hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA ZDRAVÉ SRDCE

Absurdity či fikcie z ambulancie kardiológa

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

 

Kardiológovia sa denne vo svojich ambulanciách stretávajú s absurdnými tvrdeniami s ktorými za nimi prídu ich pacienti. Najčastejšie majú podobu „dobrých a zaručene fungujúcich rád" z internetových fór a samoliečiteľských snáh samotných pacientov.

Niektoré z nich však môžu ohroziť ich zdravie, ba dokonca aj život! Tu je niekoľko z nich.

 

Ak mám vysoký krvný tlak, mám lepšie prekrvený mozog a lepšiu erekciu

Toto je skutočne absurdná fikcia. Vysoký krvný tlak neznamená lepšie prekrvenie mozgu. Mozog má silnú autoregulačnú schopnosť a reguluje prietok krvi cez mozog uvoľnením alebo naopak stiahnutím priesvitu mozgových tepien. Bez ohľadu na to, aký je momentálny tlak krvi. Ak je nízky, mozog svoje cievy roztiahne, a naopak, ak je krvný tla vysoký, cievy mozgu sa stiahnu, aby tak chránili mozog. Preto je prietok krvi mozgom rovnaký pri nízkom, ako aj veľmi vysokom tlaku. A s erekciou je to tiež presne naopak. Erektilná dysfunkcia je veľmi častou poruchou, ktorá sa vyskytuje pri akomkoľvek ochorení srdca alebo ciev.

 

"Ak je však tlak krvi dlhodobo zvýšený, vedie to k prestavbe štruktúry cievnej steny, ktorá hrubne a tuhne, nevie dobre reagovať na zmeny tlaku krvi a začínajú sa v nej ukladať rôzne látky, čo je zárodkom či princípom vzniku neskorších komplikácií. Dôsledkom dlhodobo zvýšeného tlaku krvi sa na cievnej stene usádzajú drobné bielkovinové exudáty, cieva sa zužuje, môže prasknúť a nenávratne tepny poškodiť. Ak sú už takto poškodené, antihypertenznou liečbou sa tento stav už zmeniť nedá, len sa dá udržiavať."

 

Mal som vysoký tlak krvi, užíval som lieky, potom sa mi upravil, lieky už neužívam

Artériová hypertenzia je ochorenie, ktoré sa väčšinou nedá vyliečiť, ak sa neodstráni jej príčina. Ak sa stodvadsaťkilový fajčiar s vysokým tlakom rozhodne schudnúť a vďaka životospráve a pohybu v priebehu roka schudne na 80 kg, zníži sa mu aj tlak. Obezita teda bola príčinou jeho problémov s tlakom. To je však veľmi zriedkavý prípad. Zvyčajne, až v 90 % prípadov je však príčina neznáma. Artériová hypertenzia sa vyliečiť nedá, iba v prípade, ak ho spôsobuje nejaká sekundárna príčina, akou  je napríklad nádor nadobličky alebo zúženie obličkových ciev. Tlak krvi sa však dá liečbou spoľahlivo kontrolovať, ale po jej prerušení sa tlak opäť zvyšuje. Na dlhodobú kontrolu vysokého tlaku je dôležitá redukcia hmotnosti a pravidelné telesné cvičenie.

 

Nemusím brať lieky, lebo každý deň užívam cesnak

Je dobre známe aj dokázané, že cesnak znižuje tlak krvi. Treba ho však užívať denne surový, pričom by mal byť kvalitný a mal by obsahovať isté presné množstvo alicínu, ktorý dokáže redukovať tlak krvi približne o 5 mmHg. Nie je však jasne určené dávkovanie, ani ako účinkujú rôzne odrody, a predovšetkým nie je jasné či má cesnak dlhodobý a pravidelný účinok na zníženie tlaku krvi. Žiadne štúdie to dosiaľ nepotvrdili, pretože najdlhšia skúmala  účinku cesnaku na tlak krvi v dĺžke do 30 týždňov.

