravovacie zvyklosti a životný štýl rodiny. Sviatky a iné slávnostné príležitosti sa v týchto rodinách nemôžu zaobísť bez veľkého množstva najrôznejších dobrôt. Štafeta „výbornej kuchárky" sa prenáša z generácie na generáciu, deti sú najskôr bacuľaté, neskôr majú nadváhu, v dospelosti sú už obézne a majú „našliapnuté" na diabetes 2. typu. Súčasne s rastúcou hmotnosťou ubúda prirodzený pohyb. Vzrastá počet fastfoodov, supermarkety ponúkajú sladšie a tučnejšie potraviny a tak sa „rodina diabetikov" rozrastá. Riešením je zmeniť životný štýl pacienta s diabetom i celej rodiny, zaradiť do denného rozvrhu fyzickú aktivitu, strážiť si svoju hmotnosť a začať variť chutne, ale podľa zásad správnej výživy. Len tak sa dá vzniku diabetu 2. typu zabrániť, alebo túto chorobu aspoň oddialiť. Zmeny v živote sa robia ťažko, ak však pacienta podporí celá rodina, budú nad cukrovkou víťaziť spoločne. K zdravému životnému štýlu rodiny diabetika patria aj pravidelné preventívne prehliadky a pozitívny prístup k životu.

Celý článok

RUBRIKA Príbeh pacienta

Som dvojnásobne pozitívny

Súčasná medicína a najmodernejšie lieky dokážu HIV veľmi dobre liečiť. Dokonca tak, že vírus v krvi pacienta je nedetekovateľný, nedá sa testami odhaliť. Liečba ho totiž dokáže takmer úplne potlačiť - hoci ochorenie sa zatiaľ vyliečiť nedá.


„To, že som infikovaný som sa nedozvedel od lekára. Môj zamestnávateľ dostal anonym, že som pravdepodobne infikovaný. Mal som nechránený sexuálny styk s mladým mužom, ktorý chcel so mnou uzatvoriť životnú poistku. Napokon z toho nič nebolo, ale po troch mesiacoch od rizikového styku poslal anonym najprv môjmu zamestnávateľovi a potom aj mojej mame. O tom, že bol infikovaný, vedel, hoci, keď som ho bezprostredne po tom kontaktoval, odmietal to. V tom čase som mal sex len s ním, takže zdroj nákazy bol jednoznačný," začína svoje rozprávanie sympatický mladý muž z bližšie nešpecifikovaného malého mesta na Slovensku. Ani jeho meno, a dokonca ani vymyslené, z pochopiteľných dôvodov neuvedieme. Azda len toľko, že má 37 rokov a odvtedy, čo sa infikoval, prešli len dva roky.

Celý článok