hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Diabetik na cestách

MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.

Metabol KLINIK s.r.o.

Diabetes mellitus či už typu 1 alebo 2 je chronické ochorenie, ktoré diabetika sprevádza počas celého ďalšieho života od diagnostikovania ochorenia. A teda aj na cestách za oddychom, poznávaním, dobrodružstvom, prácou alebo štúdiom.

Cukrovka je extrémne rozmaznaná spoločníčka, ak na ňu zabudnete (je jedno či úmyselne alebo neúmyselne) dokáže sa vypomstiť. Cestovanie niektorých diabetikov napĺňa obavami a strachom, iní zase svoje ochorenie pri  plánovaní a realizácii cesty podceňujú. Ako nájsť správnu mieru medzi týmito dvomi extrémami, aby cestovanie bolo skutočne bezproblémové? Ako to urobiť, aby cestovanie diabetikovi prinieslo viacej radostí ako starostí, aby skôr prospelo ako ublížilo?
Cestovanie pre dobre kompenzovaného diabetika nie je vôbec prekážkou. Len treba zvážiť niekoľko kľúčových otázok, racionálne si uvedomiť špecifiká, ktoré prináša so sebou cukrovka a urobiť dopredu potrebné opatrenia. S trochou plánovania nemôže byť cestovanie vlakom, lietadlom alebo autom problémom.
Na rozdiel od väčšiny iných cestujúcich by si diabetik okrem pasu, krému na opaľovanie, cestovných lístkov mal zbaliť aj zopár vecí navyše. Pri niektorých treba pamätať na zásoby a aj drobnú rezervu pre celý pobyt (tab.1).

Obsah cestovného balíčka diabetika

•    správne množstvo inzulínu (krátko aj dlhoúčinkujúceho) a liekov, ktoré pravidelne užívate na pridružené ochorenia (ideálne dvojnásobne viac ako predpokladáte, že budete potrebovať)
•    glukometer a testovacie prúžky, lancety
•    testovacie prúžky na prítomnosť ketolátok
•    inzulínové pero so zásobou ihiel
•    inzulínovú pumpu
•    balíček inzulínu s jednorazovými striekačkami pre prípad straty alebo poškodenia inzulínového pera, technickej poruchy inzulínovej pumpy
•    náhradné batérie do glukometra a pumpy
•    manuál k pumpe a zoznam všetkých nastavení v pumpe
•    termostatické puzdro na inzulín
•    aktuálne potvrdenie o zdravotnom stave vydané lekárom
•    preukaz zdravotnej poisťovne (európsky preukaz zdravotného poistenia)
•    zmluva o poistení (pri jej podpisovaní nezabudnite upozorniť na to, že máte cukrovku, v prípade neupozornenia by pri riešení prípadných poistných udalostí nemohlo plynúť poistné plnenie)
•    dezinfekcia (leukoplast, obväzy, roztok peroxidu vodíka, jódu alebo benzínalkoholu, resp. alkoholové tampóny
•    lieky pre prípad bolesti, horúčky alebo tráviacich problémov
•    teplomer
•    zodpovedajúce zásoby potravín a nesladených tekutín
•    rýchlo a dlhdobo účinkujúce cukry (kocky cukru, hroznový cukor, džús v krabičke, sušienky) alebo glukagón – pre prípad hypoglykémie

