hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 4/2018

 

 

RUBRIKA INKONTINENCIA

Malá nehoda - veľký problém

 

S únikom moču či pomočením súvisia dva základné problémy. Inkontinenciu si spájame skôr s dospelosťou či vyšším vekom, zatiaľ čo enuréza sa týka detí.

„Celý problém je komplexnejší," hovorí MUDr. Peter Bartoň z Kliniky pediatrickej urológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb. „Inkontinencia môže byť neurogénna alebo neneurogénna, podľa príčiny. V detskom veku, podobne ako v prípade dospelých žien, môže byť stresová, kedy dochádza k úniku moču v dôsledku porušenia funkcie svalstva panvového dna. Postihuje najmä dievčatá, zvyčajne vtedy, keď za veľmi krátke obdobie priveľmi rýchlo narastú a svalstvo panvového dna nemajú ešte dostatočne vyvinuté. Riešením sú potom cviky na posilnenie svalstva panvového dna. Väčšinou v takých prípadoch problém sám odznie. Deti  môžu mať aj tzv. inkontinenciu smiechu, ktorá sa nemusí prejaviť pri fyzickej námahe a odôvodňuje sa emočným stavom, respektíve tým, že keď sa smejú, natoľko sa uvoľnia, až sa pomočia."

 

Celý článok

Preočkovanie áno či nie? Kedy je potrebné sa v dospelosti očkovať?


V súvislosti s epidémiou osýpok na východe Slovenska sa čoraz častejšie objavujú otázky o potrebe preočkovania. Proti ktorým chorobám by sme sa mali dať v dospelosti očkovať?

Podľa očkovacieho kalendára platného na Slovensku sa v rámci povinného očkovania preočkováva proti tetanu a záškrtu vakcínou so zníženým počtom antigénov. Po skončení očkovania detí sa začína s preočkovaním vo veku 30 rokov a potom sa pokračuje s preočkovaním každých 15 rokov. Očkovať by sme sa mali dať u všeobecného lekára pre dospelých. Ruku na srdce, koľkí z nás takéto preočkovanie absolvujú? Ak chodíme na preventívne prehliadky, cesta k preočkovaniu je o to ľahšia. „Pokiaľ ide o očkovanie dospelých, a teda aj o odporúčané očkovanie, pacienti naďalej majú strach najmä z očkovania proti chrípke. Najviac takýchto pacientov, ktorí navyše často podliehajú rôznym mýtom o škodlivosti očkovania, je práve v kategórii starších či v dôchodkovom veku. Práve oni by však z takého očkovania mohli najviac profitovať. Populácia v tejto vekovej kategórii býva najčastejšie postihnutá komplikáciami. V rámci povinného preočkovania dospelej populácie u nás v ambulancii kontrolujeme, či bol pacient očkovaný proti tetanu a záškrtu, vtedy, keď príde na preventívnu prehliadku. Niektorí pacienti sú aj sami aktívni a na preočkovanie sa pýtajú," hovorí profesor MUDr. Ján Gajdošík, PhD., všeobecný lekár z Nových Zámkov. „Pokiaľ ide o ďalšie odporúčané očkovania, napríklad proti kliešťovej encefaltíde, nie sme endemická oblasť s vysokým výskytom infikovaných kliešťov, ale poľovníci a pracovníci v poľnohospodárstve či lesníctve o takéto očkovania majú záujem. Záujem o ostatné odporúčané očkovania je potom veľmi individuálny."


Celý článok


RUBRIKA: Pacientsky príbeh - cievna mozgová príhoda

Príbeh so šťastným koncom


Martin je mladý, 29-ročný muž. Pracuje ako IT inžinier. Poviete si - taký mladý a cievna príhoda? Ešte pred troma mesiacmi o cievnej mozgovej príhode nič netušil. Tobôž nie, že sa môže týkať práve jeho. Rozprávanie začína veľmi vecne. Neskôr si uvedomím, že príznaky „svojej príhody" opisuje ako z príručky. Excelentne napísanej príručky. Kardiológovia a neurológovia v rôznych kampaniach zameriavajúcich sa na včasné rozoznávanie príznakov upozorňujú na štyri základné: poruchy reči, hybnosti, poklesnutý ústny kútik, problémy so zrakom. Martin ich približuje v detailnom zábere. Veľmi konkrétne, precízne, exaktne.


Celý článok