hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA

Hypertenzia a Slováci

Viac ako polovica cievnych mozgových príhod a takmer polovica srdcových infarktov sa rozvinie na podklade vysokého krvného tlaku. Ako sú na tom Slováci? Sme zodpovední voči sebe?

 

Zaujímavosti a fakty

• Celosvetovo trpí vysokým krvným tlakom 20 až 50 % dospelej populácie, čo je najmenej miliarda dospelých ľudí.
• Systolický krvný tlak („horný") sa považuje za dôležitejší ako diastolický, keďže je nezávislým rizikovým faktorom cievnych mozgových príhod, srdcového i obličkového zlyhávania.
• Podľa najnovších výsledkov Framinghamskej štúdie sa hypertenzia rozvinie takmer všetkým ľuďom, ktorí žijú dostatočne dlho. Zároveň však v primitívnych kultúrach tlak vekom nestúpa, čo potvrdzuje významný vplyv moderného životného štýlu.
• Až 54 % prípadov cievnej mozgovej príhody a 47 % srdcových infarktov vzniká ako dôsledok hypertenzie.
• Ľudia s hypertenziou majú 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky.
• Z dlhodobých výskumov vyplýva, že zníženie systolického tlaku o 10 mmHg a diastolického o 5mmHg znižuje riziko mozgovej mŕtvice o 36 %, riziko srdcového zlyhania o 38 %, úmrtnosti na kardiovaskulárne príčiny o 16 % a riziko celkovej úmrtnosti o 10 %.
• Vysoký krvný tlak nebolí ani ho nijako necítiť, preto by si mal každý dospelý kontrolovať tlak aspoň raz ročne.
• Tretine či polovici pacientov s vysokým tlakom sa napriek liečbe nedarí dosiahnuť hodnoty tlaku nižšie ako 140/90 mmHg.
• Väčšine pacientov s hypertenziou nestačí na dostatočnú kontrolu tlaku jeden liek, ale musia užívať kombináciu dvoch až troch antihypertenzív.

Krvný tlak

Je tlak, ktorým krv pôsobí na vnútornú stranu ciev. Neustále prirodzene kolíše v priebehu srdcového cyklu, pri zmene fyzickej námahy, rôznych emóciách, ako aj ako pri reakcii na rôzne látky (kofeín, nikotín, soľ...). Počas cyklu srdca je najvyšší tlak v okamihu, keď sa srdcový sval stiahne a krv vypudí zo srdca do tepien celého tela - hovoríme o systolickom tlaku. Pri uvoľnení srdcového svalu, kedy sa plní krvou pritekajúcou zo žíl, je tlak najnižší - nazýva sa diastolický tlak.

Hypotenzia

Príliš nízky krvný tlak - hypotenzia, sa vyskytuje pomerne často a väčšine ľudí nespôsobuje vážnejšie problémy. Chorobný význam má v prípade, keď vedie k porušeniu prietoku krvi vnútornými orgánmi. Najcitlivejší na krvné zásobenie je mozog, preto sa ako prvé príznaky hypotenzie objavujú poruchy centrálnej nervovej sústavy - najmä spavosť, únava, závraty, poruchy videnia, hučanie v ušiach, celková nevoľnosť až krátkodobé poruchy vedomia. Závažné prípady neprekrvenia mozgu môžu viesť až k mozgovej mŕtvici. Častým prejavom hypotenzie je porucha prekrvenia končatín, ktorá sa prejavuje chladom a bledosťou. Pokiaľ sú nedokrvením zasiahnuté obličky, prejaví sa to zníženým vylučovaním moču. Hypotenziu zhoršuje dlhé státie, náhle postavenie sa, príjem väčšieho množstva potravy a strava bohatá na sacharidy, horúce prostredie, dvíhanie ťažkých predmetov, užívanie alkoholu a liekov.

Hypertenzia

Vysoký krvný tlak - hypertenzia, vzniká ako dôsledok zužovania alebo tuhnutia ciev. O hypertenzii hovoríme, pokiaľ je hodnota systolického tlaku vyššia ako 140 mmHg a hodnota diastolického vyššia ako 90 mmHg. V tomto prípade je tlak krvi na vnútornú stranu tepny príliš vysoký, čo môže viesť k narušeniu alebo poškodeniu tepien (napr. k rozvoju aterosklerózy - kôrnateniu tepien). Ak sa hypertenzia nerozvinie ako dôsledok iného ochorenia hovoríme o primárnej hypertenzii; tvorí viac ako 90 % všetkých prípadov. Sekundárna sa rozvinie ako dôsledok iného ochorenia; tvorí menej ako 10 % prípadov. „Hypertenzia bieleho plášťa" sa objavuje ako reakcia na stres či strach pri návšteve lekára. Hodnota TK pri meraní v ambulancii je ≥ 140/90 mmHg, kým pri 24-hodinovom meraní je v priemere nižšia ako 125/80 mmHg.

