hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA PREVENCIA

Kliešťová encefalitída očami detskej lekárky


Spolu s lymskou boreliózou patrí kliešťová encefalitída k najčastejším zoonózam prenášaným kliešťami. Výskyt je sezónny, zvyčajne od marca do októbra, ale vzhľadom na miernu zimu si kliešťa možno z vychádzky priniesť aj počas chladnejších období. Na praktické otázky súvisiace s rozpoznaním infekcie a prevenciou prostredníctvom očkovania odpovedá MUDr. Marta Špániková, z Ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast, Vydur, s. r. o., sídliacej v Zdravotnom stredisku na Fedinovej ulici v Bratislave.


Prenos vírusu z kliešťa na človeka sa najčastejšie deje zaklieštením, ale človek sa môže nakaziť aj takzvanou alimentárnou cestou...


Pri nákaze vírusom kliešťovej encefalitídy je vyvolávateľom ochorenia vírus, ktorým sa organizmus jedinca nakazí. Môže sa tak stať prisatím kliešťa, ale aj vývojovým štádiom kliešťa, ktoré sa neprisáva. Možný je tiež prenos nepasterizovaným mliekom, najčastejšie kozím, ale aj kravským a ovčím. Práve prednedávnom, začiatkom mája, sa na Liptove nakazili touto infekciou siedmi ľudia po konzumácii kozieho a ovčieho mlieka a výrobkov z neho.

Ak sa kliešť prisaje, čo robiť, respektíve, čo by si mali mamičky všímať?


Ak prisatého kliešťa vidíme, je dôležité správne ho vybrať. Netreba ho traumatizovať, napríklad „topiť“ v oleji, pretože v takom prípade môže traumatizovaný kliešť vypustiť do ranky infikovaný obsah svojho zažívacieho traktu, a dieťatko infikuje. V lekárňach dostať špeciálne pinzety, ktorými sa kliešť jemným kývavým pohybom vytiahne. Podľa toho, ako dlho bol kliešť prisatý, po vytiahnutí ostane v mieste vpichu rôzne veľká ranka. V každom prípade ju treba vydezinfikovať bežným dezinfekčným prípravkom, postačí aj alpa, a potom je dôležité sledovať miesto vpichu. V prípade kliešťovej encefalitídy žiadne zmeny na koži neuvidíme, na rozdiel od infekcie boreliózou, ale po inkubačnej dobe, ktorá býva obvykle sedem dní, sa môžu objaviť typické príznaky postihnutia nervového systému. Ak sa v mieste vpichu alebo v jeho blízkosti asi po dvoch troch týždňoch objaví začervenaná vyrážka s centrálnym vyblednutím a kružnicami, ide o ochorenie spôsobené baktériou borrelia burgdorferi. V takom prípade máme k dispozícii antibiotickú liečbu. Oveľa zákernejšie však je, že vzhľadom na to, že infekčné sú všetky tri vývojové štádiá kliešťa, aj nymfy, po uštipnutí sa môže človek infikovať rovnako boreliózou, ako aj kliešťovou encefalitídou. Tieto vývojové štádiá sú vlastne okom neviditeľné a žijú všade tam, kde žijú kliešte. Preto je dobré poznať endemické oblasti výskytu infikovaných kliešťov – zistiť sa dajú napríklad na Úradoch verejného zdravotníctva. Dôležité je tiež vedieť, že v prípade malých detí prebieha infekcia kliešťovou encefalitídou veľmi často skryto, ako chrípkové ochorenie. Oveľa závažnejší priebeh má v prípade starších detí a dospelých. V prípade infekcie boreliózou, keď sa objaví prvé štádium, čo je nález na koži s typickým začervenaním, treba pacienta preliečiť antibiotikami v dĺžke trvania tri týždne.

Prednedávnom aj WHO označila kliešťovú encefalitídu za závažný medicínsky problém, keďže proti ochoreniu neexistuje účinné antibiotikum. Aký je postup, ak už k  infekcii dôjde?


