hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA DIABETES

 

NOVÁ INZULÍNOVÁ PUMPA ZLEPŠÍ DIABETIKOM ŽIVOT

 

Od júla budú mať pacienti s diabetom, opäť lepšie vyhliadky na plnohodnotnejší život. Už aj na Slovensku bude dostupná nová inzulínová pumpa Minimed 640G. Prelomová novinka od spoločnosti Medtronic okrem podávania inzulínu dokáže ochrániť pacienta pred hroziacou hypoglykémiou a následnou stratou vedomia, či dokonca smrťou. V porovnaní so svojimi predchodkyňami nielenže presne aplikuje inzulín, ale udržiava bezpečnú hladinu glykémie.


Krôčik od vývoja umelého pankreasu

Nová inzulínová pumpa je určená najmä pre ľudí s diabetom 1. typu, ktorí sú odkázaní na celoživotné podávanie inzulínu a navyše trpia častými hypoglykémiami. Vďaka zabudovanému inteligentnému systému dokáže predvídať hladinu cukru v krvi a rozpoznať tak hroziace riziká pre pacienta o pol hodinu skôr ako vôbec nastanú. Pumpa je zároveň schopná sama na tieto riziká reagovať a regulovať množstvo a čas podávaného inzulínu. Vďaka tomu prispieva nielen k zlepšeniu  kompenzácie, ale najmä k väčšej psychickej pohode a slobode pacientov. „Ľuďom s diabetom 1. typu, a v prípade detí aj ich rodičom, prináša najnovšia generácia inzulínovej pumpy novú kvalitu života, väčší pocit pohodlia a istoty," hovorí predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu. „Už to nie je len presná aplikácia inzulínu. Nová pumpa pomáha udržiavať bezpečnú hladinu glykémie a ako vôbec prvá pumpa na svete poskytuje 24-hodinovú ochranu pred nebezpečnou, často až život ohrozujúcou situáciou, akou je hypoglykémia a jej dôsledky. Napokon, prispieva tiež k zlepšeniu prognózy z hľadiska dlhodobých komplikácií, ako je poškodenie zraku, obličiek či rozvoj diabetickej nohy alebo srdcovo-cievnych ochorení. Medicína tak zaznamenáva ďalší pokrok, vďaka ktorému sme stále bližšie k vývoju „umelého pankreasu".

Na Slovensku žije s diabetom 1. typu približne 27 000 ľudí. „Len za posledný sledovaný rok pribudlo na Slovensku 193 detí do 19 rokov s diagnózou diabetu 1. typu.  Ide o autoimunitné ochorenie a taký typ diabetu, kedy pankreas prestane produkovať inzulín. Zvyčajne sa objavuje v detstve a mladosti, ale môže vzniknúť v akomkoľvek veku. Pacienti sú doživotne odkázaní na podávanie inzulínu," vysvetľuje MUDr. Ľubomír Barák z Detského diabetologického centra.


Nebezpečná hypoglykémia

Najväčším strašiakom pre ľudí s diabetom 1. typu, a v prípade detí s týmto typom cukrovky aj ich rodičov, je hypoglykémia, teda nedostatok cukru v krvi. Na otázku prečo je dôležité merať glykémiu, teda hladinu krvného cukru, odpovedá doktor Ľubomír Barák: „Zvýšenú hladinu krvného cukru v konkrétnej chvíli si diabetik síce neuvedomuje, okrem veľkého pocitu smädu či frekventnejšieho močenia, zato má dlhodobé dôsledky, pretože všetky chronické komplikácie vyplývajú práve z tohto stavu. Hypoglykémia ako akútny a naozaj závažný stav môže, avšak nie až tak ojedinele, ako by sa mohlo zdať, viesť dokonca k smrti pacienta. Príznaky začínajúce pocitom slabosti, hladom, zníženou koncentráciou, zmenou nálady, poruchou reči, zhoršením zraku, pocitom hladu, potením, kŕčmi alebo mravčením v prstoch sa môžu naozaj udiať v priebehu pár minút a človek môže upadnúť do bezvedomia. Nebezpečné je to aj vo vzťahu k okoliu, pretože v stave hypoglykémie môže pôsobiť ako opilec, no v skutočnosti mu ide o život."

 

Až 30 % ľudí s diabetom 1. typu, teda každý tretí, si však hypoglykémiu neuvedomuje. Odborníci tento stav nazývajú syndróm neuvedomenia hypoglykémie. „Predstavte si, že šoférujete a zrazu stratíte vedomie. Alebo si predstavte dieťa s diabetom 1. typu, ktoré sa bicykluje a zrazu sa objaví hypoglykémia. Môže to mať fatálne dôsledky, a to  nielen pre samotného diabetika," upozorňuje MUDr. Barák a dodáva: „Nejde však len o tragické situácie. Opakované a časté hypoglykémie poškodzujú mozog a môžu byť napríklad príčinou horších výsledkov v škole či častých zmien nálad."Pumpa pomáha a chráni

