<div class="search"> <form action="/vyhladavanie" method="post"> <input type="text" name="keyword" value="" /> <input type="submit" value="hľadaj" /> </form> </div>
hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Storočie vakcín

Až do konca 18. storočia boli infekčné ochorenia najčastejšou zdravotnou príčinou smrti. Prevrat do tohto stavu vniesli dva obrovské objavy:očkovanie(vakcinácia) ako nástroj na prevenciu vzniku infekčných ochorení- vírusových aj bakteriálnych, a neskôr antibiotiká, ktorými sa bakteriálne infekcieliečia.Bohužiaľ, je stále veľa infekčných ochorení, proti ktorým nemáme ani očkovacie látky ani účinné antibiotiká. O to absurdnejšie vyznieva fakt, že v súčasnosti stále zomierajú milióny ľudí aj na ochorenia, ktorým sa očkovaním dá predchádzať. Celosvetovo zomrie každý rok  aždva miliónydetí do vekupäť rokov,z toho 30 000 detí v Európe.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) patrí očkovanie k najväčším objavom ľudstva ako predchádzať infekčným chorobám, ako znižovať chorobnosť a úmrtnosť na ne. 21. storočie sa niekedy nazýva storočím vakcín, intenzívne sa pracuje na vývoji nových vakcín, ktoré budú môcť zachrániť ďalšie milióny životov.

Efektomplošnéhoočkovania(t. j. celej populácie) je zníženie výskytu až eradikácia(úplné vymiznutie) daného infekčného ochorenia. Tak tomu bolonapríklad v prípade varioly – pravých kiahní, ktorélen v 18. storočí spôsobili smrť 60 miliónov obyvateľov Európy. Vďaka očkovaniumohla SZO v roku 1979 vyhlásiť ochorenie za eradikované a odvtedy sa proti nemu neočkuje. V európskych krajinách sa ani detská mozgová obrna nevyskytuje už od roku 2002, ale v očkovaní sa pokračuje, pretože na iných kontinentoch sa eradikácia ešte nedosiahla.

Nedostatočná zaočkovanosť znamená hrozbu znovu objavenia sa život ohrozujúcich infekčných ochorení, pričom súčasný spôsob života, keď ľudia cestujú z jedného konca sveta na druhý, sa toto riziko znásobuje.Preto je dôležité pokračovať jednak v plošných očkovaniach, ktoré sa týkajú najmä detí, ale aj v individuálnom očkovaní proti ochoreniam, riziku ktorých sú vystaveníniektorí ľudia zo zdravotných, pracovných alebo cestovateľských dôvodov.