hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 2/2018

RUBRIKA

Diabetes a partnerské vzťahy

 

Mám diabetes a otehotnela som

Diabetičky s cukrovkou,  ak sa správne liečia a sú stabilizované, sú rovnako plodné ako  nediabetičky. Neuspokojivé liečenie cukrovky môže navodiť poruchy ovulácie a menštruačného cyklu. Tehotenstvo by si ženy mali naplánovať vtedy, keď je cukrovka dobre kompenzovaná. Optimálna kontrola cukrovky je podľa odborníkov pre správny vývoj dieťaťa v maternici veľmi potrebná. Vývoj vnútorných orgánov plodu prebieha do deviateho týždňa tehotnosti. Negatívne naň vplývajú vysoké hodnoty cukru v krvi, ale tiež vysoké hodnoty ketolátok. Dobrá kontrola cukrovky je však potrebná počas celej gravidity, inak je plod ohrozený diabetickou fetopatiou. Ide o veľkú pôrodnú hmotnosť nad 4,0 kg a tiež zväčšenie niektorých orgánov bábätka. Po pôrode mávajú tieto deti poruchy s dýchaním. Pri zle liečenej cukrovke matky môže plod trpieť nedostatkom kyslíka, čo niekedy môže zapríčiniť aj jeho náhle odumretie. Ženy s rozvinutými komplikáciami na malých cievach rodia menšie deti než je normálne a často rodia pred plánovaným termínom. Riziko vzniku diabetu v prípade detí diabetických otcov je 6,1 %, čo je vyššie ako v prípade, že je matka diabetičkou (1,3 %).

 

Celý článok

RUBRIKA CIEVNA MOZGOVÁ PRÍHODA

Rozpoznajte včas príznaky cievnej mozgovej príhody

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO

 

Čas ako rozhodujúca veličina

Na Slovensku ročne pribudne až 11-tisíc pacientov, ktorých postihne cievna mozgová príhoda. Rozsiahlou edukáciou verejnosti sa podarilo zvýšiť počet pacientov, ktorí včas rozpoznali príznaky toho závažného ochorenia a vyhľadali prvú pomoc. Aj vďaka tomu bolo v minulom roku liečených 1670 pacientov, čo je o 410 pacientov viac ako v roku 2016. Pri cievnej mozgovej príhode pritom rozhoduje čas. Limit pre podanie akútnej liečby je štyri a pol hodiny a mechanické odstránenie krvnej zrazeniny je možné do ôsmich hodín od prvých príznakov.

Poznáte príznaky cievnej mozgovej príhody?

Rovnako ako pri mozgovej príhode, tak aj pri srdcovom infarkte, ide o prerušenie krvného zásobovania, teda znepriechodnenie ciev zapríčinené krvnou zrazeninou alebo o prasknutie cievy. Cievna mozgová príhoda, porážka či odborne iktus, je jedným z najväčších zabijakov dnešnej doby. Vo svete je treťou najčastejšou príčinou úmrtia. Dochádza k nej pri prerušení toku krvi do niektorej časti mozgu. Krv privádza do mozgu nevyhnutné živiny a kyslík. Hoci mozog tvorí len dve percentá z hmotnosti ľudského tela, spotrebuje viac ako dvadsať percent kyslíka. Mozog je nesmierne energeticky náročný orgán. Bez prívodu kyslíka vydržia neuróny - mozgové bunky len asi päť minút. Potom začínajú odumierať.

 

Celý článok


RUBRIKA OBEZITOLÓGIA

Sedenie je novodobé fajčenie: Priveľa sedenia skracuje život

doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum Slovenskej Akadémie Vied,
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

 

Obezita, nadmerné nahromadenie tukového tkaniva, má dnes epidemické rozmery, a to nielen na Slovensku. Zvýšenie rizika celého spektra ochorení, vrátane ischemickej choroby srdca či mozgu (a ich akútnych komplikácií, infarktu myokardu a náhlej cievnej mozgovej príhody), neurodegeneratívnych ochorení (Alzheimerova či Parkinsonova choroba), cukrovky 2. typu a niektorých typov rakoviny (rakovina hrubého čreva a prsníka), poukazujú na to, že obezita je problém, ktorému treba venovať pozornosť.

Hľadá sa elixír zdravia

„Nič sa nedeje bez pohybu." Albert Einstein

Ak by sme hľadali elixír zdravia, k jeho esenciálnym ingredienciám určite patrí dostatočná dávka pohybu. Pravidelný pohyb zlepšuje metabolizmus, a to aj pacientom s diabetom 2. typu, zvyšuje fyzickú zdatnosť, zlepšuje pamäť, ktorá sa práve diabetikom môže zhoršovať rýchlejšie. Pravidelný pohyb prispieva k zlepšeniu štruktúry a funkčnej kapacity snáď každej bunky, tkaniva, orgánu v našom tele. Vyššia fyzická zdatnosť dvoj- až štvornásobne (!) znižuje riziko mortality a riziko mnohých ochorení, vrátane obezity a diabetu, Alzheimerovej choroby či srdcovo-cievnych ochorení. Štúdie s úpravou životosprávy (cvičenie a výživa) poukazujú v prípade prediabetikov (prediabetes je preklinické štádium cukrovky 2. typu) na dlhodobú efektivitu modifikácie životného štýlu v prevencii a liečbe diabetu 2. typu či iných chronických ochorení. V súčasnosti sú už k dispozícii aj výsledky dlhodobého (desať- až 20-ročného) sledovania, ktoré poukazujú na významný pokles rizika vzniku diabetu v populácii pacientov s dlhodobou zmenou životného štýlu.

