hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Nová služba na Linke pomoci Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine poskytuje bezplatné poradenstvo na Linke pomoci v každom z troch Centier pomoci: v Bratislave, Martine a Košiciach. Na Linke pomoci sa striedajú odborníci z radov onkológov, psychologičky i sociálni pracovníci.

Náročná životná situácia

Pacienti a ich príbuzní vítajú poradenské služby, pretože sa im často, rovnako ako zo strany zdravotníckych pracovníkov, tak i úradov, kde si nárokujú sociálne dávky, nedostáva dostatok informácií. Vo svojej náročnej situácii, vyplývajúcej zo zdravotného i emočného rozpoloženia, psychickej záťaže spôsobenej ochorením, nemajú veľakrát dostatočné vedomosti a schopnosti, ako riešiť svoju náročnú životnú situáciu z rôznych uhlov pohľadu. K náročným, okrem zdravotnej, patrí i stránka ekonomická, ktorá má často veľký vplyv na posun v liečebnom procese. Mnohí sa počas dlhodobej práceneschopnosti dostávajú do vážnych finančných problémov. Mnohí nemajú vedomosti, chuť a silu zisťovať všetky nároky, ktoré im z titulu ochorenia vyplývajú. Ak o nich i vedia, nemajú dosť energie domáhať sa svojich práv na úradoch.

Pomoc prostredníctvom mediátora

Preto Liga proti rakovine ponúka novú službu – poradenstvo a aktívnu účasť pri uplatňovaní nárokov prostredníctvom mediátora. Ide o odborníka, ktorého úlohou je prispieť pomocou a radami pri riešení situácie s individuálnym prístupom. Empatia, ústretovosť, nestrannosť a dôvera sú prítomné pri každom osobnom či telefonickom kontakte.  Poradenstvo a prístup mediátora pomáhajú zvládať psychickú zaťaž pacienta súvisiacu s ťažkou životnou situáciou, hľadať konkrétne riešenia pre každý individuálny prípad.

Služby mediátora sú dostupné na Linke pomoci každý štvrtok medzi deviatou a 13. hodinou v Centre pomoci Ligy proti rakovine na Brestovej 6 v Bratislave vo forme osobnej konzultácie, prípadne telefonicky v tom istom čase na tel. č. 02/ 52 96 51 48.

Viac informácii o Linke pomoci a činnosti Ligy proti rakovine nájdete na webovej stránke www.lpr.sk a na tel. č. 02/5296 5148, 02/5292 1735.