hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

Keď vás väznia vlastné črevá, neodkladajte návštevu odborníka

 

Chronické zápalové ochorenie, akým je Crohnova choroba, môže postihnúť akúkoľvek časť tráviaceho traktu od ústnej dutiny po konečník. Typickými príznakmi sú bolesti brucha, hnačky, teploty, zvracanie a chudnutie. Alarmujúci je aj fakt, že čoraz viac postihuje mladých ľudí a dokonca aj deti. Štatistiky uvádzajú, že Crohnovou chorobou trpia len v Európe tri milióny pacientov, na Slovensku sa tento počet odhaduje na 12-tisíc. Úprava stravy a liečba dokážu vo väčšine prípadov udržať ochorenie pod kontrolou, treba však odborníka vyhľadať včas. A myslieť aj na to, že časté bolesti brucha, hnačky či strata hmotnosti nemusia byť len banálnym prejavom alergií či stresu.

 

Čoraz mladšie ročníky

Do ambulancií gastroenterológov s podobnými príznakmi prichádzajú väčšinou mladí ľudia v puberte, v mladej dospelosti, no nezriedka aj v predškolskom veku. Lekári zvyčajne lokalizujú prvé prejavy ochorenia vo veku 15 až 25 rokov. „Ak sa ochorenie začne vo veľmi mladom veku, má o to horší a ťažší priebeh. Typický je rýchly nástup a zriedkavé nie sú ani krvavé stolice," vysvetľuje detská gastroenterologička - hlavná odborníčka pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu MZ SR MUDr. Iveta Čierna, PhD., z Centra na diagnostiku a liečbu nešpecifických črevných zápalov detí z II. detskej kliniky LF UK a DFNsP v Bratislave.

Crohnova choroba, podobne ako ulcerózna kolitída (postihuje len hrubé črevo), patrí do skupiny nešpecifických chronických zápalových ochorení čriev (IBD - Inflammatory Bowel Disease). Chronický zápal ako ich spoločný menovateľ postihuje rôzne oblasti tráviaceho traktu s rôznym rozsahom aj hĺbkou - či už ide o zápal na povrchu tráviacej trubice, alebo prechádzajúci celou stenou hrubého čreva. Pri týchto ochoreniach sa striedajú obdobia pokoja s obdobiami, kedy zápal sprevádzajú silné črevné a iné systémové prejavy. „Keďže obe ochorenia majú autoimunitný pôvod, zápal v čreve môže sprevádzať postihnutie kĺbov, ciev a zápaly v očiach," dodáva gastroenterologička.Príčina nie je presne známa

Napriek tomu, že presnú príčinu nepoznáme, predpokladá sa, že spúšťačom kaskády zápalových udalostí v čreve sú faktory vonkajšieho prostredia. „Predovšetkým nesprávna životospráva, lieky, antibiotiká, stres, ale aj fajčenie a narušenie črevnej mikroflóry. Svoju rolu zohráva životný štýl a všetko, čo nás obklopuje. Keď sa spoja predispozícia reagovať neprimerane na vonkajšie podnety a genetické faktory, môže prísť k vzniku neprimeranej reakcie v podobe zápalových procesov," dočítate sa v príručke pre pacientov s názvom Crohnova choroba a ulcerózna kolitída detí a adoslescentov, ktorú s kolektívom autorov zostavila MUDr. Iveta Čierna, PhD.

Príručka pre pacientov Crohnova choroba a ulcerózna kolitída detí a adoslescentov v trinástich, prehľadne graficky a informačne nabitých kapitolách opisuje aspekty života so zápalovým črevným ochorením. Popisuje diagnostiku, liečbu, venuje sa príznakom, možnostiam sociálnej podpory, stravovaniu a výžive, ale tiež napríklad aj plánovaniu rodiny. S kolektívom autorov príručku zostavila MUDr. Iveta Čierna, PhD.         

Druhé, spravidla menšie prepuknutie zápalu sa pozoruje medzi 55. a 65. rokom života. Prejavy chronického zápalu v črevách môžu byť lokálne, celkové, ale aj mimočrevné. Typickými príznakmi sú bolesti brucha, riedka stolica, zrýchlené vyprázdňovanie, krv v stolici, zvýšená teplota a úbytok hmotnosti. Môžu sa pridružiť zápaly kĺbov, šliach, poruchy rastu a oneskorenie pohlavného dospievania, prejavy na koži, pečeni, únava a letargia. Až dve tretiny detských pacientov majú výraz chorého dieťaťa.

