hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

Čo treba vedieť o karcinóme pankreasu

 

 

Karcinóm pankreasu má najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení. V súčasnosti je štvrtou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia. V prípade, že nič nepodnikneme, predpokladá sa, že sa v roku 2030 stane druhou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia.

 

Situácia je veľmi vážna. Len15 percent všetkých prípadov je operabilných. Hlavnou príčinou neúspešnej liečby pacientov je neskorá diagnóza. Toto ochorenie sa totiž v začiatočných štádiách veľmi náročne rozpoznáva-pacient buď nemá žiadne príznaky, alebo sa ťažko určujú.  Priemerný čas prežitia pacientov s diagnózou metastázujúceho nádoru pankreasu je dnes len je 4,6 mesiacov. Aj preto sa v súčasnosti diagnóza rakoviny pankreasu spájas úmrtím a veľmi málo pacientov prežíva viac ako jeden rok po diagnostikovaní. „Karcinóm pankreasu je tak trocha zakliatou diagnózou a keď že ani na poli výskumu sa veľa nemení, nemení sa veľa ani v spôsoboch liečby. Aj napriek tomu jej treba venovať viac pozornosti," hovorí MUDr. Tomáš Šálek prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti, primár Oddelenia klinickej onkológie v Národnom onkologickom ústave. Včasnejšia diagnóza by mohla pomôcť zvýšiť šance na prežitie.

Európska platforma o karcinóme pankreasu

Aj preto v novembri roku 2014 vznikla Európska Platforma o karcinóme pankreasu, ktorú založili zainteresovaní odborníci (európski experti, akademickí pracovníci, pacienti, klinickí odborníci a politici), aby zvýšili povedomie o karcinóme pankreasu a zlepšili starostlivosť, diagnostiku            a zber údajov pre pacientov trpiacich rakovinou pankreasu po celej Európe. Európska platforma o karcinóme pankreasu počas ročného pôsobenia vypracovala niekoľko dokumentov, ktoré by sa mali stať základom spoločného boja európskych krajín proti tomuto ochoreniu. Sformulovala deklaráciu upozorňujúcu na nebezpečný vývoj, neskorú diagnostiku a finančne poddimenzovaný výskum nových možností liečby.Súčasnú situáciu v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu Európska platforma karcinómu pankreasu označila ako stav núdze.

 

Osobitnú pozornosť upriamuje na desať príznakov, ktoré môžu upozorniť na ochorenie v skorom štádiu a umožniť tak chirurgické riešenie nádoru pankreasu. „Problémom včasnej diagnostiky karcinómu pankreasu je aj to, že pankreas (slinivka brušná) je v brušnej dutine uložený akoby v obkľúčení viacerých orgánov a štruktúr, okrem tenkého čreva a dvanástnika aj veľkými cievami. Už aj z tohto dôvodu akoby imituje problémy vychádzajúce z iných orgánov a naopak, problémy iných orgánov imitujú problémy pankreasu, takže symptómy sú nešpecifické a nie je k dispozícii ani žiaden špecifický test, ktorý by nám umožnil rýchlu diagnostiku," vysvetľuje primár Šálek. Odborníci zhromaždili známe fakty o rakovine pankreasu, ktoré by mala verejnosť poznať. Praktických lekárov i pacientov vo svojich odporúčaniach upozorňujú na varovné príznaky, ktoré by umožnili skoršiu diagnostiku a chirurgické riešenie nádoru pankreasu. Už pri kombinácii dvoch z nich by mal pacient podstúpiť vyšetrenia u gastroenterológa. Patria medzi ne nevoľnosť, žltačka, bolesti brucha a chrbta, hlboká žilová trombóza, rozvoj alebo zhoršenie diabetu mellitus bez zvýšenia telesnej hmotnosti, zmeny vo vyprázdňovaní, hnačka alebo ílovitá stolica, nevysvetliteľná strata hmotnosti a aj somatogénne depresie.

 

Svetový deň boja s rakovinou pankreasu

Deň 13. november sme si po druhýkrát v histórii pripomenuli ako Svetový deň boja s rakovinou pankreasu. Podľa pacientskej organizácie Europacolon Slovensko, keďže sme druhí na svete vo výskyte karcinómu pankreasu, ak by sme nič neurobili, do roku 2030 bude rakovina pankreasu druhou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia.

Desať vecí, ktoré by ste mali vedieť o rakovine pankreasu

1. Čo je rakovina pankreasu?

Rakovina pankreasu má najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení. V prípade, že nič nepodnikneme, predpokladá sa, že v roku 2035 sa stane druhou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia.

