hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

BZ 1/2015

RUBRIKA ZRIEDKAVÉ CHOROBY

Alkaptonúria a ochronóza

Pripravené v spolupráci s prof. MUDr. Jozefom Rovenským, DrSc., FRCP

 

Alkaptonúria je dedičná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín fenylalanínu a tyrozínu, pri ktorej sa následkom defektnej aktivity enzýmu oxidázy kyseliny homogentizovej táto kyselina nerozštiepi, hromadí sa v organizme a vylučuje sa močom. Jej polymér - ochronotický pigment - sa usádza v tkanivách bez cievneho zásobenia. Ide o zriedkavé ochorenie, ktoré u nás postihuje jedného z 19 000 pacientov.

 

Celý článok

RUBRIKA OCHORENIA TRÁVIACEHO TRAKTU

Pacienta s Crohnovou chorobou treba sledovať celoživotne

MUDr. Peter Minárik, PhD.

gastroenterológ

OnLife - poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl

 

Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie, ktoré môže postihnúť akúkoľvek časť tráviaceho systému od ústnej dutiny po konečník. Typickými príznakmi sú bolesti brucha, hnačky, teploty, zvracanie a chudnutie. Dobrou správou je, že úprava stravy a liečba dokážu vo väčšine prípadov udržať ochorenie pod kontrolou.

Ochorenie postihuje deti, mladistvých aj dospelých, mužov aj ženy. Vyskytuje sa na celom svete, vyšší výskyt je v krajinách, ktoré sa nachádzajú na Severnej pologuli, najmä v strednej a severnej Európe a v Severnej Amerike (USA, Kanada). Nízky výskyt je napríklad v Afrike alebo v Ázii. Ročne pribudne tri až desať nových prípadov na 100 000 obyvateľov.

Celý článok

RUBRIKA ZRIEDKAVÉ CHOROBY

Deň zriedkavých chorôb - 28. február 2015

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., UK v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Ing. Beáta Ramljaková, Slovenská aliancia zriedkavých chorôb

 

„Žijem so zriedkavou chorobou, deň za dňom, ruka v ruke"

Práve takéto je heslo dňa zriedkavých chorôb 2015. Po ôsmich úspešných rokoch kampane dňa zriedkavých chorôb sa práve v roku 2015 upriamila pozornosť na každodenný život pacientov so zriedkavými chorobami, ich rodiny, opatrovateľov.

Zriedkavé choroby dennodenne zasahujú do života viac ako 30 miliónov ľudí v Európe. Komplexný pohľad na zriedkavé choroby znamená obmedzený prístup k liečbe, ale aj starostlivosti a špecializovaným sociálnym službám. Priamy príbuzní rodičia súrodenci sú často jediní, ktorí sa vytrvalo starajú o svojich milovaných synov, dcéry, bratov, sestry.

Celý článok


RUBRIKA ZRIEDKAVÉ CHOROBY

Mnohopočetný myelóm

Ploché nohy má veľmi veľa detí, samotní ortopédovia hovoria, že každé desiate dieťa má takýto problém. V prípade takzvanej flexibilnej plochej nohy sa dá pomôcť voperovaním vstrebateľnej skrutky vyrobenej z  kyseliny mliečnej. Zatiaľ jediní na Slovensku takto operujú deti lekári z Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Ako operácia prebieha a pre aké deti je vhodná, nám porozprával prednosta Ortopedickej kliniky LF UK a DFNsP prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Od januára majú detskí ortopédi už aj na Slovensku k dispozícii nový spôsob liečby, pomocou voperovania tzv. mliečnej skrutky. O čo presne ide?

Celý článok

RUBRIKA OFTALMOLÓGIA

Očné komplikácie diabetu

MUDr. Monika Gajdošová, MUDr. Marta Ondrejková, PhD.

OFTAL, s. r.o. Špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia, Zvolen

II. očná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

 

Diabetes mellitus je závažné metabolické ochorenie, ktorého výskyt  v populácii stále rastie, preto má v súčasnosti prívlastok epidémia 21. storočia. Na Slovenku trpí týmto ochorením viac ako 350 000 obyvateľov.

Asi 35 % pacientov s diabetom má zmeny na očnom pozadí (sietnici). Ide o diabetickú retinopatiu, ktorá patrí k najčastejším komplikáciám  spôsobeným diabetom. Prejavuje sa poškodením ciev sietnice,  sprevádzaným jej opuchom a krvácaním, alebo ich zúžením až upchatím, sprevádzaným nedostatkom kyslíka a rastom nových, patologických ciev - takzvaných proliferácií. Tie môžu viesť k náhlej strate videnia v dôsledku vnútroočného krvácania alebo jazvenia sietnice.

Celý článok

RUBRIKA PACIENTSKY PRÍBEH

Chrohnova choroba mi dala viac, ako vzala

Sympatická mladá žena Nina (31 rokov) v úvode rozhovoru spomína, že nemocničných hospitalizácií zažila asi toľko, koľko má rokov. Nepríjemné zápalové ochorenie tráviaceho traktu Crohnova choroba ju sprevádza už od puberty. Život s ním nie je jednoduchý. V jej prípade však práve ochorenie stálo za tým, že sa rozhodla profesionálne pomáhať ľuďom s ich zdravotnými problémami.

Hneď na to sa subtílna Nina rozhovorí o tom, že nerozpráva svoj príbeh pre médiá po prvý raz. „Ľudia majú predsudky a rozprávať o stolici a počtoch návštev toalety za deň, hoci sú to úplne prirodzené veci, pokladajú skôr za tabu. Je to však súčasť môjho ochorenia a asi aj preto mi to nerobí problém. Musela som sa naučiť s ním žiť. Najmä začiatky, keď lekári ani poriadne nevedeli, ako ma majú liečiť, boli veľmi ťažké a vyčerpávajúce.".

Celý článok

RUBRIKA ZRIEDKAVÉ CHOROBY

Terapia a odporúčania v liečbe systémového lupusu

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.1, 2
doc. MUDr. Milan Luliak, PhD.3
riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany

 

 

Systémový lupus erythematosus je chronické, multisystémové autoimunitné ochorenie, ktoré v prípade, že postihne životne dôležité orgány, môže byť až fatálne, teda život ohrozujúce. Najtypickejšie sú zápalové prejavy rôznych orgánových systémov. Hoci príčina nie je známa, veľkú úlohu zohrávajú genetické, hormonálne a environmentálne vplyvy.

Priebeh ochorenia zahŕňa sporadické prepuknutia aktivity, tzv. relapsy, ktoré môžu viesť k nenávratnému poškodeniu orgánov. Pre systémový lupus je charakteristická patologická tvorba protilátok namierených proti vlastným bunkám tela, proti antigénom. K tomu sa navyše pridružuje abnormálna aktivácia B- a T-lymfocytov. Priebeh ochorenia je fázový, striedajú sa akútne, subakútne a chronické perzistujúce fázy s bezpríznakovou fázou.

Celý článok