Celá paleta príznakov

„Klinický obraz Crohnovej choroby je rozmanitý. Môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviacej trubice od ústnej dutiny až po konečník. Deti mávajú okrem postihnutia čriev častejšie zapálené aj žalúdok a pažerák," potvrdzuje pediatrická gastroenterologička MUDr. Iveta Čierna, PhD. „Pri ulceróznej kolitíde zase zápal napáda sliznicu hrubého čreva od konečníka smerom vyššie. Rozsah zápalu býva rôzny, od postihnutia krátkeho úseku v konečníku až po zápal celého hrubého čreva. Práve ten je v detskom veku najčastejší," dodáva. Na rozdiel od Crohnovej choroby je zápal hrubého čreva pri ulceróznej kolitíde ohraničený len na jeho vnútornú vrstvu. V 10 až 15 % prípadov pacientov sa príznaky obidvoch ochorení prekrývajú. „Hovoríme o neurčitej, interdeterminovanej kolitíde," dodáva detská gastroenterologička. K typickým lokálnym príznakom patrí napríklad nebolestivá fistula pri konečníku. Medzi celkové príznaky zaraďujeme nižšie teploty opakujúce sa v rôznych intervaloch, kým pri ulceróznej kolitíde môžu sprevádzať nástup ochorenia vysoké teploty. Častá je brušná kolika, nutkanie na stolicu, krvácanie z konečníka. Už spomenuté mimočrevné prejavy nemusí mať každý pacient, ale zato môžu byť dokonca skorou prezentáciou nastupujúceho ochorenia. Podľa príručky o Crohnovej chorobe asi tretina pacientov so zápalovými ochorením čreva má aspoň jeden z nich. Niektoré sú častejšie a spájajú sa s aktívnym črevným zápalom (postihnutie kĺbov, kože, úst a očí), iné zápal iba ovplyvňuje. Napríklad výsledkom ovplyvnenia metabolizmu je rastová retardácia a oneskorené pohlavné dozrievanie, v prípade dievčat spojené s oneskoreným nástupom menštruácie. Svoj podiel má na tom podvýživa, rovnako ako aj anémia. Poruchy rastu sa týkajú vo väčšej miere pacientov s Crohnovou chorobou.

Včasná diagnostika a liečba sú nevyhnutnosťou

Aj pre rozmanitosť klinických príznakov a rozsiahle následky na zdravotný stav pacienta je presná a najmä včasná diagnostika ochorenia základom jeho úspešného zvládnutia. „Podcenené, alebo neliečené ochorenie môže mať za následok rozsiahle poškodenia tráviacej trubice a iné zdravotné obmedzenia," upozorňuje MUDr. Iveta Čierna, PhD. Aj napriek liečbe sa síce príčina ochorenia odstrániť nedá, no tým, že potláča zápal a predchádza jeho opakovaniu, dostane sa pacient na dlhší čas do remisie (pokojového, bezpríznakového štádia). Ide o udržiavaciu liečbu, pričom základnými liečebnými postupmi sú medikamentózna liečba, dietetické opatrenia a chirurgická liečba. V ostatných rokoch sa nádej vkladá do biologickej liečby. Jej cieľom je aplikácia látok prirodzenej povahy, ktoré tlmia špecifické zápalové reakcie v čreve. Hoci má svoje obmedzenia a nie je vhodná pre každého pacienta, jednoznačne je veľkým prínosom a za posledné dve dekády určite aj najväčším pokrokom na poli liečby zápalových črevných ochorení, najmä pri ťažkých formách. Výber liečebných procesov závisí od štádia ochorenia, ale aj od jeho priebehu. „Včasné odhalenie ochorenia a lokalizácia zápalu umožňujú lepšie nastavenie na liečbu a zároveň pacientovi dávajú pocit, že svoj zdravotný stav môže mať pod kontrolou," zdôrazňuje MUDr. Čierna. Odborníci sa zhodujú v tom, že liečba si vyžaduje veľmi úzku spoluprácu pacienta s lekárom a najmä jeho vysokú disciplinovanosť v dodržiavaní zvolenej liečby.Okrem tela trpí aj duša

Chronické zápalové ochorenia sú náročné aj kvôli vplyvu na psychosociálny status pacienta. Ochoreniu sa musí neraz prispôsobovať denný režim, záľuby, celý životný štýl. Sprievodným znakom v detstve sú zmeny nálad. Ťažké ochorenie a jeho zvládanie môžu byť prirodzene skomplikované v období dospievania, kedy dieťa veľmi citlivo reaguje na akýkoľvek telesný prejav či zmenu. Okrem depresívneho ladenia sa môžu objaviť ťažkosti v sústredení a učení, rýchla unaviteľnosť, letargia, pocity hnevu alebo hanby.