 

2. Aké vážne je toto ochorenie?

Len 15 percent všetkých prípadov je operabilných. Hlavnou príčinou neúspešnej liečby pacientov je neskorá diagnóza. Rakovina pankreasu má najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení. Pacienti s karcinómom pankreasu strácajú s diagnózou až 98 percent z pôvodne očakávaných rokov zdravého života. Náročná diagnostika zapríčiňuje, že priemerný čas prežitia pacientov s metastázujúcim nádorom pankreasu je 4,6 mesiacov. Diagnóza rakoviny pankreasu sa dnes spájaná s úmrtíma veľmi málo pacientov prežíva viac ako jeden rok po diagnostikovaní.  Včasnejšia diagnóza by mohla pomôcť zvýšiť šance na prežitie.

 

3. Koho ochorenie najviac ohrozuje?

„Hoci rakovina pankreasu nie je veľmi častá diagnóza, počet chorých v posledných rokoch narastá. Je to typické ochorenie takzvaného priemyselne vyspelého sveta, kde ľudia žijú približne rovnakým spôsobom života a majú podobný spôsob stravovania, kam patrí Európa, Rusko, Severná Amerika, vyspelé štáty Južnej Ameriky a tiež Južná Afrika a Austrália. Typickým pacientom je muž po šesťdesiatke. Rizikových faktorov vzniku ochorenia je pomerne veľa, ale najzávažnejšie je fajčenie, ktoré sme zaznamenali asi v jednej tretine chorých na karcinóm pankreasu, alkohol a prísun karcinogénov zo stravy," vysvetľuje primár Šálek.

 • Rizikovým faktorom je chronická pankreatitída, ktorá je najčastejšie zapríčinená dlhodobým požívaním alkoholu.
 • So zvýšeným rizikom rakoviny pankreasu sú spojené aj predchádzajúce onkologické ochorenia a iné zápalové ochorenia tráviaceho traktu.
 • Ľudia s rodinnou anamnézou rakoviny pankreasu majú takmer dvojnásobné riziko.
 • Diabetes mellitus zvyšuje riziko vzniku rakoviny pankreasu takmer dvakrát.
 • Riziko sa zvyšuje s vekom. Najvyšší počet prípadov sa vyskytuje v populácii nad 45 rokov.
 • Obezita zvyšuje riziko v približne v12% prípadov pacientov s nádorom pankreasu.
 • Rakovina pankreasu je jediná, ktorá postihuje obe pohlavia rovnako.

 

4. Aké sú hlavné príznaky rakoviny pankreasu?

Hoci ochorenie spočiatku nemusí mať žiadne príznaky, môžu sa pri ňom prejavovať niektoré zo symptómov, ktoré sme spomenuli vyššie v článku, a na ktoré sa snažia odborníci upozorniť.

 

5. Ako sa rakovina pankreasu diagnostikuje?

 • Diagnostika je veľmi náročná kvôli nedostatku identifikovaných biomarkerov a génov.
 • Všeobecný lekár odporučí pacienta kšpecialistovi, aten vykoná testy a vyšetrovania (krvné testy, ultrazvukové vyšetrenie, röntgenové vyšetrenie, biopsia)
 • 40 percent diagnostikovaných pacientov je v pokročilom štádiu choroby a nádor už metastázuje.

 

6. Aké sú štandardné terapeutické postupy?

Možnosti liečby závisia od štádia nádoru, k dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Ø  Chemoterapia, nanopartikulovaná medikamentózny liečba, a/alebo chemoradiačná liečba

Ø  paliatívna a podporná terapia

Ø  chirurgická liečba

Ø  adjuvantná chemoterapia (podporná alebo zaisťovacia liečba)

„Ochorenie sa ťažko lieči aj preto, že asi len v 15 až 20 percentách prípadov je karcinóm možné odstrániť operatívne," hovorí onkológ MUDr. Radovan Barilla, PhD., hlavný lekár siete nemocníc Svet zdravia. „Navyše je toto ochorenie rezistentné na štandardné spôsoby liečby, a veľmi rýchlo napreduje. V čase, keď sa ochorenie diagnostikuje, má viac ako polovica pacientov vzdialené metastázy, asi v tretine prípadov sa ochorenie nedá operovať, pretože prerastá aj do susedných orgánov alebo veľkých ciev, ale vzdialené metastázy ešte nie sú prítomné, kedy sa operovať nedá, a asi desať percent je takých, kedy je ochorenie lokalizované a dá sa operovať. Karcinóm pankreasu je nielen zákerné, ale aj veľmi zložité ochorenie, ktoré nereaguje na štandardnú cielenú či biologickú liečbu. Takáto liečba je zvyčajne cielená na jednu či dve dráhy prenosu signálu. Karcinóm pankreasu má však genetických mutácií niekedy aj vyše šesťdesiat," vysvetľuje onkológ doktor Barilla.

