hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA ZDRAVÉ SRDCE

Ako znížiť svoj cholesterol

 

Cholesterol je tuková látka, ktorá sa nachádza v našej krvi. Rovnako ako aj v bunkách a krvi každého cicavca. Rastlinám táto látka chýba. Je dokázané, že vysoká hladina cholesterolu v krvi je hlavným rizikovým faktorom pre vznik a rozvoj aterosklerózy. Následkom závažného zúženia ciev alebo ich upchatia môže byť infarkt alebo mozgová mŕtvica. Bez cholesterolu ľudské telo nemôže fungovať, potrebuje ho každá bunka pre svoj normálny chod. Je súčasťou žlčových kyselín nevyhnutných pre vstrebávanie tukov v čreve a prekurzorom (východiskovou látkou) vitamínu D. Ak dostatočné množstvo cholesterolu neobsahuje strava, produkuje túto látku v potrebnom množstve pečeň. Pečeň môže vytvárať až 80 % celkového cholesterolu v tele. V organizme sa nachádza približne 140 gramov cholesterolu, pričom vyše 90 % je prítomných v bunkových membránach. Za vznik aterosklerózy zodpovedá len asi 5 % cholesterolu, ktorý cirkuluje v krvnej plazme (jedna zo zložiek krvi).

 

Cholesterol a srdcovo-cievne ochorenia

Dlhodobo zvýšená hladina cholesterolu v krvi môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Cholesterol sa usádza na stenách tepien a znižuje ich priechodnosť. Vysoká hladina cholesterolu je príčinou aterosklerózy, čiže kôrnatenia tepien. Výsledkom sú závažné zdravotné komplikácie:

- srdcový infarkt

- mozgová porážka

- nedokrvenie dolných končatín

- postihnutie obličiek

- poruchy erekcie

 

Bratranci „dobrý" a „zlý" cholesterol

Keďže cholesterol je tuk, podobne ako ďalšie mastné látky nie je rozpustný v krvi, medzi bunkami ho prenášajú špeciálne bielkovinové nosiče nazývané lipoproteíny. Hlavné dva druhy lipoproteínov sú HDL (dobrý) a LDL (zlý). V skutočnosti je teda cholesterol len jeden, len v krvi cirkuluje vo väzbe na rôzne bielkoviny. Celkový cholesterol je súčet všetkých druhov cholesterolu.

Hladina cholesterolu sa meria v milimoloch na liter (mmol/l), čo je jednotka slúžiaca na meranie koncentrácie látok obsiahnutých v krvi, napr. cholesterolu alebo cukru. Zdravá hladina celkového cholesterolu zodpovedá podľa najnovších poznatkov celkovému cholesterolu nižšiemu ako 5,0 mmol/l.

 

Cieľové hladiny cholesterolu (v mmol/l)

Celkový cholesterol

< 5,0 mmol/l

LDL cholesterol

< 2,5

HDL cholesterol

Muži > 1,4

Ženy > 1,6

 

Kód zdravého života

Jedno z piatich čísel kódu zdravého života (0-30-5-120-80) zdôrazňuje normálnu hladinu celkového cholesterolu v krvi (5 mmol/l). Prvé hovorí o nefajčení, druhé v sebe ukrýva polhodinu pohybu denne a posledné dvojčíslo je optimálny tlak krvi. Zaujímajte sa o to, aký máte cholesterol, môže vám to zachrániť život.

 

Liečba vysokej hladiny cholesterolu

Ak sa hladinu nepodarí znížiť úsilím o zmeny v oblasti životosprávy a pohybovej aktivite, resp. hladina „zlého" cholesterolu je vysoká, odborník predpíše liečbu liekmi. Do farmakologickej liečby patria najčastejšie predpisované lieky statíny, fibráty a inhibítory vstrebávania cholesterolu (lieky brániace vstrebávaniu cholesterolu) a najnovšie aj nová forma terapie - biologická liečba. Pracuje na inom princípe ako doterajšie lieky na zníženie cholesterolu, dokáže zablokovať aktivitu molekuly, ktorá zohráva dôležitú úlohu v látkovej premene cholesterolu. Tým dokáže hladinu „zlého" LDL cholesterolu znížiť. Môže to byť riešenie pre pacientov, ktorí netolerujú statíny z dôvodu nežiaducich účinkov, alebo pre pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (po prekonanej kardiovaskulárnej príhode: infarkt, cievna mozgová príhoda) a účinná možnosť pre liečbu ťažko liečiteľnej, geneticky podmienenej familiárnej hypercholesterolémie (FH).

 

Na otázky odpovedá  MUDr. Ľubomírou Fábryovou, PhD., z Metabol KLINIK, s. r. o.


Ako má bežný človek zistiť hladinu svojho cholesterolu?

Cholesterol, podobne ako vysoká hladina cukru v krvi či tlak, je veľmi zákerný. A to v tom, že nebolí a v mladšom veku sa jeho zvýšená hladina ani nijako výrazne neprejavuje. Dá sa zistiť v rámci preventívnych prehliadok. Právo na preventívnu prehliadku má každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov jedenkrát za dva roky alebo jedenkrát ročne, ak je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív.

 

Najznámejšie lieky na znižovanie hladiny cholesterolu sú  statíny. Majú sa však statíny stať „aspirínom" 21. storočia?

Statíny boli objavené v 70. rokoch minulého storočia a zaujali dôležité postavenie v prevencii a liečbe srdcovo-cievnych ochorení. V súčasnosti sú najčastejšie používanými, vysoko účinnými liekmi na zníženie cholesterolu a podľa slov celosvetovo uznávaných lekárov sú naozaj „aspirínom"  21. storočia. Sú liekmi prvej voľby pri znižovaní celkového a LDL-cholesterolu prostredníctvom blokovania tvorby cholesterolu v pečeni. Liečba statínmi je väčšinou celoživotná. Touto liečbou nám nejde iba o štatistiky, cieľom je znížiť výskyt srdcovo-cievnych ochorení a úmrtí na tieto ochorenia.

 

Aktuálne je k dispozícii nová, „inteligentná" liečba cholesterolu. Na akom princípe funguje?

Od roku 2016 máme pre našich pacientov k dispozícii prelomovú liečbu na zníženie cholesterolu. Mechanizmus účinku týchto liekov je veľmi zložitý. Ide o protilátky, ktoré sú namierené proti dôležitému enzýmu ovplyvňujúcemu hladinu cholesterolu. Je to prvý liek, ktorý si pacient podáva sám injekčne do podkožia špeciálnym perom. Väčšinou sa pridáva do kombinácie k ostatným liekom ovplyvňujúcim tuky v krvi. Je určený pre pacientov s veľmi vysokými hodnotami cholesterolu - s familiárnou hypercholesterolémiou, pre pacientov, ktorí neznášajú v súčasnosti používané lieky a pre pacientov, ktorí už prekonali alebo sú ohrození vysokým rizikom srdcového infarktu či cievnej mozgovej príhody.

 

(red)