hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Inzulínová liečba a jej súčasné možnosti

MUDr. Ľubomír Barák, CSc.

Detské diabetologické centrum SR, Bratislava

V tomto roku oslavujeme 90. výročie objavu inzulínu. Tento objav, jeden z najväčších v medicíne, priniesol život mnohým miliónom ľudí na svete, ktorí by inak boli odsúdení na veľmi krátku cestu životom.
Od objavu Bantinga a Besta z roku 1921 a od jeho prvého využitiu v roku 1922 sa síce princíp liečby pomocou inzulínu nezmenil, ale v skutočnosti sa liečba vtedy a dnes nedá porovnať. 
Prvý inzulín bol roztok pripravený z pankreasu psa, ktorý bol podaný 15- ročnému chlapcovi Leonardovi Thompsonovi v kanadskom Toronte. Jedna jednotka tohto inzulínu upravila hladinu cukru v krvi (glykémiu) o 7 mmol/l. Podávanie inzulínu nielen vrátilo chlapcovi stav plného vedomia, ale postupne mu dalo silu rovnať sa so svojimi rovesníkmi. Krátko po tomto objave sa inzulín začal vyrábať priemyslovo – najskôr v USA v spoločnosti Eli Lilly, o rok neskôr v dvoch európskych štátoch – Dánsku, Nemecku a rok po nich aj v Československu.
Po prvých inzulínoch z pankreasu psa sa ukázalo, že svojím zložením je ľudskému inzulínu podstatne bližší výťažok z prasacích a hovädzích pankreasov. Tak sa začala éra bovínnych (zvieracích) inzulínov. Najskôr bolo ich čistenie a odstraňovanie vedľajších látok iba drobnou úpravou, neskôr sa prišlo na to, že je možné čistiť inzulín až dovtedy, pokým sa z neho nestane tzv. jednozložkový, teda monokomponentový (označený MC), čo bol svojho druhu najčistejší zvierací inzulín. V niektorých štátoch Európy, ba aj inde vo svete, sa ešte stále používa.
Prvé ľudské inzulíny boli vyrobené z pankreasov mŕtvych ľudí a na výrobu jednej fľaštičky inzulínu bolo potrebných až sedem takýchto pankreasov. Bolo jasné, že tadiaľto cesta nevedie. Semisyntetické ľudské inzulíny čistením zvieracích a zložitým procesom nahradzovania jedných aminokyselín druhými. Ani táto cesta nedávala predpoklad úspechu. Génové inžinierstvo však prinieslo novú nádej a postupne boli vyrobené tzv. humánne, teda ľudské inzulíny, a to buď pomocou baktérií, resp. pomocou kvasiniek. Tento spôsob sa ukázal ako najvhodnejší. Aj baktérií aj kvasiniek je dostatočné množstvo, spoločnosti vyrábajúce inzulín už nemusia mať buď sami svoje chovy ošípaných, či hovädzieho dobytka a ani nemusia mať so zariadeniami, ktoré ich chovajú  špeciálne zmluvy. Dnes sa teda vyrába inzulín plne laboratórne. A ak niekto navštívil výrobnú halu, kde sa vyrába špičkový inzulín, isto sa tam cítil ako v 25. storočí.
Ale veda nezastala vo svojom vývoji. Po vrchole humánnych inzulínov sa genetici pustili do rozboru reťazca aminokyselín a zistili, že ich zámenou v reťazci sa dajú dosiahnuť nové kvality v časovom pôsobení a tiež vyrovnanejší  priebeh ich pôsobenia. Tak sa objavil prvý inzulínový analóg Lispro, ktorý otvoril éru analógov. Dnes sa práve tieto preparáty stávajú hitom v liečbe diabetu, ktorý vyžaduje inzulín.
A ako je to na Slovensku?  U nás sa používajú výlučne humánne inzulíny a inzulínové analógy. Na našom trhu sú zastúpené všetky tri najkvalitnejšie spoločnosti produkujúce inzulín – americká Eli Lilly, dánska Novo – Nordisk a nemecká Sanofi Pharma. Práve s ich produktami sa stretávajú naši pacienti. O tom, ktorá spoločnosť má v ktorom období mierne navrch, rozhodujú nové kvalitné inzulíny a tiež aj aplikačná technika.
Používame humánne inzulíny s krátkodobým účinkom (Actrapid, Humulin R, a Rapid), intermediálne inzulíny (Basal,  Humulin N, Insulatard), krátkodobé inzulínové analógy (Apidra, Humalog, NovoRapid), resp. dlhodobé (Lantus a Levemir). Na trhu sú k dispozícii aj vopred pripravené mixtúry jednotlivých inzulínov (Humulin M3, NovoMix 30). Ide o rovnako kvalitné výrobky a je na diabetológovi, aby sa rozhodol, ktorý je pre ktorého pacienta najvhodnejší.
Od rigidnej inzulinoterapie, ktorá znamenala veľmi prísny životný režim, totálne prispôsobený diabetu, sme sa dostali k inzulínovým preparátom a inzulínovým režimom, ktoré napĺňajú krédo diabetológie – prispôsobenie diabetu životu a nie naopak. Flexibilné režimy pomocou najnovších inzulínov, resp. inzulínových analógov  dovolili liečbu plne individualizovať, teda vytvoriť také postupy, ktoré vyhovujú každému jedincovi.
Rokmi sa výrazne uvoľnila aj diéta, pohyb sa stal súčasťou liečebného procesu a self-monitoring (sebakontrola) s následným self-menežmentom vyrovnali život človeka s diabetom, životu človeka bez neho.
Aplikačná technika tiež zaznamenala značný rozvoj. Ešte pred 25 rokmi sa používali sklené striekačky s vyvárateľnými kovovými ihlami, Objavili sa jednorazové ihly, po nich aj špeciálne inzulínové striekačky, ktoré nájdu uplatnenie, najmä u malých detí, aj dnes. Sú priamo kalibrované v jednotkách inzulínu a čiarka na kalibračnej škále striekačky je buď 0,5 jednotky, 1 jednotka alebo 2 jednotky. Každý si tak nájde tú „svoju“. Od roku 1972 sú na svete inzulínové perá, ktoré sú stále veľmi obľúbenou a využívanou aplikačnou technikou. Dnes už sú niektoré inzulíny plnené do tzv. jednorazových pier, ktoré po minutí náplne 3 ml (300 jednotiek inzulínu) sa odložia do odpadkov. Všetky takéto perá sú vyrobené z plastov, ktoré sú schopné sami prejsť do procesu zničenia plastovej hmoty, z ktorej sú vyrobené. Ide teda o maximálne ekologické výrobky. Najnovšou aplikačnou technikou sú inzulínové pumpy, či celé systémy, ktorých pumpa je už iba súčasťou. Doslova bombou sa stala pumpa, ktorá po spojení so senzorom merajúcim nepretržite hladinu glykémie, sa v prípade poklesu hodnôt krvného cukru do pásma ohrozenia človeka (ťažká hypoglykémia), dokáže sama vypnúť a po čase, keď sa hladina vyrovná, pumpa sa sama zapne. To je už ozaj iba malý krôčik k uzavretiu celej sľučky a vytvoreniu podmienok, kde pumpa s doplnkami bude slúžiť ako umelý pankreas. Verím, že tento čas už nie je v nedohľadne. Preto by si mal každý človek s diabetom uvedomiť, že sa oplatí mať dobré výsledky a nedostať sa k rozvoju komplikácií, pretože čas vyliečenia diabetu sa blíži.