hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA ZDRAVÉ SRDCE

Hypertenzia sa nemusí končiť infarktom!

 

Vysoký krvný tlak sa ľahko diagnostikuje, ale liečba nie vždy funguje. Prečo? Na jednej strane - aj napriek ľahkej diagnostike sa hypertenzia neodhalí včas alebo sa správne nelieči. Dôvodov je viac. Legitímna však ostáva otázka, prečo aj napriek liečbe až 70 percent pacientov s hypertenziou v Európe nedosahuje cieľové hodnoty krvného tlaku.

Pokiaľ sa krvný tlak zvyšuje, príčina sa hľadá v poruche jedného z troch mechanizmov, ktoré ho ovplyvňujú. Sú to množstvo obiehajúcej krvi, sila srdcového sťahu a periférny cievny odpor, ktorý kladú cievy v organizme pretekajúcej krvi. Poruchou jedného, viacerých alebo všetkých týchto mechanizmov dochádza k zvyšovaniu krvného tlaku. Asi 10 % pacientov má identifikovateľnú a odstrániteľnú poruchu (napr. hormonálnu), ktorá vedie k zvyšovaniu tlaku krvi. Vtedy hovoríme o tzv. sekundárnej hypertenzii.

 

Zákerná absencia príznakov

Pri dlhšom trvaní hypertenzie dochádza k poruchám prekrvenia rôznych orgánov, a tým aj k poruchám ich činnosti. Už pri hodnote, ktorá sa označuje za hornú hranicu „normálneho" tlaku, čo je 140/90mmHg, stúpa riziko srdcovo-cievnych chorôb. Vysoký krvný tlak nemusí mať žiadne príznaky, alebo sú len málo výrazné a často sa pripisujú iným veciam. Žiaľ, pokiaľ sa vysoký krvný tlak cielene nesleduje a nelieči, môže sa prejaviť až cievnou príhodou vo forme srdcového infarktu, mozgovej porážky, vážnym poškodením obličiek či zlyhávaním srdca. Neexistuje žiadna iná choroba, ktorá by bola tak ľahko rozpoznateľná a pritom tak často nepoznaná alebo nesprávne liečená. Asi polovica ľudí s vysokým krvným tlakom o ňom vôbec nevie. Druhá polovica o ňom síce vie, ale len polovica z týchto ľudí sa správne lieči. Iba štvrtina pacientov s vysokým krvným tlakom sa lieči tak, aby to malo efekt. Niektoré výskumy ukazujú, že až 70 percent pacientov s hypertenziou v Európe nedosahuje napriek liečbe cieľové hodnoty tlaku krvi. Viac ako 75 percent pacientov potrebuje na dosiahnutie týchto hodnôt kombinovanú liečbu. Liečba kombináciou liekov zabezpečí  rýchlejšiu kontrolu krvného tlaku (o 18,5 percenta) a významné zníženie rizika infarktu a cievnej mozgovej príhody (o 34 percent). Zo všetkých pacientov s artériovou hypertenziou celosvetovo užíva jeden liek 30 percent hypertonikov, dva lieky 40 percent hypertonikov a tri alebo viac liekov 30 percent hypertonikov.

 

„Asi polovica ľudí s vysokým krvným tlakom o ňom vôbec nevie. Druhá polovica o ňom síce vie, ale len polovica z týchto ľudí sa správne lieči. Iba štvrtina pacientov s vysokým krvným tlakom sa lieči tak, aby to malo efekt."

 

Ivana Baranovičová