 

7. Aký pokrok sme zaznamenali v manažmente tejto choroby v posledných rokoch?

Rakovina pankreasu je jediným onkologickým ochorením kde mortalita rastie v prípade oboch pohlaví. Kvôli problematickej diagnostike v neskorých štádiách sa prežívanie pacientov nezmenilo počas posledných 40 rokov.

 

8. Ako sa výskum rakoviny pankreasu financuje?

Hoci je úmrtnosť na rakovinu pankreasu na štvrtom mieste medzi onkologickými ochoreniami, do výskumu sa dostávajú menej ako dve  percentá zo zdrojov určených na výskum onkologických ochorení v Európe.

 

9. Aká závažná je situácia v porovnaní s inými onkologickými ochoreniami?

Hoci je mortalita na rakovinu pankreasu na štvrtom mieste v rámci onkologických ochorení, neexistuje žiadna zmienka o jej manažmente                      v správe Európskej Komisie z roku 2014 „Skríning rakoviny v Európskej únii". Problémom však podľa primára Šáleka je aj to, že v porovnaní s inými onkologickými diagnózami, pri ktorých sa vďaka novým vedomostiam a ich pretaveniu do klinickej praxe podarilo prežívanie zvýšiť, len minimálne stúpanie krivky prežívania za posledné roky v liečbe tohto ochorenia.

 

10. Ako môžete získať viac informácií?

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach a pripojiť sa môžete aj k podpore pacientov a ich blízkych na facebooku (http://www.europacolon.sk/rakovina-pankreasu/pankreas/).

 

Čo môžu urobiť praktickí lekári a špecialisti

V prípade zvýšeného rizika, pozitívnej anamnézy, prítomnosti podozrivých symptómov alebo rizikového profilu by praktický lekár mal poslať pacienta k špecialistovi.Vyššie riziko vzniku rakoviny pankreasu majú pacienti s touto pozitívnou anamnézou:

 • predchádzajúce onkologické ochorenia, gastrointestinálne zápalové ochorenia
 • familiárne nádorové syndrómy
 • chronická pankreatitída
 • hereditárna pankreatitída
 • pozitívna rodinná anamnéza (pacienti s dvoma prvostupňovými príbuznými s karcinómom pankreasu)

 

Kombinácia príznakov a rizikových faktorov zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja rakoviny pankreasu. Pacienti s takýmto vysokorizikovým profilom by mali byť pravidelne vyšetrovaní a kontrolovaní, aby sa možné ochorenie zachytilo včas. Špecialista diagnostikuje/vylúči rakovinu pankreasu. Kľúčovým vyšetrením pri diagnostike karcinómu pankreasu je počítačová tomografia (CT)


Karcinóm pankreasu na Slovensku

„Vo výskyte tohto ochorenia zabralo Slovensko, žiaľ, druhú priečku v celosvetovom rebríčku. Podobné je na tom, pokiaľ ide o rakovinu hrubého čreva a konečníka, aj Česká republika. Je to tiež dané podobným spôsobom stravovania a konzumácie ťažkých jedál či alkoholu," hovorí primár Šálek. „Pokiaľ ide o mužov, sú na treťom mieste v celosvetovom rebríčku, a ženy na druhom." V súčasnosti u nás trpí týmto ochorením asi 1000 ľudí  a výskyt ochorenia v posledných rokoch stúpa. Na Slovensku je v súčasnosti dostupná liečba moderným nanopartikulovým liekom paklitaxelom v kombinácii so štandardnou chemoterapiou liekom gemcitabínom, ktorá dokázala v štúdiách predĺžiť prežívanie aj pri takom závažnom a ťažko liečiteľnom ochorení, ako je adenokarcinóm pankreasu. Táto liečba má štatút registrovaného kategorizovaného lieku, takže je dostupná na predpis onkológa. Aj slovenskí pacienti majú teda možnosť dočkať sa inovatívnej liečby včas. „Výhodou nového účinného lieku je nanaopartikulovou technológiou vyrobený starší liek paclitaxel, ktorý je vyrobený tak, že účinná látka je naviazaná na albumín, a ten je schopný priniesť účinnú látku priamo k nádorovým bunkám a cytostatikum vyplaviť priamo do nich. Tak má liek oveľa menej vedľajších účinkov. Takáto kombinovaná liečba je v prípade karcinómu pankreasu prvou, pri ktorej sa ukázalo, že dokáže zlepšiť prežívanie všetkých pacientov, bez ohľadu na ich výkonnostný či všeobecný zdravotný stav," uzatvára onkológ doktor Barilla.

 

Pacientska organizácia Europacolon je členom Európskej platformy pre karcinóm pankreasu a od začiatku sa podieľa na vypracovaní stratégie boja s týmto závažným ochorením.