Na čo nezabudnúť

Veľmi dôležitým dokladom je aktuálne potvrdenie o zdravotnom stave vydané lekárom, v ktorom potvrdzuje, že máte diabetes, event. diabetické komplikácie, vypísanú potrebnú liečbu a podáva informáciu o používaní inzulínových striekačiek alebo pier, inzulínovej pumpy, glukometra, prúžkov, lanciet, ihiel do inzulínových pier. Lekársky nález je najlepšie mať v jazyku krajiny, do ktorej cestujete, avšak univerzálne použiteľným jazykom je angličtina. Okrem obchodných názvov liekov je vhodné poznať aj účinnú látku. Nie všetky lieky sú dostupné vo všetkých krajinách a navyše aj liek od rovnakého výrobcu sa môže predpisovať pod iným názvom. Názov účinnej látky tak pomôže presne určiť liečbu kdekoľvek na svete. Dôležité je mať pri sebe kontakt (meno, adresa a telefónny alebo e-mailový kontakt) na ošetrujúceho lekára v domovskej krajine (pre prípadnú komunikáciu medzi lekárom, ktorý vás vyšetruje a lieči v zahraničí a lekárom doma).
Pri cestovaní do zahraničia je veľmi dôležité vybaviť si cestovné poistenie liečebných nákladov v zahraničí v komerčnej alebo vo vašej zdravotnej poisťovni, najlepšie v oboch. Pri podpisovaní zmluvy o poistení upozornite na to, že ste diabetik a vopred sa informujte, či poistenie pokrýva problémy spojené s cukrovkou. Je nutné si uvedomiť, že úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách a platby za ne sa veľmi líšia (môžete byť nemilo prekvapení).
Pri liečbe inzulínom a niektorými preparátmi sulfonylurey je vyššie riziko hypoglykémie (nízkej hladiny cukru). Ak sa liečite metformínom alebo liekmi, ktoré sú založené na účinku inkretínov, riziko hypoglykémie je minimálne.
Veľmi dôležitý je spôsob transportu a skladovanie inzulínu (bežne skladujeme inzulín pri teplotách od 2 do 8 °C). Dbajte na to, aby boli všetky lieky, inzulín aj zdravotnícke pomôcky v primeraných klimatických podmienkach. Pri krátkotrvajúcej ceste netreba inzulín držať v chlade (ostáva funkčný 30 dní, ak sa drží pri izbovej teplote do 25 °C), ale extrémne výkyvy tepla ho znehodnocujú. Inzulín si vždy zoberte so sebou do kabíny lietadla, nedávajte ho do batožinového priestoru (tu sa teplota pohybuje od – 50 do – 60 °C a zmrznutý inzulín sa stáva nepoužiteľným). Avšak v prípade dlhej cesty v horúcich klimatických podmienkach (auto, autobus, vlak, ale aj na dlhšie trasy v lietadle) je vhodné transportovať inzulín v termostatických puzdrách (termotaška, termoobal, miniatúrna prenosná chladnička), v ktorých vydrží zachladený od niekoľkých hodín až po celý deň v závilosti od typu chladiaceho zariadenia. Nikdy nemajte celé množstvo inzulínu na jednom mieste pre prípad straty alebo krádeže batožiny (je potrebné myslieť aj na takúto eventualitu, hoci sa to stať nemusí). Ideálne je mať pri sebe približne dvojdňovú zásobu, ostatné mať uložené zvlášť alebo v batožine osoby, ktorá s vami cestuje.

Pred návštevou zahraničia je dôležité poznať podmienky v krajine, do ktorej cestujete (miestne klimatické podmienky – vlhkosť, výkyvy teplôt, hygienické pomery, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, dostupnosť kvalitného jedla a vody, miestne náboženské, stolovacie, prípadne spoločenské zvyklosti). Pokiaľ plánujete navštíviť exotické miesta, kde sa objavujú ochorenia ako cholera, malária, žltá zimnica alebo parazitické ochorenia, zavčasu sa poraďte so svojim lekárom, ktorý vás bude informovať o tom, ako predísť a zabrániť nákaze, či vás bude informovať o povinnom a odporúčanom očkovaní pre tú – ktorú krajinu (poisťovne nehradia následky v prípade, že sa nepodrobíte povinnému očkovaniu pri cestách do zahraničia). Bežným je očkovanie proti hepatitíde A a B, chrípke, pneumokokovej infekcii, pri cestách do tropických krajín proti žltej zimnici, brušnému týfu, meningokovej meningitíde, besnote, niekedy je potrebná aj antimalarická profylaxia.

