hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

Ak si uvedomujete svoje dýchanie, je čas navštíviť lekára

 

Podobne ako tlkot vlastného srdca, ani dýchanie si neuvedomujeme - až pokým sa niečo s naším srdcom či pľúcami nedeje. Chronická obštrukčná choroba pľúc alebo v skratke CHOCHP je ochorenie, ktoré sa možno v porovnaní s kardiovaskulárnymi a onkologickými neskloňuje až tak často. Neznamená to však, že nás ohrozuje menej. Štatistiky dokonca hovoria, že ním trpí každý desiaty Slovák. A až 20 percent úmrtí v dôsledku respiračných ochorení možno pripísať práve na vrub chronickej obštrukčnej chorobe pľúc.

 

„V minulosti, ešte pred takými tridsiatimi či štyridsiatimi rokmi, sa hovorilo len o chronickej bronchitíde. Až s príchodom nových poznatkov sa toto nevyliečiteľné ochorenie, ktoré štatisticky častejšie postihuje mužov, označilo názvom chronická obštrukčná choroba pľúc. Podľa štatistík WHO mu patrí tretie miesto na priečke najčastejších úmrtí v globálnom meradle. A podľa odborných odhadov postihuje na celom svete asi 600 miliónov osôb a výskyt na stotisíc obyvateľov je od štyroch do desať percent," vysvetľuje doc. MUDr. Ivan Majer, predseda výboru Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti.

 

Chronická obštrukčná choroba pľúc je ochorením, pri ktorom sa pomaly zužujú dýchacie cesty, čo vedie k postupnému znižovaniu prietoku vzduchu v pľúcach. „Ochorenie začína tým, že pacienti pociťujú najprv len dýchavicu pri bežných denných aktivitách. Najprv mávajú problémy poriadne vydýchnuť, vo vyšších štádiách choroby im robí problém aj poriadne sa nadýchnuť. Mnohí navštívia lekára až vo chvíli, keď je fungovanie ich pľúc ochorením už veľmi obmedzené a tento stav je nezvratný," vysvetľuje doc. MUDr. Ivan Majer. Zákernosť ochorenia spočíva v jeho nenápadnom rozvoji, pričom mnoho ľudí pripisuje zhoršené dýchanie svojmu veku. Podľa odborníkov s tým však vek nemá nič spoločné. „Ak sa človek zadýchava, mal by navštíviť lekára. Napríklad praktického lekára, ktorý mu môže urobiť základné pľúcne vyšetrenie v podobe jednoduchej spirometrie alebo ho odošle k špecialistovi, pľúcnemu lekárovi," dodáva docent Ivan Majer. „Keďže ochorenie sa rozvíja veľmi pomaly, pacienti k nám najčastejšie prichádzajú až vo vyšších štádiách. Aby sa k nám  dostávali skôr, aby sme mali možnosť dobre ich naučiť inhalačnú techniku a dobre s nami spolupracovali, je dôležité o ochorení hovoriť. Navyše, pacienti vo vyšších štádiách CHOCHP sú zvyčajne tiež vo vyššom veku okolo šesťdesiatky, a mávajú aj iné ochorenia, vrátane srdcovo-cievnych či diabetu. Ak sa naučia správne manažovať CHOCHP, prispeje to aj k dobrému zvládaniu iných, pridružených ochorení,"  dopĺňa primárka Oddelenia pneumológie Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UN Bratislava a hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu na Slovensku MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH z Nadačného fondu pre zdravé pľúca.

 

 

Čo si treba všímať a kedy vyhľadať lekára?

Ingrid Schmidt, MSc., vedúca fyzioterapeutka z viedenskej nemocnice Otta Wagnera, ktorá sa so svojím tímom už viac ako 25 rokov venuje výučbe správnych inhalačných techník pacientov s CHOCHP, hovorí: „Pri edukácii našich pacientov na zvyčajnú otázku, kedy ísť k lekárovi, odpovedám, že vo chvíli, ak si človek začne uvedomovať svoje dýchanie. Príčiny môžu byť rôzne, ak si však dýchanie uvedomujeme, pravdepodobne s ním nebude niečo v poriadku a treba to vyšetriť.


