hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Nové lieky ponúkajú nádej pre ženy s rakovinou prsníka

Rakovina prsníka sa nevyhýba ani ženám, ktoré poctivo pristupujú k prevencii. Ročne na Slovensku pribúda 1600 až 1800 žien s touto chorobou, najviac vo veku 40 – 60 rokov. V boji s rakovinou prsníka je však moderná medicína stále úspešnejšia vďaka inovatívnym liekom. Farmaceutická spoločnosť Novartis patrí k lídrom v boji s touto chorobou. Európska lieková komisia v minulom roku zaregistrovala spoločnosti Novartis nový liek na liečbu pokročilého štádia rakoviny prsníka, tým pádom je registrovaný aj na Slovensku, a práve prebieha jeho kategorizácia na ministerstve zdravotníctva. David Maier, riaditeľ onkologickej divízie spoločnosti Novartis na Slovensku však tvrdí, že už dnes je možná liečba aj na Slovensku.

Európska lieková komisia schválila nový liek od spoločnosti Novartis na liečbu pokročilého štádia rakoviny prsníka. V čom je tento liek výnimočný?

„Niektoré medzinárodné medicínske autority sa vyjadrili, že ide o najvýznamnejší pokrok pri liečbe pokročilého karcinómu prsníka od zavedenia inhibítorov aromatázy pred viac ako 15 rokmi. Napriek prevencii a podchyteniu liečby rakoviny prsníka v ranných štádiách sa niektoré nádory  dostávajú až do pokročilého štádia. Metastatický nádor prsníka je pritom najvážnejšia forma choroby. Počas klinických štúdií sme však zistili, že liečba pacientok s pokročilým štádiom rakoviny prsníka našim liekom spolu s podávaním inhibítora aromatázy viac ako dvojnásobne predĺžila dobu bez ďalšieho rastu nádoru, ako keď sa pacientky liečili len podávaním inhibítora aromatázy.

Kedy bude liek dostupný aj pre slovenské pacientky?

„Liek je na Slovensku plne hradený pri liečbe iných druhov rakoviny, napríklad pri diagnóze karcinómu obličky. Spoločnosť Novartis požiadala v priebehu tohto roka kategorizačnú komisiu ministerstva zdravotníctva o kategorizáciu lieku aj pre pacientky s karcinómom prsníka v pokročilom štádiu.  Veríme, že na konci tohto roka by mohol byť liek plne hradený aj pre pacientky s touto diagnózou.

Liek ešte neprešiel kategorizačnou komisiou. Je možné ho napriek tomu podávať pri liečbe pokročilého štádia rakoviny prsníka už dnes aj u nás?

„Tak, ako aj pri iných liekoch aj v tomto prípade platí, že ošetrujúci lekár môže požiadať zdravotnú poisťovňu o výnimku a preplatenie najmodernejšej liečby. Liek vo forme tabliet bol zaregistrovaný v USA aj Európskou komisiou a spĺňa tak všetky najprísnejšie štandardy. Rozhodnutie Európskej komisie nadväzuje na kladné stanovisko prijaté Výborom pre lieky a vzťahuje sa na všetkých 27 členských štátov EÚ, Island aj Nórsko.“

Vývoj a výskum je mimoriadne finančne náročný, existuje neustály tlak na znižovanie cien liekov. Pracuje Novartis napriek kríze na vývoji ďalších liekov?

Novartis je spoločnosť, ktorá podľa Európskej liekovej agentúry (EMEA) a amerického Úradu pre lieky a potraviny (FDA) mala v rokoch 2000 – 2010 najviac registrovaných nových molekúl spomedzi všetkých farmaceutických spoločností. V najbližších 5 rokoch by sme mali zaregistrovať vyše 20 nových molekúl resp. indikácií. Máme aj najviac nových projektov  vo vývoji, celkom 140. Novartis je lídrom aj v oblasti vývoja liekov na zriedkavé ochorenia. V súčasnosti je na trhu viac ako tucet našich liekov určených pre pacientov s týmito ochoreniami. Okrem toho, viac ako 60 našich molekúl v predklinickom alebo klinickom vývoji získalo označenie vhodnosti pre zriedkavé ochorenia. Žiaľ, trvá roky, kým lekári, vedci a farmaceuti pochopia mechanizmus spustenia a priebehu ochorenia a vyvinú a klinicky otestujú nový liek. V priemere je to viac ako desať rokov sústredenej práce, ktorá si vyžaduje investície vo výške takmer dve miliardy dolárov.