Rizikové faktory hypertenzie

Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku a tiež zhoršujú prognózu hypertenzie, patria:
• Obezita - najmä v oblasti brucha (abdominálna obezita, tzn. obvod pása ˃ 102 cm u mužov a ˃ 88 cm u žien).
• Vysoký vek - vyššie riziko hypertenzie hrozí po 45. roku veku, ešte významnejšie mužom starším ako 55 rokov a ženám nad 65 rokov.
• Nevhodný spôsob života - najmä fajčenie, ale aj stres, nedostatok pohybu, nevhodné zloženie stravy.
• Dedičné faktory - riziko majú vyššie ľudia, ktorých priami príbuzní trpia vysokým krvným tlakom, keďže môžu mať dedičnú predispozíciu na jeho rozvoj, rovnako ľudia, ktorí majú v rodinnej anamnéze predčasné kardiovaskulárne ochorenie - muži mladší ako 55 rokov a ženy mladšie ako 65 rokov.
• Zvýšený cholesterol - rizikovým faktorom pre vznik hypertenzie je celkový cholesterol > 6,5 mmol/l, LDL cholesterol ˃ 4,0 mmol/l a HDL cholesterol ˂ 1,0 mmol/l u mužov a < 1,2 mmol/l u žien
• Iné ochorenia - niektoré majú vysoký krvný tlak ako príznak alebo dôsledok - napr. ochorenie obličiek, mozgovocievne a kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním... Hovoríme o sekundárnej hypertenzii a tvorí asi 5 - 10 % všetkých prípadov vysokého tlaku.

Komplikácie hypertenzie

Vysoký TK môže spôsobiť rôzne komplikácie. Pokiaľ je tlak na vnútornú stranu ciev zvýšený dlhodobo, poškodzuje sa ich výstelka, steny ciev hrubnú a znižuje sa ich poddajnosť, čo môže viesť k vzniku a rýchlejšiemu postupu aterosklerózy - kôrnateniu tepien. Ateroskleróza a zmeny stavby tepien, ktoré hypertenzia urýchľuje, môžu viesť k prasknutiu tepny a krvácaniu - cievnej mozgovej príhode či srdcovému infarktu.
Spomedzi orgánov zaťažuje vysoký krvný tlak najmä srdce, mozog, cievy, ako aj obličky a oči. Pacienti s hypertenziou majú tiež 2,5-krát vyššie riziko rozvoja cukrovky.

Diagnostika hypertenzie

Diagnóza arteriálna hypertenzia sa určí vtedy, ak je tlak opakovane vyšší alebo rovný 140/90 mmHg minimálne pri dvoch rôznych návštevách lekára. Pri určení diagnózy sa používa viacero metód:

Opakované meranie krvného tlaku

Pri meraní by mal byť pacient v duševnom i fyzickom pokoji. Keďže samotné meranie krvný tlak zvyšuje (tzv. „efekt bieleho plášťa"), meranie sa viackrát opakuje, aby sa určil čo najpresnejší výsledok. Obyčajne sa tlak odmeria trikrát počas jednej návštevy lekára a za výsledný tlak krvi považujeme priemernú hodnotu druhého a tretieho merania. V prípade starších pacientov a diabetikov sa niekedy odporúča merať tlak v stoji.

24-hodinové monitorovanie TK

Sledovanie krvného tlaku počas 24 hodín sa odporúča najmä v týchto prípadoch:
• pokiaľ sú v rámci jedného alebo viacerých meraní zistené významné rozdiely v hodnote TK,
• ak sa objavia výrazné rozdiely medzi ambulantným a domácim meraním,
• ak je vysoký tlak nameraný človeku s nízkym kardiovaskulárnym rizikom,
• v prípade ľudí rezistentných na liečbu alebo pre potreby výskumu.

Odobratie anamnézy - najmä rodinná anamnéza kardiovaskulárnych ochorení

Laboratórne vyšetrenia - vyšetrenie moču a krvi, cholesterolu, obličkovej funkcie...
Iné vyšetrenia - niekedy sa ako súčasť diagnostiky hypertenzie môže vykonať EKG, ultrazvukové vyšetrenie tepien, vyšetrenie bielkoviny v moči, vyšetrenie očného pozadia a pod. Pri komplikovanej hypertenzii sa môžu vyšetrovať funkcie mozgu, srdca a obličiek.

Liečba hypertenzie

Primárna hypertenzia, ktorá nie je dôsledkom iného ochorenia, je obyčajne celoživotné ochorenie, a preto si vyžaduje aj celoživotnú liečbu. V liečbe sa uplatňujú režimové opatrenia, rovnako ako aj farmakologická liečba. Lieky proti vysokému krvnému tlaku sa rozdeľujú do niekoľkých skupín podľa svojho mechanizmu účinku. Typy liečby sa ďalej líšia podľa toho, či pacient užíva jeden liek alebo viacero súčasne. Cieľom liečby je:
• dosiahnuť hodnoty krvného tlaku do 140/90,
• maximálne znížiť celkové dlhodobé riziko kardiovaskulárnej chorobnosti a úmrtnosti,
• redukcia všetkých odstrániteľných rizikových faktorov - fajčenie, cholesterol, hodnoty cukru, liečba pridružených ochorení.

Nefarmakologická liečba

Všetkým pacientom s vysokým krvným tlakom sa odporúča niekoľko režimových opatrení:
• Pravidelné meranie krvného tlaku a spolupráca s lekárom;
• Zanechanie fajčenia - je hlavným rizikovým faktorom vzniku srdcovocievnych ochorení, zvyšuje riziko náhlej smrti, postihnutia tepien, poškodzuje cievne steny. Po zanechaní fajčenia sa riziko ochorení srdca a ciev rýchlo znižuje;
• Zníženie telesnej hmotnosti - ľudia s nadváhou alebo obezitou;
• Zníženie konzumácie alkoholu;
• Zvýšenie telesnej aktivity - aspoň 30 až 45 minút tri- až štyrikrát do týždňa znižuje krvný tlak, ako aj srdcovú frekvenciu, spotrebu kyslíka pre srdce, záťaž pre srdce i hmotnosť, ktorá je tiež rizikovým faktorom vysokého tlaku;
• Zníženie príjmu soli;
• Zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, zníženie príjmu tukov;
• Obmedzenie užívania liekov, ktoré môžu zvýšiť zadržiavanie vody a sodíka v organizme.

(red)