hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 3/2013

90 rokov inzulínu

Pred 90 rokmi sa začala priemyselná výroba inzulínu. Život zachraňujúci liek znamenal nielen prevrat v liečbe diabetu, ale stal sa aj významným obchodným artiklom.
Kde sa to všetko začalo?
Diabetes je ochorenie staré ako ľudstvo samo. V minulosti sa cukrovka nazývala aj cukrovou úplavicou, práve z toho dôvodu, že vysoká hladina cukru v krvi „strháva“ so sebou vodu, ktorá sa z tela dostáva častým močením. Pred tým, ako dokázala medicína na liečbu cukrovky využívať umelo dodávaný inzulín, pacienti umierali v kratšom či dlhšom čase po prepuknutí choroby, v takzvanej diabetickej kóme. Podľa toho, ako rýchlo im odumierali bunky pankreasu, kedy koncentrácia glukózy v krvi bola už nezlučiteľná zo životom.
Test na určovanie hladiny cukru v moči pozná medicína už od začiatku 19. storočia, trvalo však ďalších sto rokov, kým v roku 1921 vedci CharlesBest a FrederickBanting extrahovali inzulín z hovädzieho pankreasu. Objav inzulínu a následné pokusy najprv na psovi, ktorému odobrali pankreas, predstavovali nádej, že sa pomocou takto extrahovaného inzulínu budú môcť liečiť aj ľudia. Zlomovým momentom bolo podanie inzulínu 14-ročnému chlapcovi, Leonardovi Thompsonovi, ktorý v roku 1922 ležal v ťažkom stave v Torontskej nemocnici. Po počiatočných neúspechoch chlapec na liečbu zareagoval a jeho rýchle zotavenie viedlo k podaniu ďalších dávok inzulínu, spočiatku zvaného „isletin“, aj ďalším pacientom. Dodnes sa tento moment považuje za jeden z najprevratnejších v histórii medicíny.

Celý článok

Akútne komplikácie cukrovky

Ochorenie na diabetes mellitus typu 1 aj 2 sprevádzajú nielen chronické, ale aj akútne komplikácie. Na tému akútnych komplikácií hovorí MUDr. Zuzana Némethyová, CSc.,  hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre diabetológiu, poruchy látkovejpremeny a výživy.

Celý článok

Betadine® - Diabetická noha

Amputácie pod kolenom a vyššie sú v prípade diabetikov 12 až 15-krát častejšie v porovnaní s nediabetickou populáciou a amputácie v oblasti priehlavku sú v populácii diabetikov 400-krát častejšie.

Celý článok

Tri otázky o diabete

Odpovedá doc. MUDr. Emil Martinka, PhD, primár Diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu n. o. v Ľubochni a predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Celý článok

Diabetik na cestách

Cukrovka je extrémne rozmaznaná spoločníčka, ak na ňu zabudnete (je jedno či úmyselne alebo neúmyselne) dokáže sa vypomstiť. Cestovanie niektorých diabetikov napĺňa obavami a strachom, iní zase svoje ochorenie pri  plánovaní a realizácii cesty podceňujú. Ako nájsť správnu mieru medzi týmito dvomi extrémami, aby cestovanie bolo skutočne bezproblémové? Ako to urobiť, aby cestovanie diabetikovi prinieslo viacej radostí ako starostí, aby skôr prospelo ako ublížilo?

Celý článok

Fotodermatózy

Bez slnka by život na zemi nebol možný. Slnko potrebujeme nielen na tvorbu vitamínu D. Je to dobíjač pozitívnej energie, dokáže nás nabudiť, správne naštartovať. Staré porekadlo: Kam nechodí slnko, tam chodí lekár, však nie vždy platí. Občas mǒžu byť slnečné lúče pre nás aj nebezbečné. Ochorenia, ktoré vznikajú vplyvom slnečného žiarenia, predovšetkým jeho ultrafialovej časti (UV), sa všeobecne nazývajú fotodermatózy.

Celý článok

Inzulínová liečba a jej súčasné možnosti

V tomto roku oslavujeme 90. výročie objavu inzulínu. Tento objav, jeden z najväčších v medicíne, priniesol život mnohým miliónom ľudí na svete, ktorí by inak boli odsúdení na veľmi krátku cestu životom.

Celý článok

Lepší sluch vďaka technike ?

Na tému porúch sluchu  a predovšetkým o „strojčekoch, ktoré môžu sluch zlepšiť“,  sme sa rozprávali s foniatričkou  MUDr. Dagmar Volmutovou  v  Neštátnej foniatrickej a ORL ambulancii, Poliklinika Mýtna v Bratislave.

Celý článok

Rozhovor s MUDr. Petrom Lipovským

Spoločnosť SPIRIG pôsobí na našom trhu dve desaťročia. Známa je nielen portfóliom prípravkov určených na slnečnú ochranu, ale aj produktmi, ktoré majú označenie zdravotnícka pomôcka. O novinkách, ktoré spoločnosť SPIRIG pripravila pre svojich klientov, o vynovenom dizajne výrobkov, ale aj o spoločenskej zodpovednosti rozpráva generálny riaditeľ spoločnosti SPIRIG MUDr. Peter Lipovský.

Celý článok

Rozhovor s primárkou MUDr. Máriou Martinove, PhD.

Primárka Centra pre liečbu drogových závislostí a mužského oddelenia pre závislých od alkoholu v Odbornom liečebnom ústave OLÚP n. o., na Prednej  Hore je subtílna dáma, ktorá svojou prácou priam dýcha. Jej krédom je: Ži a nechaj žiť, ľudia sú dobrí... Zanietenie, s akým rozpráva o práci v ústave , ale aj kraji, ktorému vládne pokoj a zeleň, hovorí za všetko.

Celý článok

Nová služba na Linke pomoci Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine poskytuje bezplatné poradenstvo na Linke pomoci v každom z troch Centier pomoci: v Bratislave, Martine a Košiciach. Na Linke pomoci sa striedajú odborníci z radov onkológov, psychologičky i sociálni pracovníci.

Celý článok

Voda ako súčasť zdravej výživy

Bez vody neexistuje život. Človek vydrží bez jedla niekoľko dní až týždňov, no bez vody len krátko. Aj pri únave či nervozite niekedy pomáha jednoduché opatrenie: napiť sa vody.

Celý článok