hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Dôležitosť očkovania diabetikov proti vírusovej hepatitíde B

prof. MUDr. Anna Strehárová, PhD.

Infektológ, Centrum pre liečbu vírusových hepatitíd, Infekčná klinika, FN Trnava

RNDr. Jaroslava Brňová, PhD.

Nemocničný epidemiológ, FN Trnava

Hepatitída B je závažné infekčné ochorenie, ktoré môže viesť k doživotným zdravotným následkom až smrti. Pacienti s diabetom majú viac ako dvojnásobné riziko ochorieť, a preto majú prevenciu očkovaním plne hradenú zdravotnými poisťovňami.

Aké sú skúsenosti z praxe?

Väčšina diabetikov si zvýšené riziko ochorenia na vírusovú hepatitídu B (VHB) neuvedomuje. Stretávame sa s nimi aj v našom Centre pre liečbu vírusových hepatitíd na Infekčnej klinike FN Trnava. Príkladom je nedávna skúsenosť nášho diabetického pacienta, ktorý prevenciu očkovaním u svojho všeobecného lekára odmietol. Pre náhly začiatok VHB musel byť hospitalizovaný na našej klinike. Napriek liečbe sa jeho stav zhoršoval, až začalo hroziť ťažké poškodenie a následné zlyhanie pečene. Počas deviatich týždňov hospitalizácie sa nám nakoniec podarilo jeho komplikovaný stav zvládnuť. Naďalej sme ho však museli ambulantne sledovať a pokračovať v podpornej liečbe, ktorej doplatok pacienta dosiahol takmer 70 EUR za mesiac.

Čo hovoria fakty o VHB?

Hepatitída B je stále aktuálny problém. Po tabaku je tento vírus jedným z najvýznamnejších karcinogénov. Celosvetovo spôsobuje väčšinu prípadov rakoviny pečene a je príčinou úmrtia 1,2 milióna osôb ročne. V riziku ochorieť na VHB je každý vnímavý (t. j. neočkovaný) jedinec. Po zavedení povinného očkovania dojčiat a preočkovania adolescentov máme na Slovensku chránenú populáciu do dvadsiateho roku života. Existujú však skupiny ľudí, ktorí majú riziko ochorieť na VHB výrazne zvýšené. Tieto skupiny sú určené aj vo Vyhláške č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Patria k nim pacienti s diabetom, hemofilici, osoby s chronickým ochorením pečene a s cystickou fibrózou. Najpočetnejšia z nich je práve skupina diabetikov.

Prečo by sa diabetik mal zaočkovať proti VHB?

Existujú viaceré dôvody potreby očkovania diabetikov. Najdôležitejšími sú všeobecne výrazne vyššia náchylnosť k infekciám a časté odbery krvi. Z hľadiska rizika infekcie po bodnom poranení, je VHB najrizikovejším zo skupiny krvou prenášaných vírusov, kam patrí napríklad vírus hepatitídy C alebo HIV. Pacienti s diabetes mellitus sú dvakrát náchylnejší na infekciu VHB ako zdraví ľudia. Taktiež vieme, že vo viac ako polovici prípadov ochorenie prechádza do chronického štádia s následným rozvojom cirhózy pečene alebo nádorového ochorenia. Dostupné odborné sledovania a skúsenosti z praxe jednoznačne dokumentujú častý rozvoj ťažkých poškodení pečene diabetikov. Ďalším významným dôvodom pre očkovanie diabetikov proti VHB je aj zníženie rizika, ktoré títo pacienti predstavujú pre svoje okolie ako zdroj možnej infekcie.

Ako sa môže diabetik pred VHB chrániť?

Najúčinnejším spôsobom ochrany diabetikov pred infekciou vírusom hepatitídy B je očkovanie, ktoré odporúčajú autority vo svete (Svetová zdravotnícka organizácia), ale aj na Slovensku (Slovenská diabetologická spoločnosť). Očkovanie chráni pacienta s vysokou účinnosťou, pričom je bezpečné a všeobecne ho pacienti veľmi dobre znášajú. Diabetikom ho hradí poisťovňa. Vykonáva sa podaním troch dávok vakcíny v intervaloch 0-1-6 mesiacov. Optimálne je zahájiť očkovanie čo najskôr. Nezaočkovaný diabetik by sa o možnosti očkovania mal informovať u svojho všeobecného lekára. Prevencia hepatitídy B v podobe očkovania je efektívnym riešením nielen v rámci ochrany zdravia diabetikov, ale aj prevenciou ohrozenia zdravia ich rodinných príslušníkov. Predstavuje teda vysoko výhodné a efektívne riešenie zvýšeného rizika diabetikov.