hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

BZ 5/2013

Keď sa na niečo úzko špecializujte, musíte byť dobrými

Profesor MUDr. Bruno Rudinský, CSc., prednosta Neurochirurgickej kliniky FNsP Nové Zámky pred dvadsiatimi rokmi prijal výzvu najprv vypracovať koncepciu neurochirurgického pracoviska v Nových Zámkoch a neskôr ju aj zrealizovať. Dnes patrí toto pracovisko k jedným z najlepších na Slovensku a má povesť „jednotky“ nielen pokiaľ ide o liečbu a operácie chrbtice. Čomu všetkému sa ešte na novozámockej „neurochirurgii“ venujú a kam sa tento zložitý a „ťažký“ medicínsky odbor za dvadsať rokov dostal, sa dozviete v rozhovore. 

Celý článok

Očkovanie proti chrípke

Chrípka je vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace vírusové ochorenie. Klinicky prebieha ako akútny zápal horných dýchacích ciest. Ochorenie začína náhle, z plného zdravia.

Celý článok

Alkaptonúria a ochronóza

V súčasnom období prebieha medzinárodný projekt Develop AKUre, v rámci ktorého sa testujú lieky na alkaptonúriu, konkrétne účinná látka Nitisonone, ktorá potláča tvorbu homogentisátu, čím sa potlačí vývoj chorobných zmien na pohybovom aparáte a na vnútorných orgánoch. Projekt je financovaný z prostriedkov 7. rámcového programu Európskej únie. Odštartoval v novembri 2012 a jeho hlavným  koordinačným pracoviskom je Fakultná nemocnica v Liverpoole vo Veľkej Británii a hlavným koordinátorom prof. Dr. Ranganath Lakshminarayan.
Zo Slovenska sa na programe zúčastňujú Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied a pracovníci ďalších ústavov SAV. Slovenským koordinátorom je profesor Rovenský.

Celý článok

Alkaptonúria a ochronóza

Čo je to chronická myelocytová leukémia?

Odpovedá doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., prednosta Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Celý článok

Fakty o kašli

Kašeľ je automatický obranný reflex vykonávaný dýchacím svalstvom a riadený centrom kašľa v predĺženej mieche na základe informácií z nervových zakončení v dýchacích cestách, v pľúcach a v blízkom okolí (bránica, pažerák, žalúdok, srdce).

Celý článok

Šanca žiť plnohodnotný život

Diagnóza rakoviny prsníka je stále ešte pre mnohé ženy strašiakom. Dnes však existuje možnosť poskytnúť takýmto pacientkam šancu, ako aj po operácii žiť plnohodnotným životom. Riešením je rekonštrukcia prsníka, kedy sa po mastektómii v spolupráci s plastickým chirurgom zrealizuje tzv. onkoplastika. Keďže ide o tímovú prácu, na otázky Bedekra zdravia odpovedá MUDr. Marián Karaba, primár oddelenia z Kliniky chirurgickej onkológie SZU a Národného onkologického ústavu a plastický chirurg MUDr. Drahomír Palenčár, PhD., z Kliniky plastickej chirurgie LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Celý článok

Kontaktné šošovky – výhody a riziká

Prvé šošovky, ktoré nedráždili oko, vyrobil český chemik Otto Wichterle v roku 1961. Odvtedy ich vývoj zaznamenal obrovský pokrok, predovšetkým v priebehu posledných 15 rokov.

Celý článok

Pacientsky príbeh

Pri rozprávaní o skúsenostiach so svojím ochorením a následnou rekonštrukciou prsníka sa pani Anna, ktorú sme v súvislosti s témou rekonštrukcií prsníka po mastektómii oslovili, zamyslela a povedala, že prekvapila aj sama seba. Tým, ako celé ochorenie a najmä to, že prišla o prsník, zvládla. Pozitívne psychické nastavenie a cieľ „nejako“ to zvládnuť a vyzdravieť, robia svoje.

Celý článok

Rozhovor MUDr  Palenčár

Celý článok

Rubrika onkológia

O rizikách, liečbe a prevencii onkologických ochorení prsníka
Rakovina prsníka patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia postihujúce ženy. Priemerne postihuje každú dvanástu ženu a jeho výskyt v celosvetovom meradle neustále narastá. Najčastejšie sa vyskytuje v období ohraničenom 35. až 75. rokom života ženy. V populácii slovenských žien ide jednoznačne o najčastejšie zhubné ochorenie. Na otázky o liečbe, dedičnosti či o prevencii pre Bedeker zdravia odpovedá klinická onkologička MUDr. Oľga Szegheöová.  

Celý článok