 

Liečbu máme k dispozícii, ale...

Základom liečby CHOCHP je inhalačná terapia. Inhalácia má svoje výhody, vďaka nej sa liečivo v dostatočnom množstve dostáva priamo na miesto svojho pôsobenia a zabezpečuje tak adekvátne rýchly nástup účinku a efektivitu liečby. Pacient však z týchto benefitov môže vyťažiť maximum len vtedy, ak si dokáže úspešne osvojiť inhalačný manéver. V opačnom prípade je liečba neefektívna a zbytočne nákladná. „Z našich skúseností z praxe vyplýva, že pri inhalácii robia pacienti množstvo chýb, ktoré majú negatívny dopad nielen na účinnosť liečby, ale aj na ich ochotu v liečbe vytrvať," vysvetľuje primárka Marta Hájková. Navyše, pacienti sú často nedisciplinovaní, a napriek tomu, že im lekár liek predpíše, ani si ho nevyberú z lekárne. V prípade, že sa pacient správne nelieči, následky môžu byť fatálne. „CHOCHP je nevyliečiteľné ochorenie, no adekvátnou liečbou môžeme jeho progresiu spomaliť. No ak pacient podcení liečbu alebo dôležitosť jej pravidelnosti, ochorenie progeduje a zhoršia sa mu aj pľúcne funkcie," konštatuje odborníčka.

 

Väčšina pacientov nepoužíva inhalátor správne

Zvoliť pre pacienta správny inhalátor vyžaduje zohľadnenie viacerých aspektov. Na trhu je niekoľko typov inhalátorov, z ktorých musí lekár vyberať na základe posúdenia aktuálneho stavu ochorenia, manuálnych a mentálnych schopností pacienta, ako aj špecifických vlastností inhalátora. Pacienti s vyšším stupňom ochorenia, ako aj pacienti, ktorí používajú súbežne viacero typov inhalátorov, robia pri prevedení inhalácie množstvo chýb. Najčastejšie pri manipulácii s inhalátorom, rovnako ako aj pri samotnom inhalovaní. „Každý typ inhalátora má určité špecifické vlastnosti a vyžaduje osobitný inhalačný manéver. Našim pacientom sa snažíme vysvetľovať nielen to, ako majú správne manipulovať s inhalátorom, ale ich tiež učíme, ako kontrolovať vlastné dýchanie. Pacienti s CHOCHP majú problém s plytkým nádychom, nedokážu totiž bez predošlého nácviku prevádzať uvoľnený, predĺžený výdych počas bežných činností denného života. Naším cieľom je priviesť pacienta k tomu, aby vedel svoje ochorenie správne manažovať, pretože len ak bude rozumieť svojmu ochoreniu a bude vedieť ako a kedy má používať inhalátor, môžeme docieliť, že jeho liečba bude skutočne účinná. Je to tak trocha začarovaný kruh - ak totiž pacient neinhaluje správne, liek nemôže optimálne účinkovať, pacient vníma neúčinnosť lieku a preto ho ďalej neužíva. Z našej skúsenosti vieme, že pacienta treba nielen naučiť ako správne inhalovať, ale ho aj kontrolovať, či tak skutočne robí. Len vtedy, ak pacient inhaluje so svojimi inhalátormi správne, teda  s tým, ktorý jeho chorobu kontroluje, ako aj s tým, ktorý sa používa pri akútnom vzplanutí ochorenia, môže naozaj profitovať z liečby," vysvetľuje kardio-respiračná fyzioterapeutka Ingrid Schmidt.

 

 

Je vôbec možná prevencia?

