hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA DIABETES

Cukrovka pod kontrolou

 

Tému prináša:

 

 

Počas „Dia dní v lekárni" si budú môcť dať pacienti s cukrovkou bezplatne zmerať glykovaný hemoglobín. Vďaka tomu sa dozvedia, či je ich ochorenie pod kontrolou, nakoľko je liečba účinná, či by ju mali zmeniť, ale aj aké riziko komplikácií diabetu im hrozí. U svojho lekára sa zároveň dozvedia, čo znamená „dostať sa pod sedem".

 

Diabetes mellitus je v súčasnosti jedno z najčastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Pokiaľ nie je dostatočne kontrolované liečbou, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov. Je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách. Veľmi závažným problémom sú aj srdcovo-cievne ochorenia, ktoré postihujú diabetikov štyri- až osemkrát častejšie ako bežnú populáciu. Navyše sú náročnejšie na liečbu a v porovnaní s ľuďmi bez diabetu majú aj horšiu prognózu.

Slovenská diabetologická spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou Sanofi preto pre pacientov s diabetom pripravila vzdelávacie podujatie „Dia dni v lekárni", a zároveň informačné materiály dostupné v ambulancii ich lekára, s cieľom pomôcť im lepšie kontrolovať ich ochorenie a predchádzať komplikáciám, ktoré toto chronické ochorenie spôsobuje.


Na vyšetrenie do lekárne

„Dia dni v lekárni", ktoré budú postupne prebiehať v desiatich lekárňach v mestách na celom Slovensku, ponúknu diabetikom bezplatne test hodnoty tzv. glykovaného hemoglobínu, ktorý sa nazýva aj „dlhodobý cukor". Tento test je podľa odborníkov najefektívnejší a najspoľahlivejší spôsob kontroly dlhodobého vývoja cukrovky a úspešnosti jej liečby. Umožňuje sledovať ako diabetes postupuje, či je jeho liečba účinná alebo ju treba zmeniť, ale aj to, aké veľké riziko komplikácií cukrovky pacientovi hrozí. Diabetikom budú toto vyšetrenie ponúkať vybrané lekárne v Bratislave, Dunajskej Strede, Komáre, Prievidzi, Žiline, Ružomberku a Prešove, každá počas troch rôznych pracovných dní, vždy v čase od 9:00 do 15:00 hodiny. Vykonávať ho budú odborné diabetologické zdravotné sestry odberom vzorky krvi z prsta, ako pri bežnej kontrole glykémie. Na výsledok si človek počká asi šesť a pol minúty.

Široká verejnosť - nediabetici, si počas „Dia dní v lekárni" budú môcť dať skontrolovať „bežnú" hladinu cukru v krvi (glykémiu) a poradiť sa o správnej životospráve, rizikových faktoroch vzniku cukrovky a možnostiach, ako jej predchádzať.

 

Jedna diagnóza, rôzna liečba

Cukrovka je ochorenie, ktoré si môže  v prípade rôznych pacientov vyžadovať rôzny prístup a výber liečby. Každý pacient je iný, priebeh ochorenia môže byť rozdielny, a preto ani neexistuje jedna liečba diabetu, ktorá by účinkovala pre všetkých rovnako. Cieľom liečby je dostať ochorenie pod kontrolu, to znamená znižovať hladinu cukru v krvi smerom k normálnym hodnotám, zmierniť alebo odstrániť príznaky ochorenia a zabrániť vzniku neskorších komplikácií cukrovky. Kým samotný diabetes nebolí, ďalšie ochorenia, ktoré postupne spôsobuje, už výrazne znižujú kvalitu života - poškodenie očí až slepota, zlyhávanie obličiek, srdcovo-cievne ochorenia, poškodenie nervov, problémy s nohami, ktoré môžu končiť až amputáciou končatiny. Štúdie ukázali, že v prípade intenzívne liečených pacientov kleslo riziko poškodenia zraku o 76 %, ochorenia obličiek o 54 % a poškodenia nervov o 60%. Preto je mimoriadne dôležité, aby každý pacient svoje ochorenie poznal, kontroloval jeho priebeh, spolupracoval s lekárom pri výbere čo najvhodnejšej liečby, a aby jej účinnosť pravidelne prehodnocovali podľa výsledkov merania hladiny glukózy a tiež hodnoty glykovaného hemoglobínu.

