hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013


RUBRIKA OBEZITOLÓGIA

Diétna liečba obezity - prístup na základe medicíny dôkazov

MUDr. Viera Kissová, PhD. Interná klinika a Oddelenie liečebnej výživy FN Nitra a UKF Nitra

 

Rozhodnutie, aký intenzívny diétny prístup v liečbe obezity sa zvolí, závisí od mnohých faktorov, nielen od želaní pacienta, ale predovšetkým od zdravotných limitov a komplexne zvoleného prístupu. V každom prípade vyžaduje konzultáciu odborníka, ktorý zhodnotí možnosti diéty, ktorú má pacient v pláne realizovať a vykonaním „dozoru" vie minimalizovať nežiaduce vplyvy na zdravie.

Zhodnotiť nutričný stav

Prvým krokom v predpise diéty by malo by zhodnotenie nutričného stavu pacienta. Lekár zhodnotí tzv. dietologickú anamnézu, vrátane prineseného aktuálneho jedálnička. Obézni ľudia majú totiž  sklon podhodnocovať svoj ozajstný príjem energie.  Ďalej vykoná fyzikálne vyšetrenie, vrátane merania krvného tlaku, uskutoční odber krvi na vybrané laboratórne parametre, ako je hladina krvného cukru a tukov či funkcia štítnej žľazy. Zoberie do úvahy aktuálne lieky, ktoré pacient užíva a jeho pridružené ochorenia, ktoré by mohli limitovať aplikáciu prísnej diéty.

V diétnej liečbe sa uplatňujú tzv. všeobecné zásady a špeciálne odporúčania

K všeobecným zásadám patrí znížiť obsah kalórií v jedlách a nápojoch, zmenšiť porcie jedla, vynechať „medzijedlá", jednoznačne raňajkovať, ovládať  tzv. „záchvatovité jedenie", redukovať jedlá pri spoločenských podujatiach (hlavne večierky), zvýšiť podiel ovocia a zeleniny na tri až päť porcií denne, zvýšiť konzumáciu rýb a rybieho oleja. Medzi špeciálne odporúčania patrí predpis už konkrétnej diéty v kontexte štruktúrovaných viaczložkových programov zahŕňajúcich fyzickú aktivitu a behaviorálne psychologické techniky.

Mierna redukcia

Prvú skupinu diét predstavujú diéty založené na miernej redukcii energetického príjmu (tzv. „LCD" diéty). Ide o prvú líniu diétnej liečby. Môžu mať zachovaný klasický pomer hlavných živín (sacharidy, bielkoviny, tuky) alebo môžu mať tento pomer charakteristicky zmenený v prospech resp. neprospech niektorej z hlavných živín. Zachovaný  pomer živín majú klasické redukčné diéty, kedy redukujeme najčastejšie 500 až 600 kcal na deň. Vzhľadom na stravovanie bežnej slovenskej populácie stačí do stravy zaviesť spomínané „všeobecné opatrenia", čo pre väčšinu Slovákov predstavuje samotnú redukčnú diétu. Pôvodná „slovenská kuchyňa" je typická stredoeurópska kuchyňa s malým množstvom čerstvej zeleniny a ovocia, kalorickými múčnymi jedlami a vysokotučným mäsom. Zmena jedálnička v zmysle racionálnej stravy môže vyústiť do redukcie až približne 800 kcal v prípade obéznych mužov.

Iná forma LCD diét je kontrola veľkosti porcií či jedenie nízkotučných jedál bez obmedzenia, zaradenie náhrady jedál vo forme tekutého nápoja pripraveného z prášku komerčne dostupného prípravku.

Zmenený pomer

Mnoho pozornosti sa venuje diétam so zmeneným pomerom hlavných živín. Môže ísť o znížený obsah sacharidov (chlieb, pečivo a ostatné prílohy) a zvýšený príjem bielkovín. Tieto diéty sú dnes veľmi moderné a v prísnej forme i zdraviu nebezpečné. Hlavne pre ľudí s akýmkoľvek chronickým ochorením ich bez odbornej konzultácie s lekárom neodporúčame vôbec  skúšať!

Prísna redukcia

Druhú skupinu predstavujú diéty s prísnou redukciou energetického príjmu, tzv. „VLCD diéty". Neindikujú sa v úvode diétnej liečby, najprv sa aplikujú diétne režimy popísané vyššie. Indikujú sa starostlivo vybranej skupine pacientov s BMI > 30kg/m2 a špeciálne, ak sú prítomné ďalšie závažné chronické ochorenia a je nutný rýchly pokles telesnej hmotnosti (operačný výkon náhrady kĺbov, kardiochirurgická operácia a iné). Diéty majú povolený energetický obsah 450 až 800 kcal/deň. Sú stále kontroverzné pre ich bezpečnosť a dlhodobý efekt. Nesmú sa dodržiavať dlhodobo, maximálne 12 až 14 týždňov. Jedálny lístok je zložený zo zeleniny, rýb alebo chudého mäsa. Možno konzumovať i tekuté náhrady jedál. Potrebné je pacienta týždenne medicínsky sledovať, hlavne jeho vnútorné prostredie. Dohľad skúseného dietológa je nevyhnutný, potrebné je nahrádzať i minerály a stopové prvky. Diéty majú početné nežiaduce účinky, hlavne ak sa dodržiavajú nad stanovený časový limit.

