hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Rubrika MENTÁLNE ZDRAVIE

Chcete si udržať zdravý mozog? Je tu KogniFit!

 

Zalomiť na jednu stranu do zelených

Zaujímate sa o svoj mozog? Záleží vám na fyzickom i duševnom zdraví?  Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako predchádzať ochoreniam nervového systému? Práve vám je určený jesenný program aktívneho vzdelávania KogniFit!

 

Centrum MEMORY, n. o. v spolupráci s Mestskou časťou Petržalka na jeseň 2017 pripravilo vzdelávací projekt KogniFit, v ktorom odborníci rôznych profesií aktívnym spôsobom účastníkov naučia, čo prospešné treba robiť pre svoj mozog.

 

Program sa skladá z desiatich stretnutí v dĺžke trvania 90 minút. Konať sa bude od októbra 2017 v Centre MEMORY, n. o. na Mlynarovičovej 21 v Petržalke, každý utorok v čase od 14:30 - 16:00 hod.

 

Ø  Účastníci vzdelávania sa naučia, ako zapojiť rozvíjanie poznávacích funkcií do každodenného života využitím prostredia, v ktorom sa nachádzame, nacvičia si tréning pamäti a pozornosti. Vyskúšajú si, ako si pomôcť v zlepšovaní pamäti, osvoja si mnemotechnické postupy a zistia, aké iné pomôcky sú k dispozícii.

 

Ø  Prostredníctvom metódy reminiscencie spoločne s lektorkou preskúmajú, ako žili naši predkovia a ako žijeme my sami. Reminiscencia je samostatná terapeutická metóda, ktorá prináša uvoľnenie a podporu pozitívnych aspektov v prežívaní človeka.

 

Ø  Prevencia neurodegeneratívnych ochorení a ich rozvoja sa odvíja od porozumenia príčin ich vzniku, ako aj znalosti protektívnych a rizikových faktorov. Prostredníctvom zvyšovania informovanosti a znalostí sa dosahuje lepšia úroveň prevencie u seniorov. Interaktívne psychoedukačné aktivity sú zamerané práve na túto oblasť.

 

„Myšlienkou tohto projekt, ktorý prináša Centrum MEMORY, n. o., je zamerať sa na prevenciu rozvoja neurodegeneratívnych ochorení. Našou hlavnou snahou je osloviť ľudí v produktívnom a v seniorskom veku, ktorí chcú svojím aktívnym prístupom podporiť zdravie mozgu. Súčasne sme sa pokúsili spojiť odborníkov naprieč celým spektrom profesií - od medicínskej až po sociálnu sféru v cenovo dostupnom vzdelávaní," zdôrazňuje význam vzdelávacieho projektu PaedDr. Mária Čunderlíková, riaditeľka Centra MEMORY, n. o.

 

Záujemcovia o účasť v programe môžu centrum kontaktovať telefonicky na čísle 0908 190 462 alebo prostredníctvom e-mailu na kognifit@centrummemory.sk. Účastnícky poplatok je 40 €.

 

Bližšie informácie:

Mgr. Jana Blusková, koordinátorka projektu

+421 903 581 987

jana.bluskova@gmail.com

kognifit@centrummemory.sk