hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 1/2014


So znamienkami k lekárovi

 

Zimné a predjarné obdobie je najvhodnejšie na vyberanie rôznych znamienok
na koži. Hoci sa táto téma komunikuje najmä pred začiatkom leta, v máji,
v súvislosti s Dňom melanómu, pacienti si môžu dať vyšetriť znamienka počas
celého roka. MUDr. Juraj Hegyi

 

Celý článok

Pompeho choroba

V Európe sa choroba považuje za zriedkavú, ak postihuje menej ako päť osôb z každých desať tisíc. Chorôb, ktoré môžeme označiť prívlastkom zriedkavé, je viac ako šesť tisíc. Na Slovensku sa odhaduje, že takýmto typom ochorenia trpí až 300-tisíc Slovákov. Aj Pompeho choroba - vzácne dedičné metabolické ochorenie, pre ktoré je charakteristická postupne sa zhoršujúca svalová slabosť, sa radí medzi ne. Na otázky o potrebe správnej diagnostiky a príznakoch, ktoré by mohli poukazovať na toto ochorenie odpovedá doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., z Centra pre neuromuskulárne ochorenia, v Univerzitnej nemocnici v Bratislave - Ružinove...

Celý článok

Menej zriedkavé ako sa zdá

Viete si predstaviť, že niekoľko rokov chodíte od jedného lekára k druhému a nikto z nich vám nevie stanoviť diagnózu? Že vašim bolestiam nikto neverí a vaše problémy berú na ľahkú váhu? Alebo že po rokoch hľadania diagnózy zistíte, že na ňu aj tak neexistuje účinná terapia? Pacienti trpiaci zriedkavými chorobami áno. Len na Slovensku ich medzi nami žije približne 300-tisíc, zatiaľ čo v Európe je to asi 30 miliónov a vo svete 100 miliónov. Ak by sa spojili všetci ľudia so zriedkavými chorobami, vytvorili by tretí najľudnatejší štát Zeme. Uvedené čísla dokazujú, že hoci zriedkavé choroby sú ojedinelé, celkový počet pacientov, ktorí nimi trpí, je vysoký. Napriek svojej početnosti sú výnimkami v zdravotnom systéme, čo im bráni v potrebnej diagnostike, liečbe a profite z výskumu...

Celý článok

Oči Slovákov pomôžu sledovať aj špičkoví vedci z celého sveta

Slovenská vedecká špička z oblasti výskumu a vývoja biomedicíny a genetiky spojí sily so zahraničnými vedeckými kapacitami. Spájať ich bude práca na projekte v Centre výskumu závažných ochorení a ich komplikácií v Bratislave. Centrum bude mapovať problematiku ochorenia diabetickej retinopatie pacientov s ochorením diabetes mellitus...

Celý článok

Prvé Oftalmologické centrum diagnostiky zraku diabetikov v NEDÚ Ľubochňa

Diabetes mellitus je v súčasnej dobe najčastejšou príčinou slepoty u ľudí v produktívnom veku v priemyselne vyspelých krajinách sveta. Hlavnou príčinou straty videnia v dôsledku diabetických komplikácií je diabetická retinopatia a jej vystupňované formy ako proliferatívna diabetická retinopatia, diabetický edém makuly či krvácanie do sklovca. Zmeny na očnom pozadí sú často prítomné už v čase diagnózy diabetu najmä pri diabete 2. typu, čo je spôsobené oneskorenou diagnózou diabetu. Oneskorené je však často aj prvé oftalmologické vyšetrenie týchto pacientov. Nie zriedkavé sú prípady prvého vyšetrenia po niekoľkých rokoch od diagnózy ochorenia. Preto je často výskytretinálnych komplikácií v úvodných štádiách diabetes mellitus „poddiagnostikovaný" a mnoho pacientov nedostáva optimálnu liečbu (k súčasným možnostiam), so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami...

Celý článok

Prevencia a skríning rakoviny prsníka

Karcinóm prsníka je nádorové ochorenie, ktoré vzniká v štruktúrach mliečnej žľazy. V celosvetovom meradle ide o najčastejšiu nádorovú chorobu vôbec. Postihuje, samozrejme, hlavne ženy. Pri tomto pohlaví ide o najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenie. Navyše na tento druh rakoviny aj najviac žien umiera. Mechanizmus vzniku karcinómu prsníka je do veľkej miery stále neznámy. Nedá sa určiť jedna jednoznačná príčina. Vieme však pomenovať niekoľko faktorov, ktoré zvyšujú riziko, že naň žena ochorie. O čo viac sa ich v prípade konkrétnej ženy naraz stretáva, o to viac treba byť v ostražitosti...

Celý článok

Chronickú bolesť chrbta dokážu odstrániť stimuláciou miechy

Chronickú bolesť chrbta a dolných končatín, na ktorú nezaberajú lieky, dokážu lekári vďaka unikátnej stimulácii miechy trvalo odstrániť alebo zmeniť len na príjemné mravčenie. Terapiu založenú na implantovanom neurostimulátore už podstúpilo niekoľko desiatok Slovákov, ktorí sa vďaka nej vrátili späť do plnohodnotného života. Slovensko je jednou z prvých krajín v Európe, kde začali používať prvý neurostimulátor odolný voči magnetickej rezonancii. Až 70 % z pacientov s implantovaným prístrojom po určitom čase potrebuje magnetickú rezonanciu, ktorá však bola doteraz pre nich tabu. Neurochirurgovia z Univerzitnej nemocnice v Bratislave preto ako prví v strednej a východnej Európe implantovali jedinečný neurostimulátor odolný voči magnetickej rezonancii...

Celý článok

Biopeptidy vo fermentovaných mliečnych výrobkoch

Mliečne baktérie počas výroby jogurtov a ďalších zakysaných mliek a syrov zabezpečujú kyslé prostredie tvorbou organických kyselín najmä kyseliny mliečnej a octovej. Vďaka proteolytickej, lipolytickej a glykolytickej aktivite mliečnych baktérií vznikajú ďalšie zložky, ktoré sú menej známe, avšak pre zdravie sú veľmi významné...

Celý článok