Diétne odporúčania

Počas cestovania dodržujte diétne a režimové odporúčania vášho lekára. Nemeňte zásadným spôsobom svoje stravovacie návyky. Pri ceste do krajín s lákavými jedlami a zaujímavou kuchyňou je dôležité zhodnotiť obsah cukrov v strave a podľa toho upraviť diétu aj liečbu. V prímorských krajinách je bežný väčší prísun zeleniny, rýb a olivového oleja – takzvaná stredomorská strava je pre diabetikov výborná a mala by sa premietnuť aj do vášho stravovania doma. Nezabúdajte si počas cesty merať glykémie a pri vysokých hodnotách aj ketolátky v moči, snažte sa dodržať rovnaké intervaly merania ako v domácom prostredí. Pri nápojoch je pravidlom ich konzumácia z uzavretých fliaš, nepiť vodu z vodovodu, prameňov. Pozor aj na kocky ľadu, v mnohých krajinách sa pripravujú z vody z vodovodu. Väčšia konzumácia alkoholu môže spôsobiť hypoglykémiu. Vhodné sú suché vína do 0,2 – 0,4 litra denne.
Dohovoriť sa v cudzine je veľmi dôležité. Mnohí naši diabetici nosia pri sebe kartu diabetika, ktorá informuje o tom, že konkrétny človek sa lieči na cukrovku, čo má praktický význam pri akútnych stavoch (hyperglykémia, hypoglykémia) a umožňuje urýchlenie diagnózy a nasadenie správnej liečby. Príznaky hypoglykémie neodborník ľahko zamení s inými príznakmi, najčastejšie so zvýšeným požitím alkoholu. A doba, kým sa rozpozná hypoglykémia a zabezpečí sa potrebný prísun glukózy sa tak môže nebezpečne predlžovať. Býva tu obvykle uvedený telefonický kontakt na ošetrujúceho diabetológa. V karte diabetika je uvedená aj veta „Som diabetik“ napísaná vo viacerých globálnych rečiach. Ak nemáte uvedenú kartičku, napíšte si vetu v potrebnom jazyku na lístok a noste ho pri sebe. V prípade potreby ďalších slov alebo viet je možné použiť googlovský prekladač. Mnohí diabetici (najmä deti) nosia identifikačný náramok alebo odznak.
Majte so sebou potrebné telefónne čísla (telefónne číslo svojej diabetologickej ambulancie, kde môžete v prípade potreby konzultovať svoje otázky alebo nejasnosti, telefónne číslo na prvú pomoc, veľvyslanectvo Slovenskej republiky, najbližších príbuzných) a v prípadných krízových situáciách určite oceníte aj mobil s roamingom.

Globálne jazyky

 • anglicky: I am diabetic
 • (mnohé krajiny sveta ako materčina alebo úradný jazyk)
 • španielsky: Soy diabético
 • (úradný jazyk v Španielsku, vo väčšine štátov Južnej a Strednej Ameriky, rovníková Guinea, USA, Filipíny – okolo 400 miliónov ľudí)
 • portugalsky: Eu sou diabetic
 • (úradný jazyk v Portugalsku, Brazílii, Angole, Mozambiku, na Princových ostrovoch – okolo 230 miliónov ľudí)
 • francúzsky: Je suis diabétique
 • francúzštinu používa asi 129 miliónov ľudí (Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Švajčiarsko, Kanada, Guyana, úradným jazykom je v Alžírsku, Tunise, Maroku a Pobreží slonoviny)

Európa

 • Bulharsko: Имам диабет (Imam diabet)
 • Estónsko: Olen suhkruhaige
 • Dánsko: jeg har sukkersyge or jeg har diabetes
 • Chorvátsko a Srbsko: Ja sam diabetichar
 • Taliansko,Švajčiarsko: Sono diabetico
 • Finsko: Minulla on sokeritauti
 • Island: Ég er með sykursýki
 • Maďarsko: Cukorbeteg vagyok
 • Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko: Ich bin zuckerkrank
 • Holandsko: Ik heb suikerziekte
 • Nórsko: Jeg har diabets
 • Poľsko: Mam cukrzyce
 • Rumunsko: Soont deeabeteek
 • Rusko, Ukrajina a dalšie bývalé sovietske republiky: У меня сахарный диабет (U menja sácharnyj diabet)
 • Grécko: Eeme deeaveetikos(male)

Ázia

 • Arabsky hovoriace krajiny: U'ani min Assukari
 • Vietnam: Toi binh tieu dduong
 • Čína a Tchaj-wan: Woe yo tawng nyao bing (štandardná čínština)
 • Čína - Kanton a Hongkong: Ngo yau tong liu bang (kantonština)
 • Filipíny: Ako po ay diabetic
 • Indonézia: saya penderita diabetes
 • Izrael, Palestína: Yesh li sukeret (hebrejština)
 • Japonsko: To'nyobyo desu
 • Kórea: Na-neun dang-nyo-byoang-eui im-ni-da
 • Malajzia: Saya ada kencing manis