Keď dieťatko príde s príznakmi chrípky, bolí ho hlávka a je mrzuté, a ak sa objavia neurologické príznaky, teda rôzne vyjadrené príznaky postihnutia centrálneho nervového systému – k už spomenutým sa môžu pridružiť intenzívne bolesti hlavy, teplota, zvracania, poruchy koncentrácie, stuhnutie šije a poruchy videnia – zvyšuje sa podozrenie na infekciu. V prípade infekcie kliešťovou encefalitídou sa antibiotická liečba nepodáva, pretože ide o vírusové ochorenie. Aj obraz z lumbálnej punkcie je typický pre vírusové ochorenie. V tomto prípade je veľmi dôležitá symptomatická liečba: pokoj na lôžku, žiadne čítanie, počítač či televízia, a to nielen v akútnom štádiu, ale aj niekoľko týždňov počas rekonvalescencie. Podľa toho, ktorú časť mozgu ochorenie postihne, môže za určitých okolností ohrozovať pacienta aj na živote.

Stretáva sa detský lekár často s takouto infekciou?


Spomínala som, že v detstve môže toto ochorenie často prebiehať pod obrazom chrípky. Ak ide o závažné ochorenie, prostredníctvom neurologických príznakov sa rozpozná. Počas svojej medicínskej praxe som sa však s kliešťovou encefalitídou stretla možno trikrát. Dôležité pre rodičov je vedieť, že po každom horúčkovitom ochorení má mať dieťa dostatočne dlhý čas na rekonvalescenciu. Približne tak dlho, ako sa liečilo, by mala trvať aj rekonvalescencia. Ak infekcia nebola rozsiahla, za predpokladu, že rodičia dodržia liečbu a rekonvalescenciu, dieťatko nemusí mať žiadne následky.

Aké sú teda možné následky pri infekcii kliešťovou encefalitídou?


Bývajú rôzne a veľa závisí od veku pacienta. Či už predtým mal nejaké neurologické ochorenie, či dodržiaval liečebný režim a pokoj na lôžku,  dostatočne sa liečil a bola dostatočná aj doba rekonvalescencie. Následky v podobe bolestí hlavy až po poruchy pozornosti, či zhoršenie prospechu môžu pretrvávať aj dlhšie obdobie, dokonca niekoľko rokov.

Ako najlepšie môžu mamičky ochrániť svoje deti?


Najlepšie očkovaním. Musím sa priznať, že v poslednom období som dosť zásadne zmenila svoj pohľad na očkovanie proti tejto nebezpečnej infekcii. Pôvodne som zastávala názor, že je vhodné najmä pre tých, ktorí sú riziku nákazy kliešťovou encefalitídou vystavení  z profesionálnych dôvodov – horári, lesní robotníci či pre ľudí, ktorí žijú v oblasti endemického výskytu infikovaných kliešťov. Dnes však už aj malé deti pomerne často cestujú, zdržiavajú sa v prírode, chodia na chaty, cestujú často napríklad do Álp, kde je výskyt infikovaných kliešťov naozaj rozšírený.

Od akého veku sa môžu detičky dať zaočkovať? Kedy je najvhodnejší čas na očkovanie?

Očkovať sa síce môže už od jedného roku veku dieťaťa, ale v praxi sa preferuje očkovanie v predškolskom veku. Očkuje sa troma dávkami, čo je základné očkovanie. Potom sa preočkováva prvý raz po troch rokoch a potom po piatich rokoch, už len jednou dávkou. 
Slovensko patrí ku krajinám s pomerne malou mierou zaočkovanosti, zaočkované sú len 2 % populácie. Susedné Česko sa blíži so svojimi 23 % k priemeru v EÚ, ale najväčšiu mieru preočkovanosti má Rakúsko – až 82 %. 
Myslím si, že je to tak preto, že v Rakúsku je výskyt infikovaných kliešťov oveľa väčší a jednak v šesťdesiatych rokoch minulého storočia mali závažnú epidémiu tohto ochorenia, kedy prišlo asi k stovke úmrtí. Okrem toho sú naši susedia oveľa dôslednejší ako my. Ak vedia, že sa môžu chrániť proti nejakému závažnému ochoreniu, tak túto možnosť určite využijú. Majú aj úplne iný prístup k liečbe. Ak na

Slovensku niekto ochorie na kliešťovú encefalitídu, väčšinu liečby prepláca poisťovňa, na rozdiel od iných krajín, kde je pacient vo väčšej miere zainteresovaný na úhrade za svoju liečbu. Je to teda dané prístupom našich ľudí a zodpovednosťou za svoje zdravie. No a to je potrebné zmeniť.

Zhovárala sa Iva Baranovičová

foto: Ester Erdelyi