hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 4/2013

Prevencia chrípkových ochorení

Chrípka a chrípke podobné ochorenia patria do skupiny respiračných nákaz.  Vstupnou bránou infekcie je sliznica dýchacích ciest a najčastejším mechanizmom prenosu pôvodcu nákazy je vdýchnutie (inhalácia). Ochorenia sa prenášajú vzduchom, kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého. Niektoré z tejto skupiny nákaz sa môžu prenášať aj kontaminovanými rukami alebo predmetmi.

Okrem vírusu chrípky môžu byť takéto ochorenia spôsobené aj inými vírusmi (najčastejšie adenovírus, respiračno-syncyciálny vírus, vírus parachrípky, ECHO vírus, koronavírus, rinovírus, coxasckie vírus) alebo baktériami (napr. mykoplazmy, chlamýdie, hemofily, streptokoky a stafylokoky). Chrípka a chrípke podobné ochorenia sa najčastejšie prejavujú vysokou horúčkou, bolesťou svalov a kĺbov, kašľom, nádchou, bolesťou hrdla, ale aj inými symptómami.
Ide o ochorenia, ktoré sa vyznačujú vysokou chorobnosťou, najmä v prípade najmladších a najstarších vekových skupín, niektoré aj vysokou smrtnosťou. Vyskytujú sa na celom svete sporadicky v lokálnych i rozsiahlych epidémiách. Väčšina týchto nákaz má sezónny charakter (chladné mesiace roka). Typický pre ne je opakovaný hromadný výskyt v cyklických obdobiach. Pre svoj každoročne vysoký výskyt sú najmä chrípka, ale aj ostatné akútne respiračné ochorenia, vážnym zdravotným i ekonomickým problémom.

Celý článok

Najčastejšie alergické ochorenia

Alergia je prehnaná reakcia imunitného systému na látku, ktorá je telu síce cudzia, ale bežne sa vyskytuje v okolitom prostredí. Látka, ktorá prehnanú reakciu vyvolá, sa nazýva alergén. Imunitný systém má veľmi dobré vyvinutú pamäť. Ak sa látka, na ktorú už organizmus už raz reagoval prehnane, dostane do organizmu, ďalšia reakcia je rovnako alebo ešte viac prehnaná. Preto, ak niekto je alergický na peľ tráv, bude vždy reagovať alergicky, ak sa s peľom dostane do kontaktu. Samozrejme, ak sa nelieči. Alergiu môžeme dostať aj v prípade, že sa v rodine nevyskytuje. Existuje však aj dedične podmienená alergia, ktorej hovoríme atopia. Je to zdedená schopnosť reagovať alergicky. Pričom platí, že dieťa nemusí reagovať alergicky presne na tú istú látku ako rodič.
Najčastejšie alergické ochorenia

Celý článok

Pasívna a aktívna imunizácia

Aj napriek zlepšeniu sociálno-ekonomických podmienok, zdravotnej starostlivosti a životnému štýlu sa v súčasnosti nedá vylúčiť, že pri masívnom cestovaní a migrácii sa budú infekčné choroby ľuďom vyhýbať. Infekcie totiž nepoznajú hranice.

Aby sa organizmus dokázal brániť pred nebezpečnými nákazami, je vyvinutý účinný obranný mechanizmus – imunitný systém. Imunitný systém je zodpovedný za odolnosť organizmu voči mikroorganizmom – za vytváranie imunity. Existujú viaceré spôsoby navodenia imunity organizmu a to buď pasívne alebo aktívne, umelo alebo prirodzene. Proces vytvárania nešpecifickej a špecifickej imunitnej odpovede v organizme na podaný antigén sa nazýva imunizácia.

Celý článok

Spýtali sme sa za vás

Čo je to chronická myelocytová leukémia?

Odpovedá doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Celý článok

Šanca pre deti so skoliózou chrbtice

Normálna a zdravá chrbtica je pri pohľade spredu alebo zozadu priama a rovná. Pri skolióze vybočuje buď vpravo alebo vľavo. Zákernosť ochorenia sa skrýva v tom, že nebolí a neraz si ho ani rodičia nevšimnú a v ambulancii lekára nevychádzajú z údivu, ako sa to vôbec mohlo stať?

Celý článok

Liek  verzus  výživový doplnok?

Bez slnka by život na zemi nebol možný. Slnko potrebujeme nielen na tvorbu vitamínu D. Je to dobíjač pozitívnej energie, dokáže nás nabudiť, správne naštartovať. Staré porekadlo: Kam nechodí slnko, tam chodí lekár, však nie vždy platí. Občas mǒžu byť slnečné lúče pre nás aj nebezbečné. Ochorenia, ktoré vznikajú vplyvom slnečného žiarenia, predovšetkým jeho ultrafialovej časti (UV), sa všeobecne nazývajú fotodermatózy.

Celý článok

Zdravá strava už od detstva – prevencia ochorení srdca a ciev

Všeobecné stravovacie a výživové odporúčania pre prevenciu kardio-vaskulárnych ochorení detí, mládeže aj dospelých sformulovali mnohé odborné spoločnosti a mienkotvorné osobnosti. Jednotlivé citované zdroje sa vo svojich radách nijako významne neodlišujú. Nižšie uvedený stručný súhrn zásad európskych výživových odporúčaní pre prevenciu kardio-vaskulárnych ochorení je súčasťou odporúčaní komplexného manažmentu zníženia celkového rizika ochorení srdca a ciev v populácii detí, mladistvých aj dospelých

Celý článok