 

Celý článok

RUBRIKA OBEZITOLÓGIA

Nikdy viac tučibombou a maxižrútom alebo o tom, ako sme vnútorne nastavení

PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Centrum poradenských a protidrogových služieb,
doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, LF UPJŠ, Košice


Všetko je to v hlave

Ešte v minulom storočí americký psychológ A. Maslow v jednom svojom experimente požiadal pokusné osoby, aby si v duchu predstavili katastrofickú situáciu, že práve vyhoreli vo svojom dome, pričom sa im znetvorila tvár a stratili niekoho zo svojich najbližších. Po ukončení tohto jednoduchého cvičenia boli experimentujúci oveľa spokojnejší so sebou a svojím životom.

Pocity vnútornej spokojnosti či naopak nespokojnosti významne ovplyvňujú náš život. Vplývajú na celkovú kvalitu života a v neposlednom rade aj na zdravie a telesnú hmotnosť. Skúsenosti potvrdzujú, že pri prežívaní pohody, spokojnosti a celkovej harmónie sa nám okolitý svet javí jednoduchšie zvládnuteľný, čitateľnejší, ústretovejší. Aj samotný človek sa akosi cíti lepšie. Flexibilnejšie sa rozhoduje, fyzicky naozaj lepšie vyzerá, je výkonnejší, tvorivejší, atraktívnejší pre druhé pohlavie. Ako si však takýto vysnívaný stav duše vytvoriť a natrvalo udržať?

 

Celý článok

RUBRIKA OBEZITOLÓGIA

Prečo je centrálna obezita taká nebezpečná?

MUDr. Martin Schon, doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum Slovenskej Akadémie Vied,
Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

 

Čo vnútrobrušný tuk vlastne je?

Vnútrobrušný (viscerálny) tuk alebo presnejšie tukové tkanivo sa nachádza okolo orgánov v brušnej dutine. Nadmerná akumulácia viscerálneho tukového tkaniva sa väčšinou spája s centrálnou (androidnou) obezitou, ktorá sa označuje aj ako „typ jablko", a je typická skôr pre mužov. Na rozdiel od centrálnej obezity, gluteofemorálnej (gynoidnej) obezity, označujeme ju aj ako „typ hruška", ktorá sa spája s hromadením tuku v oblasti stehien a zadku, a je typická pre ženy. Tukové tkanivo, najväčší zdroj našich energetických zásob, pritom tvorí prirodzenú súčasť ľudského organizmu, a to, aké množstvo tuku sa v našom tele nachádza, kde je uložený, či ako sa správa, je podmienené celým spektrom faktorov od veku, pohlavia, genetiky až po faktory vonkajšieho prostredia, ako sú úroveň pohybovej aktivity a stravovacie návyky. Podľa lokalizácie rozlišujeme dva základné typy tukového tkaniva - podkožné a vyššie spomínané viscerálne.

 

Celý článok

RUBRIKA ČREVNÉ ZÁPALOVÉ OCHORENIA

Výskyt zápalových črevných ochorení stále stúpa, odhaliť ich včas je dôležité

 

Skratka IBD (Inflammatory Bowel Disease) alebo zápalové črevné ochorenie zahŕňa Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu. Nepríjemné ochorenia čriev, prejavujúce sa mnohopočetnými hnačkami za deň bez diagnostiky a liečby môžu vyústiť do život ohrozujúcich komplikácií, vrátane rakoviny hrubého čreva. Ide o nevyliečiteľné ochorenia, ktoré značne ovplyvňujú kvalitu života. Napriek tomu sa s nimi dá žiť, nielen prežívať.

Výskyt zápalových ochorení čriev z roka na rok stúpa. Najčastejšie postihuje mladých ľudí vo veku 15 až 35 rokov. Výnimkou však nie sú ani deti. Na Slovensku trpí touto diagnózou asi 14-tisíc pacientov, v Európe sú to viac ako tri milióny. Odpoveď na otázku „prečo?" medicína stále nevie zodpovedať. Crohnovu chorobu aj ulceróznu kolitídu spájajú bolesti brucha, riedka stolica, časté hnačky, zvýšená teplota, letargia, depresie, môžu sa pridružiť rôzne prejavy na koži, zápaly kĺbov, pečene či očí. Mnohí pacienti sa musia naučiť žiť s vývodmi.

Chorobu som musela prijať, naučiť sa s ňou žiť

„S Crohnovou chorobou zápasím už dvadsať rokov," hovorí predsedníčka Slovak Crohn clubu Nina Kovačiková. „Za ten čas som sa naučila, že vyhrať nad ňou nedokážem, musím sa s ňou naučiť žiť. Vždy, keď som chcela nad ňou zvíťaziť, skončilo sa to v nemocnici - operáciou. Pochopila som, že prvoradá je dobrá spolupráca s lekárom a potom práve to, aby pacient svoje ochorenie prijal. No a rovnako dôležité sú osveta a edukácia. Nielen laickej, ale aj odbornej verejnosti. Ochorenie sa totiž veľmi ťažko diagnostikuje a trvá naozaj dlho, kým sa odhalí. Problémy sa však diagnostikou nekončia, pacient neraz spolu s lekárom rieši byrokratické rébusy, či má alebo nemá nárok na preplatenie liečby, alebo diétne stravovanie."


Celý článok