"Diéty s obsahom kalórií menej ako 200 na deň sa považujú za hladovanie. Vedú k cielenej strate aktívnej telesnej (svalovej hmoty) a minerálov."

Udržanie poklesu telesnej hmotnosti

Je to rovnako náročný proces ako fáza jej redukcie. Rozhodujúci vplyv má dlhodobý kontakt s dietológom  každý mesiac alebo každé dva mesiace. Vhodné je absolvovať sedenia s psychológom na zvládnutie úvodného opätovného vzostupu telesnej hmotnosti po skončení redukčného programu  (asi  2 % z dosiahnutej telesnej hmotnosti). Vyžaduje sa dobré prispôsobenie pacienta diétnemu režimu. Najlepšie výsledky v tomto smere boli vtedy, ak stravovací udržiavací režim bol založený na báze tzv. „stredomorskej diéty". Charakterizuje ju hojnosť potravy rastlinného charakteru  (ovocie, zelenina, obilniny, strukoviny, orechy a semienka). Majú byť sezónne a z miestnej lokality. Dezerty sú tiež z miestneho ovocia. Hlavným druhom tukov je olivový olej. Mlieko a mliečne výrobky (jogurt a syry) sa konzumujú v nízkom až miernom množstve. Priemyselne spracované mäso a mäsové výrobky sa konzumujú minimálne! Základom sú ryby a hydina, aj to len v miernom množstve!  Alkohol sa konzumuje hlavne vo forme vína, typicky spolu s jedlom. Takýto stravovací proces zabezpečí dlhodobý vyrovnaný príjem kalórií s vyváženou  hodnotou hladiny tukov v krvi.

Špeciálne postavenie v optimalizácii telesnej hmotnosti majú ovocie a zelenina. Dnes sa odporúča zjesť asi 400 g zeleniny a 300 g ovocia denne! Dá sa to dosiahnuť, ak sa zredukuje príjem mäsa a mliečnych produktov. Takéto stravovanie zabezpečí pokles telesnej hmotnosti a v krátkom i dlhodobom časovom horizonte.

Čo pomáha a čo neprospieva?

Vláknina - potraviny s vysokým obsahom vlákniny (obilniny) raz až trikrát denne významne redukujú hladiny tzv. „nepriaznivého" LDL cholesterolu.

Rybí olej - strava s vysokým obsahom tučných rýb pre ochranné efekty „zdravých tukov" ako sú omega 3 mastné kyseliny prispieva k stabilizácii telesnej hmotnosti a k spomaleniu procesu aterosklerózy ciev. Samozrejme sa nemyslí pridať k bežnej strave navyše tieto tučné ryby (losos, tuniaka), ale jesť ich namiesto mäsa a mäsových výrobkov v primeranom množstve a frekvencii.

Sladené nápoje - je vedecky dokázaná súvislosť obezity a pitia sladeným nealkoholických nápojov. Napríklad, mladí ľudia, ktorí ich obľubujú, môžu takto prijať až 350 kcal denne navyše, čo podstatnou mierou prispieva k obezite mládeže. Je dôležité vynechať tieto nápoje z denného konzumu, nahradiť ich vodou či bylinkovými čajmi (nesladenými). V nevyhnutnom prípade ich treba rátať za vysoko kalorické  navýšenie jedálnička.

Módne diéty - takmer všetky populárne diéty majú dokázaný  krátkodobý účinný efekt na redukciu telesnej hmotnosti. Avšak v horizonte 12 až 24 mesiacov sa vracajú k iniciálnej telesnej hmotnosti. Sú založené na menšej či väčšej reštrikcii energetického príjmu zabezpečeného rôznymi obmenami vo veľkosti a skladbe, respektíve frekvencii jedál. Mnohým chýba potrebná rovnováha medzi jednotlivými živinami. Navyše bez odborného dohľadu najmä v prípade starších ľudí s chronickými ochoreniami sú potenciálne škodlivé i v kratšej dobe dodržiavania.

Optimálnym prístupom k liečbe obezity naďalej zostáva komplexná kombinácia overených diétnych prístupov s prihliadnutím na želania a stav pacienta. Najväčší efekt na chudnutie - okrem dvojice cvičenie a diéta - má schopnosť motivovať pacienta, aby realizoval potrebnú zmenu svojho životného štýlu a svojich priorít. Pacienti, ktorí majú realistické očakávanie v redukcii telesnej hmotnosti, sú ochotní zmeniť nesprávne stravovanie a navýšiť energetický výdaj nejakým druhom pohybu, významne profitujú z bezpečného chudnutia pod vedením skúseného dietológa.