hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 3/2018

 

 

ČREVNÉ ZÁPALOVÉ OCHORENIA

CROHNOVA CHOROBA A ULCERÓZNA KOLITÍDA

 

Zápalové ochorenia čreva sa zvyknú označovať skratkou IBD (z anglického Inflamatory Bowel Desease). Ide o celoživotné chronické zápalové ochorenia tráviaceho traktu. Zaraďujú sa medzi ne Crohnova choroba a ulcerózna kolitída. Postihujú najmä mladých ľudí a v 25 % prípadov sa prejavia už v detskom veku, výnimkou nie sú ani 11- či 12-ročné deti. Na Slovensku nimi trpí približne 15 000 pacientov, pričom ich výskyt stále rastie. Asi polovica má ulceróznu kolitídu a polovica Crohnovu chorobu. Pre zápalové ochorenia čriev sú typické obdobia zlepšenia a zhoršenia, keď ochorenie na liečbu reaguje dobre a keď prestane reagovať. Neliečené môžu viesť až k vážnym komplikáciám až smrti.

 

Celý článok

PREVENCIA CHRONICKÝCH NEINFEKČNÝCH OCHORENÍ

Mám chronické ochorenie. Čo s tým?

Najznámejšie príčiny v živote jednotlivcov, ktoré významne zvyšujú pravdepodobnosť vzniku chronických neinfekčných ochorení:

 • stravovanie: neustále prejedanie, permanentná zá­ťaž tráviaceho traktu ametabolizmu,
 • málo hodnotná strava: škodlivé diéty, jednostranná strava,
 • málo ochranných zložiek vo výžive - nedostatok vitamínov,
 • údenie aúdeniny, mäsové výrobky: dusitano­vé soli, údiace preparáty, dym,
 • neprirodzená potrava: spracované výrobky, málo základných potravín,
 • cudzorodé akonzervačné látky vpotravinách: farbivá, arómy, emulgátory,
 • mastné jedlá, tuky: vyprážanie, prepá­lené tuky,
 • obezita,
 • fajčenie,
 • extrémne opaľovanie,
 • rizikové znamienka: neodborná liečba aporanenia,
 • úrazy azranenia,
 • dlhodobé chronické zápaly - vedú kvzniku predrakovinových buniek,
 • chronické vírusové infekcie - vírusy poškodzujú genetický materiál vbunkách,
 • promiskuita - striedanie sexuálnych partnerov, ná­kaza HP vírusmi a rakovina krčku maternice,
 • chronické bakteriálne infekcie - napr. He­licobacter pylori, rakovina žalúdka,
 • ťažké lieky aich vedľajšie účinky,
 • hormonálna antikoncepcia, terapia,
 • nedostatok spánku aregenerácie - spôsobuje trvalý pokles imunity,
 • chronické vyčerpanie,
 • nedostatok pohybu - nedostatočné prekrvenie, telesná slabosť, ubúdanie svalovej hmoty, neotužilosť, pre­citlivenosť,
 • psychická záťaž apreťaženie, negatívny stres, dlhodobá neuróza,
 • zanedbanie preventívnych prehliadok ulekára,
 • zanedbanie včasnej liečby predrakovinových štádií.


Celý článok


PREVENCIA CHRONICKÝCH NEINFEKČNÝCH OCHORENÍ

Odporúčania na dodržiavanie zdravého životného štýlu

doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, LF UPJŠ, Košice

Pri nesprávnom životnom štýle stúpa spotreba antioxidantov v organizme. Preto je dôležité dopĺňať ich vhodnou stravou v ich prirodzenej forme, v nutnom prípade užívaním syntetických prípravkov (vitamín C, vitamín E, selén, koenzým Q a iné.)  Vo výžive je snaha uprednostňovať prirodzené zdroje pred syntetickými nielen pre ich vyššiu účinnosť, ale aj preto, že príliš vysoké dávky syntetických antioxidantov môžu spôsobiť celý rad vedľajších účinkov, dokonca opäť oxidačný stres. Výživa s vyšším obsahom antioxidantov pôsobí prospešne na zdravie a ako súčasť životného štýlu sa podieľa mnohými percentami na celkovom zdravotnom stave každého jedinca. Radikálna zmena štruktúry výživy smerom k podstatnému zvýšeniu spotreby hlavných zdrojov prírodných antioxidantov (ovocia, zeleniny, rastlinných olejov, obilnín, orechov, strukovín, húb a pod.), zmena životného štýlu, ako aj ozdravenie životného prostredia spolu predstavujú riešenie pre zníženie vysokej úmrtnosti na kardiovaskulárne a nádorové ochorenia a ďalších civilizačných ochorení na Slovensku. Skutočnosť, či budeme zdraví a či podľahneme niektorej z civilizačných chorôb, je vo veľkej miere v našich rukách. Hlavne v našej strave a vo vlastnom životnom štýle. Odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie vypracovali materiál o zdravej výžive, vedúci k prevencii chronických ochorení. Najdôležitejšie odporúčania zhrnuli do 12 bodov.


Celý článok

RUBRIKA ROZTRÚSENÁ SKLERÓZA

Sclerosis multiplex a tehotenstvo: zbúrajme predsudky

Tehotenstvo je vítané

Roztrúsená skleróza je ochorenie, ktorým trpia ženy trikrát častejšie ako muži a najčastejšie sa prejaví medzi druhou a štvrtou dekádou života. Je to obdobie v živote ženy, kedy si chce založiť rodinu a mať deti. Dobrou správou je, že plánované tehotenstvo ženy s SM v stabilizovanom stave je vítané. Skleróza multiplex nie je ochorenie, kvôli ktorému by sa žena musela vzdať túžby po dieťati. Môže otehotnieť a porodiť zdravé dieťa a riziká, ktoré jej v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom hrozia, sú rovnaké aké majú aj iné ženy.

Samozrejme, kvôli svojmu ochoreniu musia budúce mamičky s SM predsa len starostlivejšie plánovať. Mnohé ženy s roztrúsenou sklerózou pociťujú počas tehotenstva zmiernenie príznakov, choroba „spí". Je to obdobie imunotolerancie, čo platí najmä v prípade, že choroba bola stabilizovaná aspoň rok pred otehotnením. Hoci dedičnosť hrá pri vzniku ochorenia svoju úlohu, dieťa ženy s SM až s 95-percentnou pravdepodobnosťou nebude v dospelosti trpieť týmto ochorením. Ak majú SM obaja rodičia, pravdepodobnosť ochorenia dieťaťa je asi 30 percent.

 

Celý článok