 

Ak mám 60 rokov, je normálne, že mám tlak 160/100, pretože vo vyššom veku tlak stúpa.

Áno je pravda, že krvný tlak so zvyšujúcim vekom stúpa. Fyziologcky totiž vekom cievna stena tuhne. Prirodzene narastá len tzv. horný tlak, zvyšovanie „spodného" je vždy patologické. V prípade ľudí starších ako 75 rokov nie je nutné snažiť sa horný (systolický) tlak znížiť pod 140 mmHg. V týchto prípadoch hodnoty pod 150 mmHg považujeme sa dostatočné.

 

Keď necítim, že mám vysoký krvný tlak, nič mi nie je - nemusím sa liečiť.

Nie je to pravda. Vysoký krvný tlak je typicky ochorenie, ktoré sa aj dlhé roky nemusí nijako prejavovať. Ľudia nemávajú problémy, okrem ekrektilnej dysfunkcie. Vysoký tlak sa však neskôr prejaví svojou komplikáciou, ktorá vážne ohrozí zdravotný stav, prípadne je smrteľná (cievna príhoda, infarkt, srdcové zlyhávanie). Väčšina ľudí začne mať problémy, keď začne na vysoký tlak užívať lieky. Hypertenziu totiž možno považovať za ochorenie, ktorého liečba kvalitu života pacienta nezlepšuje, skôr ju mierne zhorší alebo skomplikuje, stačí spomenúť problémy so zaobstarávaním liekov.

 

Prečo by som mal schudnúť a prestať soliť? Veď beriem lieky, tie mi predsa pomôžu. Alebo nefungujú?

Zmena životného štýlu, redukcia hmotnosti a diéta sú dôležitou súčasťou liečby. Umožnia nižšie dávkovanie liekov a dosiahnutie lepšej stability až normalizáciu hodnôt krvného tlaku. Vieme veľmi dobre pacienta nastaviť na liečbu, ktorá mu zaberie, len musí lieky brať. Zmena životného štýlu je potom veľmi významnou pridanou hodnotou.

 

Lieky beriem už dlho, urobil som si pár dní prestávku, aby som si od nich očistil pečeň a obličky.

Dlhšie prerušenie liečby môže ohroziť pacienta náhlym zvýšením tlaku a sprievodnými komplikáciami. Lieky, ktoré sa dnes používajú, prešli dlhodobými skúškami a  dobre sú známe ich nežiaduce účinky. Ani pri dlhodobom užívaní „nezaťažia" pečeň tak, aby samotné zhoršili jej funkciu.

 

Mám veľa liekov a tie mi zničia pečeň. Keďže som mal dobrý tlak, tie na tlak som prestal užívať, tie čo mi dal doktor na pečeň, užívam ďalej.

Všetky cudzorodé látky „zaťažujú" pečeň tým, že ich musí spracovať. Je to jej prirodzená funkcia. Rovnako pečeň spracúva rôzne konzervačné látky, farbivá a prídavky v potravinách, ktoré kupujeme, ako aj zvyšky insekticídov, pesticídov a herbicídov, ktoré môžu byť v potravinách. Od toho by sme si tiež mali oddýchnuť jedením čerstvých kvalitných potravín, čo by sa malo odraziť na našom zdraví. Zdravá pečeň nepotrebuje žiadne lieky na podporu funkcie - sú to ďalšie látky, s ktorými sa musí vyrovnať.

 

Meriam si tlak aj päťkrát denne a niekedy ho mám aj 150/90mmHg. Asi mám nedostatočnú liečbu.

Tlak krvi je veľmi premenlivá veličina a je normálne a fyziologické, že sa v určitých situáciách, ako je fyzická alebo psychická záťaž, zvyšuje. Pri domácej kontrole tlaku odporúčame merať tlak ráno, v stave duševného a fyzického pokoja, pred užitím ranných liekov. Tieto hodnoty považujeme za referenčné pri rozhodovaní o tom, či je tlak krvi dobre kontrolovaný. V prípade neistoty o efekte liečby odporúčame 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi.