hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Akútne komplikácie cukrovky

Ochorenie na diabetes mellitus typu 1 aj 2 sprevádzajú nielen chronické, ale aj akútne komplikácie. Na tému akútnych komplikácií hovorí MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.,  hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre diabetológiu, poruchy látkovejpremeny a výživy.

Najčastejšie sa vyskytuje hypoglykémia, čo je nízka hladina krvného cukru.. Subjektívne prejavy hypoglykémie sú rôzne, – napríklad výrazné potenie, tŕpnutie okolo úst, vlčí hlad,  tras tela, bledosť, bolesť hlavy. Ak si pacient svoj stav neuvedomí,  nepodá si jedlo s vyšším obsahom sacharidov alebo cukor, môže sa dostať až do diabetickej kómy. Je to život ohrozujúci stav, ktorý sa v niektorých prípadoch môže končiť až smrťou. Týka sa to najmä pacientov, ktorí sa liečia inzulínom alebo niektorými sulfonylmočovými preparátmi – tie môžu tiež navodiť hypoglykémiu. Všetky ostané preparáty na liečbu diabetu typu 2 hypoglykémiu v zásade nespôsobujú. Najnebezpečnejšia je hypoglykémia u diabetikov, ktorí trpia tzv. syndrómom neuvedomovania si hypoglykémie. Títo pacienti totiž nemávajú žiadne subjektívne prejavy a upadajú príníznej hladine cukru do bezvedomia.  Tento syndróm postihuje diabetikov s závažnou neuropatiou, kedy majú postihnuté aj autonómne  nervstvo.  Hypoglykemické stavy sa liečia podaním cukru. V prípade ľahkej hypoglykémie by pacienti mali by zjesť asi 50 až 100 g zložitých sacharidov (chlieb, pečivo, ovocie - banán a pod.). Ak je závažnejšia, treba podať jednoduchý cukor, napríklad pohár sladeného nápoja (kola, džús, osladený čaj). Nemožno použiť umelé sladidlá, musí ísť o jednoduché cukry ako sú sacharóza, glukóza či fruktóza. Výborným pomocníkom sú glukózové tablety. V prípade diabetu typu 1, ak ide o naozaj závažnú hypoglykémiu s poruchou vedomia, pacienti mávajú doma zvyčajne aj hormón glukagón, ktorý sa podáva do podkožia. Pôsobí proti inzulínu, takže dokáže hypoglykémiu zablokovať a zvýšiť  hladinu krvného cukru. V  závažných prípadoch hypoglykémie spojenej s poruchou vedomia sa podáva glukóza do žily, ale to už patrí do rúk lekára.
Existujú aj hyperglykemické komplikácie. Súvisia s vysokou hladinou cukru v krvi:  v prípade diabetikov typu 1 ide predovšetkým o ketoacidózu – teda hyperglykemický stav sprevádzaný ketoacidózou, prekyslením organizmu, kedy sa v krvi, moči aj dychu nachádza vysoká koncentrácia ketolátok. Typický pre takýto stav je acetónový dych. V prípade diabetikov prvého typu, najmä v detskom veku, komplikácia súvisí s nedostatočným manažmentom ochorenia. V prípade dospelej populácie s nepodaním inzulínu, nedostatočným jeho dávkovaním vážnymi chybami v životospráve alebo s iným sprievodným akútnym ochorením. V súčasnosti, vďaka vhodnej liečbe, možnosti sledovania glykémií v domácom prostredí, je plne rozvinutá ketoacidóza zriedkavou komplikáciou. V minulosti, v ére pred objavom inzulínuvšetci diabetici 1.typu zomierali v ketoacidóze. Liečba diabetickej ketoacidózy patrí na jednotky intenzívnej starostlivosti. Predchádzať sa im dá pravidelným a dôsledným monitorovaním cukru v krvi samotným pacientom. Ak pacient pociťuje výrazný smäd, glykémia je opakovane vyššia ako 15, prúžky na vyšetrenie moču ukazujú prítomnosť ketolátok a hladina cukru neklesá, prípadne pacient trpí nejakým infektom, mal by jednoznačne navštíviť svojho diabetológa.

Pre diabetikov typu 2 je zasa typická závažná  hyperglykemická komplikácia, ktorú označujeme ako hyperosmolárna neketoacidotická kóma.  Postihuje najmä starších ľudí,  súvisí s nedostatočnou ich hydratáciou. Ako starneme, pocit smädu sa znižuje. Diabetici, najmä vo vyššom veku, musia preto ešte dôslednejšie dodržiavať pitný režim, prijímať dostatok nesladených tekutín, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť. A ak sa starý človek na diabetes nedostatočne lieči, a príde k takejto komplikácii, keďže ide o polymorbidného pacienta, teda pacienta s viacerými ochoreniami, môže tento vážny stav často končiť až smrťou. Takéhoto pacienta treba predovšetkým rehydratovať. Samozrejme ide o urgentný stav, ktorý vyžaduje hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Dôležitejšie je týmto stavom predchádzať dôsledným pitným režimom a pravidelnou kontrolou hladiny glykémie.

Ako vidíme, diabetes mellitus je závažné chronické doživotné ochorenie, ktoré pre pacienta znamená rôzne nebezpečenstvá a úskalia, avšak ak sa správne lieči, pacient spolupracuje, dodržiava odporúčania, má šancu dožiť sa vysokého veku bez závažných komplikácií. Chce to však veľa úsilia zo strany pacienta, jeho rodiny a samozrejme zdravotníckeho personálu.