hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA PREVENCIA

Keď sa ochrana stáva prevenciou

 

Na jar, ešte pred tým, ako sa začne sezóna, keď pokožku viac ako inokedy vystavujeme slnečným lúčom, sa nielen medicínska verejnosť snaží pripomínať potrebu ochrany pred slnečným žiarením. V máji si už tradične pripomenieme Európsky deň melanómu, kedy lekári vyzývajú dať si vyšetriť znamienka.


Nebezpečný nie je iba melanóm

Hoci melanóm patrí medzi najzhubnejšie nádory vôbec, stúpajúci výskyt nemelanómovej rakoviny kože upozorňuje na potrebu včasnej prevencie aj v tomto prípade. Na podklade takzvaných aktinickýchkeratóz môže vznikať aj spinocelulárny karcinóm, jedna z foriem nemelanómovej rakoviny kože. Uvádza sa, že 82 % až 97 % takejto rakoviny kože vzniká z aktinickýchkeratóz alebo sa nachádza v blízkosti lézií takýchto keratóz. Pacienti, ktorí majú zvýšené riziko rozvoja takejto formy rakoviny potrebujú účinnú stratégiu prevencie.


Rizikové faktory

Okrem prílišného vystavovania kože UV žiareniu sú známe ešte ďalšie rizikové faktory podmieňujúce vznik aktinickýchkeratóz či spinocelulárnych nádorov. Rizikoví pacienti majú 100-násobne vyššie riziko vzniku invazívneho spinocelulárneho karcinómu. Rizikovým faktorom je aj výskyt rakoviny kože v rodine. Ak mal aktinickúkeratóztu či spinocelulárny karcinóm rodič alebo súrodenec, riziko sa oproti bežnej populácii zvyšuje dvoj- až trojnásobne. Medzi rizikových pacientov radíme aj pacientov s oslabeným imunitným systémom, napr. po orgánových transplantáciách, užívajúcichimunosupresívne lieky a/alebo takých, ktorí majú chorobu postihujúcu imunitný systém. Podľa štúdií sa asi 40 %pacientov po liečbe potláčajúcej imunituvyvinie z aktineckejkeratózy invazívny karcinóm kože. Pre porovnanie, v nerizikovej populácii sa tak stane asi v desiatich percentách prípadov. Vo zvýšenom riziku sú aj špecifické fototypy (1 a 2),fotosenzitívni pacienti a ľudia s povolaniami, ktoré si vyžadujú dlhodobý pobyt vo vonkajšom prostredí.


Moderný manažment je viac než liečba

Pre ľudí, ktorí sú vo zvýšenom riziku vzniku nemelanómových nádorov kože, je pre minimalizovanie vzniku a progresu kožných nádorov kľúčová prevencia ako integrálna súčasť optimálneho manažmentu rizikových pacientov. V minulom roku prišla na trh prvá zdravotnícka pomôcka s klinicky dokázanou účinnosťou pri prevencii rôznych foriem rakoviny. Farmaceutická spoločnosť Galderma ponúka na trhu jedinú zdravotnícku pomôcku medzi fotoprotektívami s klinicky dokázanou účinnosťou pri prevencii rôznych foriem rakoviny.Je ňou prípravok Actinica® Lotion určený špeciálne pre potreby pacientov so zvýšeným rizikom rakoviny kože. Vysokoúčinnú ochranu pred UV žiarením priniesla na trh švajčiarska spoločnosť SpirigPharma. Výrobný závod Galdermy vo švajčiarskom Egerkingene garantuje najvyššie výrobné štandardy, kvalitu a spoľahlivosť produktu.

V štúdii, ktorá skúmala rozvoj aktinickýchkeratóz počas dvojročného pravidelného používania Actinica® Lotion1, zaznamenali 53-percentný pokles rozvoja takýchto keratóz a navyše sa počas tohto obdobia pri pravidelnom používaníActinica® Lotion nevyvinul žiaden nový invazívny spinocelulárny karcinóm.


Tipy pre správnu aplikáciu

  • Aplikujte každý deň, počas celého roka. Lotion nanášajte každé ráno na plochu kože, ktorá bude počas dňa vystavená slnečnému žiareniu. Vytvorte si návyk, aby sa používanie prípravku Actinica® Lotion stalo súčasťou vášho ranného rituálu. Keďže prípravok potrebuje na preniknutie do pokožky niekoľko minút, treba ho rozotrieť 20 minút pred prvým vystavením pokožky slnku, a tiež pred aplikáciou iných kozmetických produktov.
  • Noste oblečenie z husto tkaných látok alebo špeciálny odev s UV ochranou. Nezabudnite na košeľu, nohavice, pokrývku hlavy so širokým okrajom a kvalitné slnečné okuliare. Vyhýbajte sa dlhšiemu pobytu vonku okolo poludnia (medzi 10. - 16. hod.), kedy je slnečné žiarenie najintenzívnejšie. Solárium a slnenie zvyšujú riziko rakoviny kože a mali by ste sa im striktne vyhýbať. Sledujte zmeny na svojej koži a pravidelne navštevujte kožného lekára. Ak počas samovyšetrovania objavíte podozrivé nehojace sa ložisko, bezodkladne vyhľadajte kožného lekára.

 

Solárne alebo aktinickékeratózy

MUDr. Andrea Hradiská, dermatovenerologička

„Sú pomerne časté a vznikajú na miestach chronicky -po 15 až 20-ročnej expozícii, vystavovaných slnečnému žiareniu, najčastejšie v prípade ľudí s fototypom I a II. Na ich podklade sa môže rozvinúť spinocelulárny karcinóm. Často ich môžeme vidieť v oblasti čela, nosa, spánkovej oblasti a na chrbte rúk. Na začiatku sa prejavujú ako ohraničené začervenané ložisko so zhrubnutým povrchom, ktoré po poranení ľahko krváca. Rohovinová masa môže narásť až do výšky niekoľkých centimetrov a zmeny tak pripomínajú útvar podobný rohu (tzv. cornucutaneum). V liečbe sa uplatňuje kryoterapia, kyretáž alebo chirurgické odstránenie či fotodynamická terapia. Veľmi dôležitá je ochrana pred slnkom, nielen mechanická v podobe oblečenia, ale aj v podobe krémov."

 

(iba)