Ochorenie môže významne ovplyvniť sociálne vzťahy dieťaťa s okolím, ale aj vzťah k sebe samému a sebadôveru. Pacienti s ochoreniami čriev neraz minimalizujú svoje spoločenské kontakty a snažia sa pohybovať len na im známych miestach, kde poznajú terén a predovšetkým toalety. Neraz tak pociťujú samotu a stratu životného optimizmu. „Či už ide o detského pacienta, dospievajúceho alebo dospelého, pre každého je nesmierne dôležitá podpora okolia, ale aj schopnosť zapojiť svoje vlastné vnútorné zdroje. Veľmi dôležité je naučiť sa spracovávať vlastné, aj negatívne emócie. Ak nevieme narábať s emóciami, teda čím menej sme emocionálne gramotní, tým majú negatívne emócie silnejšie fyziologické koreláty a teda viac ovplyvňujú telesné symptómy v negatívnom zmysle. Podiel psychiky je vo zvládaní ochorenia a liečby veľmi dôležitý a môže zásadne ovplyvniť ako priebeh samotnej choroby, tak aj jej liečbu," upozorňuje psychologička Mgr. Viera Cviková, PhD., z Katedry psychológie FF UK v Bratislave.Slovak Crohn Club

Pacientske združenie Slovak Crohn Club je občianskym združením pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou. Obe ochorenia sú pomerne zriedkavé a preto je pre pacientov dosť ťažké nadviazať vzájomný kontakt. Klub od svojho založenia organizuje aktivity umožňujúce vzájomné stretnutia, na ktorých si môžu pacienti vymeniť praktické skúsenosti zo života s týmto ochorením. Takáto možnosť je veľmi dôležitá predovšetkým pre novodiagnostikovaných pacientov, ktorí sú často zaskočení novou životnou situáciou. Fakt, že ide o ochorenia celoživotné a tiež nedostatok informácií o nich, veľmi zle vplýva na psychiku mladých ľudí. Vzájomné stretnutia umožňujú získať praktické skúsenosti (diéta, účinky užívaných liekov, životospráva...), ktoré lekár nemôže poskytnúť ani pri najlepšej vôli. Informácie o oboch chorobách, nových liekoch a liečebných postupoch, ako aj správy o dianí v klube prináša klubový časopis Bulletine. Slovak Crohn klub úzko spolupracuje s odborníkmi a jeho ambíciou je vytvoriť most medzi odbornou a laickou verejnosťou. Prioritou združenia je pomáhať členom ľahšie sa vyrovnať s chorobou, prekonávať obavy z nej, zlepšovať kvalitu života a poskytovať informácie o dostupnej liečbe či kompenzáciách.

Zoznam Centier pre črevné zápalové ochorenia

  • Bratislava

Gastroenterologické oddelenie, V. interná klinika LF UK UN Bratislava - Ružinov, Ružinovská 6

Gastroenterologické centrum ASSIDUO a IBD centrum, Tomášikova 50/C

Gastroenterologická klinika, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11

I. Interná klinika Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13

 

  • Trenčín

Gastroenterologická ambulancia Internej kliniky FN, Legionárska 28

 

  • Nitra

Gastroenterologické a hepatologické centrum, Špitálska 13

 

  • Martin

Odd. gastroenterologickej diagnostiky Internej kliniky UN Martin, Kollárova 2

 

  • Ružomberok

Gastroenterologické oddelenie Internej kliniky, Ústrednej vojenskej nemocnice SNP, Generála Miloša Vesela 21

 

  • Nové Zámky

Fakultná nemocnica s poliklinikou, Slovenská 11/A

  • Banská Bystrica

Gastroenterologická ambulancia NOVAMED, Bernolákova 10

Gastroenterologická ambulancia Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1

 

  • Prešov

Gastroenterologická a hepatologická ambulancia, Puškinova 18

 

  • Košice

I. interná klinika UN LP Košice, Trieda SNP 1

 

 

Ďalšie informácie nájdete aj na www.trapiavascreva.sk a www.crohnclub.sk, www.crohnovachoroba.sk, wckompas.sk

(red)