„Čo vieme aktívne urobiť, je predovšetkým nefajčiť a nezdržiavať sa v zafajčenom prostredí. Pokiaľ ide o znečistené a zamorené ovzdušie, je to ďalší problém. K základnej prevencii patrí aj úprava prostredia vo vlastnom byte, vrátane odsávačov kuchynských výparov, alebo sa vyhýbať vareniu a používaniu otvoreného ohňa. Prevencia v zmysle vyhľadávania pacientov zasa spočíva v tom, aby človek, ak má nejaký problém s dýchaním, podstúpil jednoduché vyšetrenie, tzv. sekundový úsilný výdych. Pre nás pneumológov to znamená aj rýchlejšie spoznať pacienta s CHCOCHP," vysvetľuje primárka Marta Hájková. Podľa fyzioterapeutky Ingrid Schmidt si rodičia často neuvedomujú, ako škodia svojim deťom, ak fajčia v byte či počas cesty autom. Takéto poškodenia pľúc si ich deti potom nesú do dospelého veku a v porovnaní s deťmi, ktoré nežijú vo fajčiarskom prostredí, majú zvýšené predpoklady v neskoršom veku ochorieť na CHOCHP. Ohrození sú tiež pracovníci, ktorí sú pri výkone svojho povolania vystavení uhoľnému či cementovému prachu, sírovodíku či chlóru - práve takí by sa mali nechať preventívne vyšetriť.


 

Nová webová stránka má pomôcť pri zlepšení liečby

Práve s touto neľahkou úlohou má pacientom s CHOCHP, ale aj ich ošetrujúcim  lekárom a ďalšiemu zdravotníckemu personálu pomôcť nová webová stránka mojinhalator.sk. Prostredníctvom jednoduchých inštruktážnych videí sa pacienti, ktorí trpia rôznym stupňom chronickej obštrukčnej choroby pľúc, majú možnosť naučiť správne používať svoj inhalátor. K dispozícii sú návody na to, ako používať 11 najčastejšie predpisovaných druhov inhalátorov na slovenskom trhu.

„Samozrejme, aj v súčasnosti existuje viacero informačných materiálov, ktoré by pacientom mali pomôcť správne si osvojiť metódu inhalácie, avšak doteraz neexistovala žiadna komplexná demonštračná audiovizuálna pomôcka, ktorá by bola kedykoľvek poruke pacientom a ich rodinným príslušníkom. Inšpirovali sme sa rakúskymi kolegami a aj pre slovenských pacientov sme vytvorili takúto neoceniteľnú pomôcku. Myslím si, že možnosť pozrieť si inštruktážne video doma, v pokoji a bez stresu, je pre pacientov veľmi dôležitá," vysvetľuje primárka Marta Hájková, ktorá sa podieľala na obsahu stránky ako odborný garant.

 

Webová stránka mojinhalator.sk je spoločným projektom Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, Nadačného fondu pre zdravé pľúca a spoločnosti Novartis Slovakia.


 

Kedy myslieť na CHOCHP?

Vždy v prípade pacienta s:

  • CHRONICKÝM KAŠĽOM, aj keď ide onepravidelne sa vyskytujúci kašeľ,
  • S TVORBOU A VYKAŠLIAVANÍM HLIENU; môže byť rôznej konzistencie a farby,
  • SDÝCHAVICOU - čo je subjektívny nedostatok vzduchu. Tento stav sa postupne zhoršuje najmä pri telesnej záťaži, počas respiračných infekcií; pacienti ju opisujú ako sťažené dýchanie, pocit nedostatku vzduchu, lapanie po dychu,
  • S PISKOTMI, čo sa opisuje ako vysoký alebo vibrujúci zvuk pri nádychu.
  • S CHOCHP je taktiež spojená únava a nedostatok energie, časté infekcie dýchacích ciest, ktoré sa ťažko a zdĺhavo liečia. Pre pokročilé štádiá je typická strata telesnej hmotnosti, chudnutie, obmedzenie bežných, každodenných aktivít, fyzická limitácia a výrazne znížená kvalita života pacienta.

 


Spracovala Ivana Baranovičová