Chystáte v tomto roku aj ďalšie nové lieky pre slovenských onkologických pacientov?

Spoločnosť Novartis má jedno z najširších portfólií liekov z viacerých terapeutických oblastí, ale tými kľúčovými sú oblasti primárnej a špeciálnej starostlivosti a onkológia. Výskum a vývoj v spoločnosti Novartis je založený na sledovaní vedeckého pokroku a riešení nenaplnených potrieb v oblasti zdravotnej starostlivosti. Verím, že je našou morálnou povinnosťou urobiť pre pacientov všetko čo je v našich silách, bez ohľadu na zriedkavosť ich ochorenia. V roku 2013 prinesieme v rámci onkológie niekoľko noviniek. Najočakávanejšou je liek určený na liečbu myelofibrózy. Ide o ochorenie, pri ktorom dochádza k bujneniu abnormálnych kmeňových buniek kostnej drene, čo vedie k fibróze, alebo k nahradeniu kostnej drene kolagénovými tkanivovými vláknami. Liečba myelofibrózy je v súčasnosti veľmi komplikovaná a momentálne je náš liek jediný, ktorý bol schválený na liečbu tohto zriedkavého ochorenia.

Venuje sa Novartis venuje aj výskumu a vývoju liekov  na zriedkavé ochorenia?

Pre firmy je veľmi nákladné vyvíjať lieky pre úzke skupiny pacientov. Zároveň ich diagnostika je často veľmi zložitá, pretože existuje viac ako 6 000 rôznych zriedkavých chorôb. Naše priority v oblasti výskumu však nie sú determinované potenciálom veľkosti trhu. Novartis zriadil špeciálny Inštitút pre biomedicínsky výskum (NIBR), ktorý sa okrem iného zameriava aj na vývoj a výskum v oblasti  zriedkavých ochorení, kde neexistuje adekvátna liečba. Veríme, že budúcnosť liekov je ukrytá v biotechnológiách a liekoch ušitých na mieru pre konkrétnych pacientov. Pred 9 rokmi sme pacientom na Slovensku priniesli výnimočný liek na liečbu chronickej myelocytovej leukémie. Vďaka tomuto lieku žije až 90 % pacientov kvalitnejší a predovšetkým dlhší život. Poskytujeme tiež liek, ktorý môže zmenšiť mozgové nádory a nádory obličiek spôsobené tzv. komplexom tuberóznej sklerózy či liek, ktorým je možné liečiť Cushingovu chorobu zapríčinenú tumorom hypofýzy. Liečime aj gastrointestinálne stromálne tumory (GIST), gastroenteropankreatické neuroendokrinné nádory a akromegáliu.

Spoločnosť Novartis Slovakia je lídrom v oblasti vývoja a uvádzania inovatívnych originálnych liekov a dostupných kvalitných generických liekov. Pod názvom Novartis Slovakia pôsobí spoločnosti na Slovensku od roku 1996. Lieky z jej portfólia však pomáhajú pacientom na Slovensku už viac ako 40 rokov, a to prostredníctvom spoločností Sandoz a Alcon. Novartis Slovakia vyvíja a dodáva lieky z oblasti všeobecnej medicíny a onkológie, starostlivosti o zrak (Alcon), voľnopredajných liekov, vakcín a diagnostiky, ako aj kvalitné generiká (Sandoz). Spoločnosť sa okrem vývoja inovatívnych originálnych liekov, predaja dostupných kvalitných generických liekov a informovania lekárov a lekárnikov o nových diagnostických a liečebných postupoch, venuje aj podpore pacientskych organizácií a hľadaniu riešení globálnych výziev v oblasti zdravotníctva, napr. prostredníctvom Novartis Malaria Initiative.