Afrika

 • Keňa, Tanzánia, Uganda: Nina ugonjwa wa sukari (svahilština)


Problémy, s ktorými sa môžete stretnúť na cestách

cestovanie autom (plánovať kratšie úseky cesty s častým odpočívaním, vyhnúť sa cestovaniu v noci, necestujte sami, pri šoférovaní sa striedajte, nešoférujte ak máte pocit príznakov hypoglykémie, vždy majte so sebou glukózu alebo sladkosti, aby ste mohli zabrániť náhlym prípadom hypoglykémie súviacimi s nepredvídateľnými udalosťami (napr. výmena kolesa), takáto činnosť vyžaduje fyzickú aktivitu navyše a môže ovplyvniť hladinu glykémie), merajte aj počas cesty glykémie častejšie, udržujte hodnoty krvného cukru nad 5,5 mmol/l
cestovanie lietadlom - časové pásma (ak prekračujete časové pásma, je dobré si napraviť hodinky pri príjazde do cieľa, v týchto prípadoch budete možno potrebovať naviac dávku inzulínu alebo jedla)
Pri ceste na východ sa odporúča nočný let  (Thajsko, India), deň sa skracuje, nie je obvykle nutné aplikovať pomalšie účinkujúci inzulín (pôsobenie cca 12 hodinové), pretože sa na poslednú dávku rýchloúčinkujúceho inzulínu  (s pôsobením cca 6 hodín) naviažeme ďalšou dávkou rýchloúčinkujúceho inzulínu
Pri ceste na západ (napr. USA, Kanada) sa odporúča denný let, predlžuje sa deň, je potrebná zvyčajne potrebné pridať jednu dávku rýchlo pôsobiaceho inzulínu (cca na každých 5 „získaných“ hodín a to v dávke zodpovedajúcej väčšinou dávke inzulínu pri prvej večeri, na preklenutie času získaného naviac je potrebné aj ďalšie jedlo (treba si to overiť u leteckej spoločnosti).
Treba myslieť aj na tzv. jet lag syndróm (porucha biologických rytmov v dôsledku časového posunu, prejavuje sa najčastejšie poruchami spánkového rytmu, zvýšenou unaviteľnosťou, ale aj tráviacim ťažkosťami).
inzulínová pumpa - treba myslieť na to, že prechod detektorom kovov i ručný detektor môžu eventuálne ovplyvniť jej funkciu, požiadajte preto pracovníkov bezpečnostnej služby o individiálne preverenie, používanie pumpy počas letu je úplne bezpečené, avšak nepoužívajte diaľkové ovládanie, pretože môže ovplyvňovať navigačný systém lietadla. Pokiaľ počas cesty neprekročíte viac ako 3  časové pásma, obvykle stačí prestaviť čas na pumpe v cieľovej destinácii. Pri dlhých letoch na západ je nutné meniť čas priebežne (posúvať späť v dvojhodinových intervaloch a väčšinou je nutné pridať hlavné jedlo s príslušným bolusom podľa množstva jedla. Smerom na východ je vhodné ponechať bazál podľa času „doma“a potom ho prestavovať v cieľovej destinácii o 2-3 hodiny každý deň
zabezpečenie jedla počas letu -  nízkonákladové letecké spoločnosti nezabezpečujú jedlo počas letu, podávanie jedál obvykle nekorešponduje s časmi v ktorých ste zvyknutí jedávať, inzulín si v lietadle podávajte až vtedy, keď sa podáva jedlo
strata inzulínu (kontaktuje najbližšiu nemocnicu alebo lekáreň, inzulín je život zachraňujúci liek a mal by byť k dispozícii vo všetkých nemocniciach)
poškodené inzulínové pero (požiadajte Vášho diabetológa o predpis jednorázových inzulínových injekcií – dajú sa použiť v prípade poškodenia inzulínového pera, pokiaľ nie ste schopný si podať požadovanú dávku inzulínu, nejedzte, pite dostatočné množstvo minerálnej vody a hláste sa u najbližšieho lekára

Cestovanie patrí k životu diabetika. Správne naplánovanie a zabezpečenie cesty môže uľahčiť a spríjemniť pobyt mimo domova. Dobre liečená cukrovka umožňuje aktívne a bezpečne prežiť aj cestu na veľké vzdialenosti.