hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA DIABETES MELLITUS

Fakty, zaujímavosti a mýty o cukrovke

 

Na stránkach Bedekra zdravia ju pravidelne skloňujeme. Cukrovka, diabetes mellitus alebo úplavica cukrová sa v súčasnosti považuje za jedno z najčastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. No vedeli ste, že pokiaľ sa dostatočne nekontroluje liečbou, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov?

„Cukrovka je choroba látkovej premeny. Jej najvýraznejším prejavom je zvýšenie cukru v krvi - hyperglykémia. Pri cukrovke okrem nedostatočnej premeny cukrov v organizme dochádza k poruche spracovania tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody," hovorí MUDr. Zuzana Némethyová, CSc., hlavná odborníčka MZ SR pre odbor diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.
Je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách. Veľmi závažnou je problematika srdcovo-cievnych ochorení, ktorými diabetici trpia štyri- až osemkrát častejšie, sú náročnejšie na liečbu a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu.

Typy cukrovky

„Príčinou cukrovky je nedostatok inzulínu v tkanivách a jeho nedostatočný účinok," hovorí hlavná odborníčka pre diabetológiu. Dôvody, prečo k tomu dochádza, treba hľadať v autoimunitnom procese, pri ktorom sa vytvoria protilátky proti B-bunkám pankreasu, a výsledkom je takmer úplné alebo úplné zastavenie tvorby inzulínu. Svoje zohrávajú aj genetické faktory, zvýšená produkcia niektorých hormónov zvyšujúcich hladinu glukózy v krvi (kortikosteroidy, rastový hormón...), rovnako ako aj lieky na báze kortikosteroidov a chronická pankreatitída (chronický zápal podžalúdkovej žľazy).

Diabetes mellitus nezahŕňa iba jedno ochorenie s jednotnou príčinou a prejavmi či jednotným spôsobom liečby. Práve naopak, ide o pomerne rôznorodú skupinu ochorení. Diabetes sa delí na štyri typy, najčastejšie však ide o diabetes 1. a 2. typu. Prvý typ postihuje deti, dospievajúcich a mladých dospelých, tvorí 10-15% z celkového počtu chorých s cukrovkou. „Charakterizuje ho výrazný až úplný nedostatok inzulínu a vyžaduje celoživotné podávanie inzulínu z hľadiska prežitia pacienta. Je podmienená imunologicky, pričom organizmus vytvára protilátky proti vlastným B-bunkám podžalúdkovej žľazy a postupne ich poškodzuje až ničí," vysvetľuje MUDr. Zuzana Némethyová. „Najčastejším typom cukrovky je diabetes 2. typu. Začína väčšinou po 40. roku života, hoci v posledných rokoch pozorujeme posun začiatku tohto typu cukrovky smerom k mladším vekovým skupinám. Zaraďuje sa do skupiny civilizačných ochorení." Spúšťačom ochorenia je hlavne nesprávny životný štýl - nadmerný energetický príjem, konzumácia nezdravých potravín a nízka fyzická aktivita, ktoré vedú k priberaniu na hmotnosti a obezite, sedavý spôsob života, stres, chyby v životospráve matky počas tehotenstva, nevhodná výživa dieťaťa vo včasnom období života. Cukrovka 2. typu dlho prebieha skryte a hladiny cukru v krvi môžu byť dlhodobo zvýšené bez toho, aby pacient o tom vedel. Preto sa nezriedka môže zachytiť až v štádiu, keď sú prítomné chronické komplikácie ako dôsledok dlhodobo zvýšenej hladiny cukru v krvi, teda diabetické poškodenie sietnice, obličiek a periférneho nervstva.

