<div class="search"> <form action="/vyhladavanie" method="post"> <input type="text" name="keyword" value="" /> <input type="submit" value="hľadaj" /> </form> </div>
hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Fakty o kašli


prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., Katedra pneumológie a ftizeológie, Slovenská zdravotnícka univerzita

Kašeľ je automatický obranný reflex vykonávaný dýchacím svalstvom a riadený centrom kašľa v predĺženej mieche na základe informácií z nervových zakončení v dýchacích cestách, v pľúcach a v blízkom okolí (bránica, pažerák, žalúdok, srdce).

Fakty o kašli:

•    Kašeľ slúži na čistenie priedušiek od hlienu, vdýchnutých cudzích telies alebo následkov chorobných procesov v pľúcach.
•    Záchvaty kašľa bývajú dôsledkom podráždenia alebo zvýšenej vnímavosti dýchacích ciest pri vdýchnutí cigaretového dymu, dráždivých pár a plynných či pevných súčastí dymu v zamestnaní alebo v domácom prostredí (spreje, náterové látky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, splodiny horenia a i.)
•    Akútny a predovšetkým chronický kašeľ môže byť vážnym chorobným symptómom pri nespočetnom množstve chorôb priedušiek, pľúc, ale aj srdca a zažívacieho traktu.
•    Kašeľ významne ovplyvňuje kvalitu života. Až 45 % osôb s chronickým kašľom zanecháva spoločenské, sociálne a športové aktivity. Polovica pacientov dokonca udáva poruchy vedomia pri kašli a 5 % až prechodné bezvedomie.
•    Kašeľ je najčastejším príznakom, pre ktorý pacient navštívi lekára a druhým najčastejším dôvodom celkového lekárskeho vyšetrenia.

Opatrenia pri nekomplikovanom akútnom zápale priedušiek

-    Pitie tekutín, najlepšie vo forme čaju, vody a minerálok s nízkym obsahom solí. Najmenej tri litre za deň.
-    Prestať fajčiť, zabezpečiť aj nefajčiace okolie. Fajčiarovi sa chronický kašeľ vyvíja niekoľko rokov a pacient si ho neuvedomuje, považuje ho za normálny alebo ho popiera, aby sa vyhol odporúčaniam na zanechanie fajčenia.
-    Chrániť sa pred chladom, pobyt v nedráždivom, najlepšie v domácom prostredí.
-    Antipyretiká a vitamíny (najmä vitamín C) pri zvýšenej teplote.
-    Lieky na zlepšenie vykašliavania (expektoranciá) alebo na zriedenie hlienu (mukolytiká). Jednoznačný podporný význam majú iba pri chorobách  s poruchou vykašliavania (chronická obštrukčná choroba pľúc, cystická fibróza, bronchiektázie).
-    Lieky na rozšírenie priedušiek (bronchodilatanciá).
-    Lieky na tlmenie dráždivého kašľa, antitussiká. Neproduktívny dráždivý kašeľ zbytočne vyčerpáva organizmus, nenapomáha čisteniu dýchacích ciest, zvyšuje krvný tlak a často je príčinou prebdených nocí. Antitussiká tlmia centrum kašľa v mozgu. Obsahujú kodeín alebo príbuzné látky, ktoré majú pri dlhodobejšom podávaní aj nežiaduce účinky (závislosť, zápcha, eufória, pri vysokých dávkach aj útlm dychového centra). Tlmenie dráždivého kašľa je vhodné najmä pred spaním.
-    Inhalačné kortikosteroidy. Ich krátkodobé použitie (jeden až dva týždne) je indikované pri dráždivom kašli s príznakmi bronchiálnej hyperreaktivity, ktorý nedostatočne reaguje na liečbu bronchodilatanciami.
-    Antiinfekčná (antibiotická) liečba. Neexistujú žiadne dôkazy o tom že by v priebehu nekomplikovaného akútneho zápalu priedušiek antibiotická liečba skrátila trvanie liečby, práceneschopnosť, alebo trvanie dráždivého kašľa.
-    Antivirotiká sa uplatňujú v prípade pandémie chrípky alebo iných vírusových respiračných chorôb.
-    Iná liečba. V prípade dráždivého kašľa vyvolaného inhaláciou chemických, alebo iných dráždivých látok je dôležitá záchrana a premiestnenie akútne postihnutých osôb a ďalší manažment na špecializovaných pracoviskách.