 

„Dostaňte ma pod 7"

Tzv. dlhodobému cukru je okrem merania v lekárňach venovaná aj informačná kampaň v čakárňach a ambulanciách diabetológov s názvom „Pán doktor, prosím, dostaňte ma pod 7". Pre pacientov je pripravená edukačná brožúra, ktorá vznikla pod odborným dohľadom Slovenskej diabetologickej spoločnosti a obsahuje všetko dôležité o glykovanom hemoglobíne a jeho význame, ako aj užitočné informácie o orgánových komplikáciách diabetu, o tom, aké vyšetrenia a ako často podstupovať, a tiež základné informácie o liečbe cukrovky a živote s týmto ochorením.Odbornícichcú aj touto formou zvýšiť povedomie ľudí s cukrovkou o glykovanom hemoglobíne a podporiť ich, aby si ho pravidelne kontrolovali, pretože na rozdiel od merania hladiny glukózy, ktoré odzrkadľuje len aktuálny stav glukózy v krvi, test na glykovaný hemoglobín prináša dlhodobý obraz a napovedá, ako bolo ochorenie kontrolované počas posledných 3 mesiacov. Výsledok sa najčastejšie udáva v percentách z celkového hemoglobínu v krvi.Normálna hodnota u zdravých ľudí je do 6,0%. Diabetikom sa ju zriedka darí dosiahnuť, no pri úspešnej liečbe a dobre kompenzovanom ochorení obyčajne majú okolo 7%. Ak má pacient hladinu glykovanéhohemoglobínu vyššiu ako 8%, je vo väčšine prípadov nutné zmeniť liečbu cukrovky, keďže ochorenie nie je dostatočne kompenzované.

 

Čo to vlastne je?

Glykohemoglobín, alebo tiež glykovaný hemoglobín (odborníci používajú označenie HbA1c, hemoglobín A1c), označuje množstvo glukózy naviazanej na červené farbivo hemoglobín v červených krvinkách. Proces, pri ktorom sa glukóza na hemoglobín naviaže, nazývame glykácia hemoglobínu. Aby sa na hemoglobín glukóza naviazala, musí jej byť v krvi nadbytok. Presne to sa stáva v tele človeka s diabetom počas hyperglykémie. Glykácia je nezvratný proces a množstvo glykovaného hemoglobínu závisí od množstva glukózy dostupnej v krvnom obehu počas 120 dní, čo je životný cyklus červených krviniek. Čím väčšiemu množstvu glukózy sú krvinky vystavené, tým väčšie je percento hemoglobínu, ktorý je glykovaný.

Výhodou testu je, že výsledok neovplyvňujú krátkodobé výkyvy hladiny cukru napríklad v závislosti od príjmu potravy, liekov, pri strese, či hypoglykémii. Podľa odborníkov je preto sledovanie hodnoty HbA1c v súčasnosti najspoľahlivejším spôsobom kontroly priebehu a dlhodobej úspešnosti liečby diabetu.

 

Predchádzajte komplikáciám

Existuje vzťah medzi hodnotou glykovaného hemoglobínu a rizikom rozvoja chronických komplikácií diabetu. Diabetici s hodnotami glykohemoglobínu okolo cieľových 7% majú podstatne vyššie šance predísť vzniku komplikácií cukrovky, ktoré môžu postihnúť oči, obličky či nervy, alebo aspoň oddialiť ich vznik, v porovnaní s diabetikmi, ktorých glykovaný hemoglobín má hodnotu 8% alebo viac. Štúdie ukazujú, že každé zníženie hodnoty glykovaného hemoglobínu o 1% prináša zníženie rizika mikrovaskulárnych komplikácií až o 35%! Preto je mimoriadne významné jeho hodnotu poznať, pravidelne kontrolovať a snažiť sa „dostať pod 7".

 

(red)

 

 

Podujatie „Dia dni v lekárni" bude prebiehať v uvedených lekárňach v týchto termínoch:

DIA DNI V LEKÁRNI

Dátum

Lekáreň

21.9.2015

Lekáreň pri Budúcnosti, Drieňová 80/38, 821 02 Bratislava - Ružinov

13.10.2015

4.11.2015

22.9.2015

Lekáreň Vitalita, Líščie údolie 98/57, 841 04 Bratislava - Karlova Ves

14.10.2015

9.11.2015

23.9.2015

Lekáreň Milosrdní bratia, Námestie SNP, 811 06 Bratislava - Staré Mesto

19.10.2015

10.11.2015

28.9.2015

Lekáreň Vrakuňa, Rajecká 1, 821 07 Bratislava

20.10.2015

11.11.2015

29.9.2015

Lekáreň sv. Márie, Veľkoblahovská cesta 1608/10, 929 01 Dunajská Streda

21.10.2015

23.11.2015

30.9.2015

Lekáreň na Rákocziho ul., Rákocziho 11, 945 01 Komárno

26.10.2015

24.11.2015

5.10.2015

Lekáreň Staré mesto, Hviezdoslavova 1, 97101 Prievidza

27.10.2015

25.11.2015

6.10.2015

Lekáreň Medisalus, Vojtecha Spanyola 8187, 010 01 Žilina

28.10.2015

30.11.2015

7.10.2015

Lekáreň Oculus, Mostová 26, 034 01 Ružomberok

2.11.2015

1.12.2015

12.10.2015

Lekáreň u Zlatého orla, Hlavná 60, 080 01 Prešov

3.11.2015

2.12.2015

 

Kód materiálu: SACS.SA.15.10.1234

Vydané: november 2015