Gestačný diabetes mellitus a iné špecifické formy diabetu

Tehotenský alebo gestačný diabetes mellitus je akýkoľvek stupeň intolerancie glukózy, ktorý sa prvýkrát zistí počas tehotenstva. Zahŕňa a nevylučuje ani nepoznanú poruchu tolerancie glukózy, ktorá predchádzala tehotnosť. Po skončení gravidity sa môže stav upraviť alebo pokračuje ako cukrovka typu 1. alebo 2. typu.
Môže vzniknúť v druhej polovici tehotenstva, väčšinou sa rozvinie v treťom trimestri. Komplikuje približne 3 až 4 % gravidít, celosvetovo sa vyskytuje pri jednom z 25 tehotenstiev. Má nevýrazné príznaky a vo väčšine prípadov sa stratí po pôrode. Asi polovici žien, ktoré trpeli tehotenskou cukrovkou sa rozvinie diabetes 2. typu v priebehu piatich až desiatich rokov po pôrode. Doktorka Zuzana Némethyová dodáva: „Gestačný diabetes je zdravotným rizikom pre matku počas tehotenstva a predstavuje pre ňu aj určité riziko vzniku cukrovky 2. typu v budúcnosti. Rovnako plody sú často väčšie, ako prislúcha mesiacu tehotenstva (viac ako 4000 g), môže dôjsť k traumatickému poškodeniu počas pôrodu, je zvýšené riziko nezrelosti pľúc, metabolických porúch a vyšší výskyt vrodených vývojových chýb. Dobrou správou je, že včasná a účinná liečba tehotenskej cukrovky diétou a podľa potreby inzulínom významným spôsobom zlepšuje prognózu dieťaťa aj matky."


Iné špecifické typy diabetu môžu byť spôsobené napríklad genetickou poruchou, ochorením pankreasu, užívaním niektorých liekov, či niektorými infekciami. MUDr. Zuzana Némethyová približuje: „Ide o prípady cukrovky so známou príčinou. Do tejto skupiny sa zaraďujú dedičné poruchy B-buniek, ako v prípade tzv. cukrovky MODY - čo je cukrovka dospelých, postihujúca mladých ľudí, a dedičné poruchy účinku inzulínu. Ďalej sem patria choroby podžalúdkovej žľazy, ako sú zdĺhavé zápaly pankreasu, nádory pankreasu a stavy po operácii pankreasu, cukrovka pri poruchách žliaz s vnútornou sekréciou, cukrovka vyvolaná niektorými liekmi, napríklad vysokými dávkami glukokortikoidov, alebo niektorými chemickými látkami, infekcie a iné zriedkavé dedičné syndrómy s výskytom cukrovky."

Zaujímavosti o cukrovke

Najčastejší pacient s diabetom na Slovensku je žena (54 %), vo veku 62 rokov, s diabetom 2. typu (93 %) s trvaním ochorenia približne desať rokov, s obezitou, hypertenziou a dyslipidémiou.
Výskyt hypertenzie (82 %) a dyslipidémie (77 %) je pritom častejší než uvádzajú oficiálne štatistiky a je zhruba dvojnásobný. Slovenský pacient s diabetom je teda vysoko rizikový aj z hľadiska kardiovaskulárnych komplikácií.1
Diabetes mellitus je globálna a najrýchlejšie sa rozvíjajúca epidémia 21. storočia. Je štvrtou hlavnou príčinou všetkých úmrtí vo väčšine rozvinutých krajín. V súčasnosti sú každých desať sekúnd diagnostikované tri nové prípady tohto ochorenia (takmer desať miliónov prípadov ročne).
Spomedzi všetkých prípadov diabetu tvoria 80 až 90 % ľudia s cukrovkou 2. typu.
Alarmujúce je, že približne tretina chorých o svojom ochorení netuší, a teda sa ani nelieči.
Pokiaľ cukrovka nie je dostatočne kontrolovaná liečbou, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov.
Je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách.
Diabetici majú vyššie riziko srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú zároveň náročnejšie na liečbu a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu.
Štúdia NEFRITI tiež ukázala, že výskyt komplikácií diabetu (postihnutie očí, obličiek, nervov) slovenských pacientov je síce vyšší než uvádzajú oficiálne štatistiky (vo väčšine zhruba dvojnásobne), nepresahuje však výskyt v okolitých krajinách a v niektorých prípadoch je dokonca nižší.
Najnižší výskyt cukrovky je v populácii Eskimákov a najvyšší v prípade Indiánov kmeňa Pima v americkej Arizone (viac ako 30 %).

(red)
Tieto údaje odhalili výsledky štúdie NEFRITI, ktorú v roku 2014 zrealizovala Slovenská diabetologická spoločnosť na vzorke viac ako 2 500 dospelých pacientov s diabetom.