hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA ROZHOVOR

Hypnóza ako liečebná metóda

 

Hypnóza ako relaxačno-liečebná metóda môže pomôcť pri najrôznejších problémoch, ktoré pramenia v psychike. Problémom je, že ľudia sa hypnózy boja. Psychologička PhDr. Renáta Ráchelová, ktorá má s liečbou prostredníctvom hypnózy viac ako dvanásťročné skúsenosti, sa venuje aj vedeniu kurzov hypnózy.

 

Je pravda, že ľudia sa zvyčajne boja, že by v zhypnotizovanom stave o sebe povedali aj to, čo nechcú?

Je to tak, o hypnóze kolujú rôzne mýty a ľudia sa jej boja. Súčasne je to škoda, pretože hypnóza je platná psychologická metóda, ktorou sa psychické problémy dajú rýchlejšie liečiť, pretože naozaj rieši ich príčinu, Ľudia sa boja predovšetkým toho, že by o sebe prezradili alebo urobili niečo, čo nechcú. Avšak toho sa nemusia báť.

 

Hoci hypnóza znamená spánok, nemá so spánkom nič spoločné...Pamätá si človek po „precitnutí", čo sa s ním dialo?

Naozaj nejde o spánok, ale sú aj ľudia, ktorí sa dokážu tak uvoľniť, že bezprostredne po hypnóze si na chvíľu pospia. Hypnotický stav je vlastne porovnateľný s hladinou alfa, ale je to individuálne. Je istým spôsobom predispozične dané, ako je určitý človek hypnabilný, teda ako sa dokáže v hypnóze uvoľniť. Je však pravda, že každým ďalším sedením alebo autohypnózou doma sa tento stav dá ešte prehĺbiť. Avšak sú aj ľudia, ktorí sa nechcú alebo nedokážu uvoľniť natoľko, aby sa s nimi dalo liečebne hneď pracovať. No je ich naozaj veľmi málo. Človek má pri hypnóze pod kontrolou všetko, čo hovorí, čo robí, čo sa deje. Ak by som aj vyslovila nejakú sugesciu, ktorá sa mu nepáči, nemusí ju prijať. Sugescia je pozitívna veta slúžiaca na nápravu problému. Prípadov, keď sa človek stane pri hypnóze kataleptickým, teda že necíti svoje telo, je veľmi málo.

 

O čo presne pri hypnóze ide?

V prvom rade je hypnóza relaxačný stav, pokojný, uvoľnený stav mysle a tela, v ktorom do popredia vystúpi podvedomie, teda duša, či naše vlastné ja, každý to nazýva inak. Hypnotický stav možno porovnať s tým, v akom sa ocitneme, keď zaspávame a pociťujeme útlm mysle aj tela. Ešte nespíme, sme len uvoľnení, uvedomujeme si vlastné myšlienky. Vtedy začínam s pozitívnymi sugesciami. Uvoľnená a otvorená myseľ je im prístupnejšia, ale všetko sa deje pre dobro človeka. Napríklad môžem povedať: cigareta vám chutí čoraz menej. Alkohol potrebujete stále menej a menej, až sa tá potreba úplne vytratí. Už v úvodnom rozhovore, ešte pred hypnózou, dávam klientom otázky o probléme, ktorý ho trápi. V hypnotickom stave sa ich podvedomie môže rozpamätať na zážitky, ktoré sa v mysli s problémom síce nespájajú, ale ak sa pri hypnóze zážitok, ktorý bol spúšťačom problému „vyplaví", človeku sa zvyčajne uľaví. Duša je obrazne povedané zásobárňou udalostí, pocitov a zážitkov, ktoré počas života zažívame. Niektoré udalosti mysľou vytesníme, napríklad aj také, ktoré nám robia zdravotné či psychické problémy. V hypnóze sa na konkrétne udalosti, ktoré spôsobili problém, môže človek rozpamätať a energia medzi mysľou a podvedomím alebo dušou sa očistí. Úlohou hypnózy je aj meniť zaužívané vzorce správania, napríklad pri závislosti od fajčenia alebo pri alkoholizme, kedy si človek naleje preto, aby sa uvoľnil. Ak sa človek otvorí zmene myslenia, a dovolí alebo prijme nové vzorce správania, vedie to k riešeniu problému.

 

Pri akých problémoch by hypnóza mohla pomôcť?

Každý človek je iná povaha, má iný charakter. Nemám dobré skúsenosti s tým, keď si moji klienti vopred hypnózu dôkladne naštudujú sami, napríklad na internete. Pri sedení potom priveľmi zapájajú racio a nedokážu sa uvoľniť, a očakávajú možno niečo, čo sa potom nenaplní. Lepšie je neočakávať, uvoľniť sa a nechať svoje myšlienky voľne plynúť. Niekedy stačí jedno sedenie, inokedy dve až tri, ale tým, že hypnóza proces vyliečenia urýchľuje, štyri sedenia sú zvyčajne maximum. Moji klienti za mnou chodia väčšinou so psychosomatickými problémami, keď im psychika spôsobuje nejaký zdravotný problém. A takých je viac a sú aj zložitejšie: zajakávanie, nočné pomočovanie, strachy. Môže ísť o strach z tmy, otvoreného priestoru. Typické psychické problémy sú napríklad závislosti, najčastejšie alkoholizmus a fajčenie, tréma, vzťahové či partnerské problémy. Hypnóza môže pomôcť aj pri problémoch s otehotnením, sexuálnych problémoch či pri chudnutí, pri bulímii alebo anorexii. A mnoho iných. Strach z hypnózy naozaj nie je na mieste. V ozdravnom procese je dobré, aby so svojimi ťažkosťami človek prišiel včas, aby psychické problémy nenechal rozvinúť napríklad natoľko, že prerastú do vážnych zdravotných problémov.