Takéto stavy však môžu byť minulosťou práve vďaka novej inzulínovej pumpe v kombinácii s kontinuálnym monitorovaním glukózy v podkoží. Nielenže dodáva telu chýbajúci inzulín, ale zároveň dokáže podávanie inzulínu v prípade hroziacej hypoglykémie a straty vedomia zastaviť. Pumpa totiž nepretržite (24 hodín denne) meria hladinu cukru v krvi a ak zistí, že hrozí pokles cukru v krvi až na úroveň hypoglykémie, tak podávanie inzulínu dočasne zastaví. Keď sa hladina cukru upraví, pumpa podávanie inzulínu automaticky obnoví.  Nezanedbateľným benefitom je aj eliminácia každodenného viacnásobného pichania inzulínu. Účinnosť a bezpečnosť systému preukazujú nielen odborné štúdie, ale aj osobné skúsenosti pacientov či ich rodičov. „Pumpa je úžasnou pomôckou nielen po zdravotnej, ale aj psychickej stránke, keďže dáva mojej dcére, a tým aj mne istotu, že jej nehrozí stav bezvedomia. Každé vážne ochorenie a takým je aj diabetes, zasiahne celú rodinu. Inzulínová pumpa sa prispôsobuje potrebám diabetika a nie naopak, že diabetik sa musí prispôsobiť svojej chorobe," hovorí Ľubica Pilková, matka 16-ročnej dcéry s diabetom 1. typu. A ako sa žije s inzulínovou pumpou stredoškoláčke Hanke? „Vďaka pumpe, ktorú používam už osem rokov, mám stabilné hodnoty cukru v krvi. V porovnaní s inzulínovými perami mi to dáva viac slobody a priestor a čas myslieť aj na iné veci ako len diabetes. Keď som používala perá, musela som vstať skoro ráno, najesť sa a potom si pichnúť inzulín, jednoducho stále prispôsobovať svoj režim inzulínu. Vďaka pumpe môžem žiť úplne normálny, aktívny a plnohodnotný život ako všetci moji rovesníci. S pumpou som dokonca výkonnostne plávala, aj to sa veľmi dobre dalo manažovať. Navyše ponúka viacero možností, ako ju nastaviť. Cez deň ma v prípade potreby upozorní na hroziacu hypoglykémiu v predstihu, pred spaním si zasa alarm vypnem a pokojne sa vyspím. Pumpa si poradí sama. Mala som ju možnosť vyskúšať a som nadšená! Teším sa, až starú vymením za novú," hovorí 16-ročná Hanka.Ako funguje inzulínovú pumpa?

Inzulínová pumpa MiniMed 640G je veľká približne ako malý mobilný telefón alebo MP4 prehrávač a zaisťuje nepretržité zásobovanie inzulínom, podobne ako zdravý pankreas. Inzulín sa podáva pomocou infúznej súpravy zakončenej malou kanylou, ktorá sa zavádza tesne pod kožu. Takto pumpa automaticky uvoľňuje stále množstvo inzulínu takzvanú bazálnu dávku, ktorou udržuje hladinu cukru v krvi v požadovanom rozmedzí bez nutnosti pravidelnej aplikácie inzulínu bez jedla. K zamedzeniu nadmerného vzostupu hladiny cukru v krvi, napr. pred jedlom, si pacient podá jednorazovú dávku inzulínu - tzv. bolus. V inzulínových pumpách sa používa len krátkodobo pôsobiaci inzulín, ktorý účinkuje podobne ako inzulín vylučovaný zdravým pankreasom.

Systém v sebe zahŕňa niekoľko komponentov, ktoré umožňujú veľmi účinnú a bezpečnú liečbu diabetu pomocou kontinuálnej podkožnej aplikácie inzulínu. Súčasťou systému je inzulínová pumpa MiniMed 640G s technológiou SmartGuard, teda akéhosi inteligentného strážcu, ktorý vie sám zastaviť inzulínu ešte skôr, ako glykémia dosiahne nastavenú nízku hladinu. Práve týmto spôsobom sa predchádza vzniku hypoglykémie. Rovnako systém dokáže výdaj bazálneho inzulínu aj sám spustiť, ak znova hrozí hypoglykémia. Súčasťou zariadenia sú tiež  najmodernejší glukomer a senzor Enlite, ktorý prostredníctvom vysielača komunikuje s pumpou a zasiela denne 288 údajov o nameranej hodnote glukózy v medzibunkovej tekutine. Inzulínová pumpa tak dokáže okamžite reagovať a v prípade hroziacej hypoglykémie zastaviť podávanie inzulínu.  Ak sa do pol hodiny hladina glukózy upraví, podávanie bazálnej dávky inzulínu pumpa znovu obnoví. Využívanie technológie SmartGuard má význam hlavne v noci, kedy diabetik nedokáže zasiahnuť a hroziacu  hypoglykémiu eliminovať podaním sacharidov.

Celý systém dopĺňa terapeutický softvér CareLink, ktorý je prístupný zdarma na webe a vďaka prehľadným a ľahko čitateľným grafickým výstupom je pomôckou aj pre lekára, aby mohol flexibilne upravovať liečbu.

Minimed 640G má úplne nový dizajn s intuitívnym ovládaním, plnofarebnou obrazovkou, rôznymi nastaveniami pripomienok a výstrah a možnosťou diskrétne podávať bolus inzulínu pomocou diaľkového ovládania v glukomere.

„Skvalitňovanie života pacientov s diabetom a podpora ich aktívneho života je hlavnou misiou našej spoločnosti. Očakávame, že ľudia s diabetom budú môcť túto technológiu využívať k úprave svojho stavu, a tým skutočne zlepšiť kvalitu života," hovorí Ing. Pavol Lepey, vedúci slovenskej pobočky svetového lídra vo výrobe zdravotníckych technológií, spoločnosti Medtronic, z dielne ktorej nová pumpa vzišla.

(red)