hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 1/2013

Očkovanie – dôležitý medzník v dejinách medicíny

MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH

Pediatrer-infektológ, Centrum pre očkovanie detí s kontraindikáciami očkovania a reakciami po očkovaní, Detská fakultná nemocnica Košice

Očkovanie ako možnosť predchádzať infekčným chorobám je nepochybne jedným z najväčších objavov medicíny. Na základe zachovaných písomností sa dá predpokladať, že história prevencie infekcií je rovnako dlhá ako samotná história skúmania infekčných chorôb.

Očkovanie v histórii
Princíp imunologickej pamäte organizmu po styku s infekčným agensom bol odpozorovaný veľmi dávno. Slávni lekári ale aj samotní ľudia si všimli, že po prekonaní niektorých infekcií už jedinec opakovane neochorie. Prevencia infekčných chorôb sa začala realizovať najskôr empiricky, teda na základe skúseností. Prvým účinným opatrením bola izolácia chorého počas morových epidémií, aby sa zabránilo prenosu infekcie z chorého človeka na ďalších vnímavých jedincov. Až neskôr, v 19. storočí, Semmelweis presadil zavádzanie prísnych hygienických opatrení pri vyšetrovaní pacientov.
Za objaviteľa očkovania je oficiálne považovaný anglický lekár Edward Jenner, ktorý prvýkrát očkoval v roku 1796 vírusom vakcínie. Túto metódu už ale použili v dávnej minulosti staroveké civilizácie nielen v Číne, ale aj v iných krajinách sveta. Na našom území to bol prešovský lekár Ján Adam Reiman, ktorý v roku 1921 vykonal variolizáciu na vlastnej dcére. V 19. storočí mal najväčšie zásluhy vo výskume nielen infekčných patogénov, ale aj v oblasti účinnej prevencie voči infekčným chorobám predovšetkým mikrobiológ Louis Pasteur. Vďaka technickej revolúcii a mnohým vynálezom začali pribúdať vedecké poznatky o pôvodcoch infekčných chorôb.

Celý článok

30 rokov svet bez pravých kiahní

Pred viac ako 30 rokmi, v máji 1980 odznelo na 33. Svetovom Valnom zhromaždení  zdravotníkov Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) slávnostné vyhlásenie:
pravé kiahne zmizli z povrchu Zeme.

Dnes si už málokto okrem zopár seniorov uvedomuje, čo tento historický úspech medicíny a vlastne celého ľudstva v boji s jednou z najstrašnejších odvekých metiel človečenstva znamenal. Autor tohto príspevku ako jediný žijúci zo šiestich slovenských účastníkov Globálneho programu eradikácie varioly (vykorenenia pravých kiahní) organizovaného SZO by rád čitateľom sprítomnil, čo viedlo k tomuto úspechu.

Celý článok

Storočie vakcín

Až do konca 18. storočia boli infekčné ochorenia najčastejšou zdravotnou príčinou smrti. Prevrat do tohto stavu vniesli dva obrovské objavy:očkovanie(vakcinácia) ako nástroj na prevenciu vzniku infekčných ochorení- vírusových aj bakteriálnych, a neskôr antibiotiká, ktorými sa bakteriálne infekcieliečia.Bohužiaľ, je stále veľa infekčných ochorení, proti ktorým nemáme ani očkovacie látky ani účinné antibiotiká. O to absurdnejšie vyznieva fakt, že v súčasnosti stále zomierajú milióny ľudí aj na ochorenia, ktorým sa očkovaním dá predchádzať. Celosvetovo zomrie každý rok  aždva miliónydetí do vekupäť rokov,z toho 30 000 detí v Európe.

Celý článok

Feng-šuej a uzdravenie

Učenie feng-šuej je terapia, ktorou cez priestor kde žijeme, možno posilniť zdravie človeka. Pri starostlivosti o chorého a rekonvalescencii nám dáva táto východná náuka jasné  a zmysluplné návody na podporu liečenia.

Celý článok

Hemofília A - Geneticky podmienená krvácavá choroba

Hemofília je vzácna dedičná porucha zrážania krvi s obmedzenou schopnosťou organizmu zastaviť krvácanie. Je spôsobená kvantitatívnym alebo kvalitatívnym nedostatkom koagulačného faktora VIII (hemofília A) alebo faktora IX (hemofília B), ktoré sú nevyhnutné v procese zrážania  krvi a pri zastavení krvácania. Pri hemofílii je porušená tvorba krvnej zrazeniny, čo sa prejaví zvýšeným krvácaním. Ide o genetické ochorenie. Dedičnosť hemofílie je recesívna, viazaná na chromozóm X.edičnosť a klinické prejavy oboch typov hemofílie A/B sú rovnaké.

Celý článok

OČKOVACÍ KALENDÁR NA ROK 2013 PRE POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE DETÍ A DOSPELÝCH - (PLATNOSŤ OD 1. 1. 2013)

Celý článok

Príznaky srdcového infarktu

Chorí so srdcovým infarktom prichádzajú niekedy s typickými príznakmi, avšak v niektorých prípadoch môže byť charakter symptómov netypický. Diagnóza vyžaduje dôsledné odobratie anamnézy pacienta.

Pri starostlivej anamnéze nachádzame určité typické znaky. Predovšetkým sú to okolnosti vzniku ťažkostí – bolesti na hrudníku, ich lokalizácia, charakter, vyžarovanie, doba trvania, často informácia o užití nitroglycerínu. Prejavom závažnosti stavu môže byť aj zmena charakteru, závažnosti a trvania bolestí na hrudníku.

Celý článok

Rubrika OSOBNOSŤ

Profesor MUDr. Vasiľ Hricák, CSc, FESC, primár Oddelenia akútnej kardiológie – koronárnej starostlivosti NÚSCCH, a. s., Bratislava, sám o sebe s pokorou priznáva, že za úspechom, ktorý na poli medicíny dosiahol je tvrdá práca a neraz aj utrpenie. Keď sa pred viac ako tridsiatimi rokmi začal venovať medicíne a neskôr „interne“, nemohol tušiť, že diagnózy, o ktorých písal vo svojich monografiách a vedeckých prácach, si „odskúša“ aj na vlastnej koži, lepšie povedané, na vlastnom srdci.

Celý článok

Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb,...

Celý článok