 

Akí sú vaši klienti? Chodia za vami najmä takí, ktorí sa priveľmi spoliehajú na svoju racionalitu a v ostatných oblastiach majú problémy?

V poslednej dobe za mnou chodí veľa rodičov s deťmi. Začínajú už tvoriť takmer polovicu mojej klientely. V rovnakom pomere chodia za mnou muži aj ženy. Muži mávajú zvyčajne problémy so stresom, trémou, zvládaním výchovy vlastných detí. Ženy často chodia s problémami pri chudnutí či v sexuálnej oblasti. V poslednom období riešime veľa problémov s otehotnením. Deti sa zasa často boja tmy, v noci sa pomočujú, nevedia sa presadiť alebo naopak, sú priveľmi odvážne až nezvládnuteľné. V takých prípadoch sa využíva detská hypnóza, napríklad prostredníctvom kreslenia obrázkov či rozprávania rozprávky so šťastným koncom, čo vedie k vyriešeniu problému. A pokiaľ ide o priveľmi racionálnych ľudí, takých za mnou kedysi chodilo viac. Vtedy sa práca s dušou dosť zložito navodzuje, nehovoriac o hypnóze, pretože takýto ľudia majú v zásade problém o svojom vnútornom prežívaní vôbec rozprávať. V poslednom čase však za mnou chodí viac ľudí, ktorí sú oveľa otvorenejší aj voči poradenstvu, hypnóze a pomoci všeobecne. Ak klient prešiel ambulanciami lekárov, nepomohol mu psychológ, je otvorený riešiť svoj problém hypnózou.

 

Ako sa na hypnózu pozerá tradičná psychológia?

Už som spomenula, že hypnóza je platná psychologická metóda. Teším sa, že v poslednom čase začínajú psychológovia a lekári viac spolupracovať. Mám totiž aj takých klientov, ktorí potrebujú aj lieky a naopak, za lekárom často chodia aj takí pacienti, ktorým by pomohol psychológ. Venujem sa tiež kurzom hypnózy. Viem si predstaviť, že aj samotným lekárom-psychiatrom, by isto pomohlo, keby vedeli s touto metódou pracovať. Napríklad pacientovi, ktorý potrebuje lieky a súčasne je na psychoterapii, by sa vďaka hypnóze mohol podstatne skrátiť čas liečby.

 

Aký je rozdiel medzi klasickou a regresnou hypnózou?

Pri klasickej, klinickej hypnóze ide o relaxačný stav a uplatňujú sa pri nej sugescie, aké sme spomínali pri odvykaní od fajčenia. Na zvýšenie sebavedomia možno použiť sugesciu typu: ste veľmi šikovná, cítite sa priebojná, cítite sa pokojne. Pri regresnej hypnóze sa človek vracia späť v čase. Do detstva, do puberty či do prenatálneho obdobia a podobne. Tým, že mysľou vytesnené negatívne zážitky znova prejdú do popredia, prestávajú byť blokom, ktorý spôsobuje nejaký problém. Pri práci s klientom vyplynie zo situácie, akú hypnózu použijem, vykryštalizuje sa to v samotnom procese a klient sa prejaví. Napríklad tak, že potrebuje počuť pozitívne sugescie, nie vytesňovať zážitky.

 

Je regresná hypnóza určená pre ťažšie problémy, ako napríklad fóbie?

Platí pravidlo, že klinickou hypnózou neliečim príčinu. Pri regresnej, naopak, hľadáme, prečo problém vznikol. Ak človek zistí, čo jeho ťažkosti spôsobilo, vie sa podobnej situácii vyhnúť a už nemusí daný stav či dané správanie opakovať. Mám dosť klientov s panickými poruchami, ktorí trpia úzkosťou, sociálnou fóbiou. Nemôžem to však zovšeobecniť pod jednu príčinu vzniku problému. Niekomu túto diagnózu spustili zážitky z detstva, niekomu súčasné problémy v manželstve, niekomu vlastné znížené sebavedomie. Príčina môže byť pri desiatich ľuďoch s rovnakou diagnózou úplne odlišná.

 

Na čo slúži progresívna hypnóza?

Ide vlastne o pohľad do budúcnosti. Takýto typ hypnózy ani psychológovia ani lekári neakceptujú. Robím ju iba vtedy, ak pri sedení zistím, že duša môjho klienta je natoľko zrelá, že by mohla nazrieť do budúcnosti. Vtedy na to klienta upozorním. Ak to nechce, samozrejme, ostaneme v súčasnosti. Ak áno, klient si takýmto spôsobom môže ozrejmiť najbližšie rázcestie toho, čo v skutočnosti práve rieši v svojom vedomí, v svojej hlave. Napríklad, či má zmeniť zamestnanie. Vnútorné pocity totiž vedia veľmi dobre nasmerovať v rozhodovaní. Väčšina ľudí však rieši skôr súčasné problémy alebo problémy plynúce ešte z detstva. V takom prípade otázka progresívnej hypnózy nie je na programe.

 

Zhovárala sa Ivana Baranovičová