hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

BZ 5/2014

Depresia

doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.

Psychiatrická klinika LF SZU, UNB Ružinov

 

Depresia je psychická porucha, ktorá sa v psychiatrickej klasifikácii zaraďuje medzi poruchy nálady. Patrí medzi najčastejšie duševné poruchy. Vyskytuje sa v každom veku, postihuje milióny ľudí na celom svete a významne zhoršuje kvalitu života. Zapríčiňuje zlyhávanie vo všetkých oblastiach pôsobenia človeka (bežné denné činnosti, zamestnanie, rodina, záľuby, medziľudské vzťahy).

 

Celý článok

RUBRIKA DIABETOLÓGIA

Nad diabetom musíme zvíťaziť

MUDr. Ľubomír Barák, CSc.

 

Diabetes mellitus, teda cukrovka, je metabolické ochorenie, ktoré postihuje najmä premenu cukrov. Neskôr, v rozvinutom stave, aj tukov, bielkovín a minerálnych látok.

Diabetes prvého typu

Diabetes mellitus typ 1, v minulosti nazývaný aj inzulíndependentný, teda závislý od inzulínu, sa prevažne vyskytuje v detskom veku, trpia ním mladiství a mladí  dospelí, preto aj úplne pôvodný názov juvenilný (mládežnícky) zdôrazňoval túto skutočnosť.  Charakterizuje ho absolútny nedostatok inzulínu, ktorý je

 

 

Celý článok

RUBRIKA PREVENCIA

Na prahu chrípkovej sezóny 2014/2015


V porovnaní s chrípkovou sezónou 2012/2013 počet hlásených ARO klesol o 19,3 % a počet prípadov chrípky a chrípkových ochorení klesol o 40,5 %. Pri pohľade na staršie chrípkové sezóny bola úroveň chorobnosti na ARO a CHPO v sezóne 2013/2014 najnižšia od chrípkovej sezóny 2006/2007. V období od druhej polovice novembra 2013 do konca februára 2014 vznikali lokálne až okresné epidémie, najmä v predškolských a školských zariadeniach, z ktorých

Celý článok


RURIKA DIABETOLÓGIA

Jedálniček diabetika šitý na mieru

Cukrovka je choroba látkovej premeny, porucha premieňať a správne v organizme využiť hlavne cukry, ktoré sa potom hromadia v krvi. Príčinou je nedostatok hormónu, ktorý prepravuje glukózu do buniek.

Okrem medikamentóznej liečby a pravidelnej aplikácie inzulínu je dôležitá celková životospráva diabetika. A charakter skladby potravín a jedál prijatých v priebehu dňa je kľúčovým momentom, ktorý ovplyvňuje celkový priebeh choroby i aktuálny stav pacienta. Pretože nedostatok cukru alebo jeho zvýšená hladina v krvi môžu diabetikovi spôsobiť kolapsové stavy.

 

Celý článok

RUBRIKA PREVENCIA

Karcinóm hrubého čreva a konečníka


Dobré zdravie sa navyše nedá kúpiť. Kvalitné je čiastočne darom našich predkov. To však nestačí. Tento dar sa dá ľahko premrhať. Ak si chceme zdravý „korienok" uchovať, musíme pre to niečo aj sami urobiť. Naším príspevkom pre posilnenie a uchovanie pevného zdravia je zdravá životospráva a jej významná súčasť zdravá výživa. Je vecou slobodného výberu každého jedinca, či bude viesť zdravý životný štýl, alebo sa vydá na cestu nevšímavosti k hodnotám vlastného zdravia a bude sa riadiť falošným heslom: „čo mi chutí, to mi prospieva". Navyše, zastávať zásady zdravej výživy neznamená


Celý článok

RUBRIKA ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

POTVRDENÉ! Mierne pitie piva je zdravé

Sympózium, zameriavajúce sa na tri sekcie, poskytlo vedcom z rôznych oblastí platformu, na ktorej prezentovali nielen výsledky svojho výskumu, ale aj perspektívy vzťahu medzi miernym pitím piva a zdravím. Prvá sekcia s názvom „Pivo: čo je v ňom?", predniesla napríklad to, ako určité ingrediencie môžu prispieť k zvýšeniu pozitívnych účinkov piva na zdravie. Druhá sekcia nazvaná „Miesto piva v stravovaní", poukázala zasa na to, že mierne pitie piva, napriek vžitej predstave, nespôsobuje brušnú obezitu.

 

Celý článok

RUBRIKA PSYCHICKÉ ZDRAVIE

 

Nemusíte len prežívať, žite svoj život!

„Anhedóniou nazývame jeden z hlavných a závažných príznakov depresie, teda neschopnosť prežívať radosť. Človeku chýba motivácia k pracovným, ale aj príjemným aktivitám, a život sa mu mení akoby na automatické prežívanie. Nie je schopný tešiť sa z duševných či fyzických pôžitkov, nedokáže prežívať pozitívne pocity, ale ani negatívne emócie a cítiť zadosťučinenie z príjemných udalostí. Skrátka, nedokáže si užívať život a skutočne žiť," hovorí psychiater MUDr. Branislav Moťovský, PhD., z Fakultnej nemocnice v Trenčíne. Tento symptóm sa často podceňuje, o to viac však pacientovi zasahuje do vzťahov s okolím, rodinou, priateľmi. Pacient sa cíti nepochopený a často sa úplne izoluje. Súčasná moderná antidepresívna liečba vie pomôcť už aj pacientom s anhedóniou.

 

Celý článok

RUBRIKA SEZÓNNE OCHORENIA

Kašeľ, nádcha, prechladnutie? Zvládnite jesenné ochorenia

Jeseň je každý rok obdobím zvýšenej chorobnosti. Môžu za to aj výkyvy počasia, ktoré útočia na našu imunitu a prajú množeniu vírusov. Tie prinášajú ochorenia, ktoré trápia ľudí na celom svete a patria k najčastejším vôbec - kašeľ, nádchu a prechladnutie.

 

Tieto bežné prejavy jesenných viróz zvyčajne nie sú pre organizmus nebezpečné, ak sa neskomplikujú ďalšími ťažkosťami, alebo ak nesúvisia s inými, vážnejšími ochoreniami - pľúcnymi, nádorovými či srdcovými ťažkosťami. Dlhšie trvajúci kašeľ či pretrvávajúci zápal nosovej sliznice alebo prínosových dutín si preto vyžaduje podrobné vyšetrenie.

Celý článok