hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

RUBRIKA CHRONICK0 KOMPLIKÁCIE CUKROVKY

Kožné problémy sprevádzajúce cukrovku

 

Diabetes mellitus II. typu patrí medzi najzávažnejšie civilizačné ochorenia s výrazným dopadom na kvalitu života pacientov. Najmä v súvislosti s chronickými komplikáciami, kde okrem diabetického poškodenia sietnice a obličiek patrí aj diabetická neuropatia, teda poškodenie nervov, neskôr ciev a následne aj kože.

Kožné problémy súvisiace s cukrovkou má asi tretina diabetikov. Okrem zdanlivo kozmetických problémov súvisiacich s nadmerným vysúšaním pokožky v dôsledku primárneho ochorenia, ktoré sú však viac zdravotným problémom, trpia diabetici predovšetkým tzv. neuropatickými defektmi kože, čiže poškodením nervov. Najohrozenejšou časťou tela diabetika sú jeho nohy. Neuropatické defekty spolu s poškodením ciev môžu viesť až k obávanému syndrómu tzv. diabetickej nohy s rizikom amputácie. Chronické komplikácie nielenže ohrozujú život diabetikov, ale určujú predovšetkým kvalitu života, čo pri ochorení, ktoré zatiaľ nevieme vyliečiť, nie je zanedbateľné.

 

Diabetická neuropatia

Nervy a cievy sa poškodzujú už v začiatočných štádiách ochorenia na cukrovku. Príčinou je vysoká hladina cukru v krvi. Veľké aj malé cievy dolných končatín sú v dôsledku poškodenia horšie zásobené kyslíkom a živinami. Neuropatické defekty vznikajú na podklade postihnutia nervstva a prejavujú sa rôznymi poruchami citlivosti a príznakmi ako napríklad brnenie, svrbenie či mravčenie v nohách, zvýšenou únavou alebo ich pacienti opisujú ako čudné pocity v nohách. Defekty sa prejavia najčastejšie na miestach zvýšeného tlaku: na chodidlách nôh alebo na kostných výčnelkoch. Pre začínajúce postihnutie je typické zhrubnutie tvrdej a vysušenej kože a nebolestivosť. Práve preto takéto defekty neraz unikajú pozornosti nielen pacienta, ale aj jeho diabetológa. Baktérie môžu spôsobiť infekciu cez nepatrné trhlinky kože, ktoré sa môžu vyvinúť okolo päty alebo inej časti nohy, často aj cez pľuzgiere, ulcerácie, otlaky. Ak sa noha nelieči, bakteriálna infekcia môže zničiť pokožku, tkanivo a môže sa rozšíriť po celom tele. O to väčšiu pozornosť by mal nohám venovať samotný pacient. Takto postihnutá a vysušená koža je v dôsledku zníženej elasticity oveľa náchylnejšia na zranenie a poškodenie a navyše, koža diabetika sa aj veľmi zle hojí.

 

Dôležitá dezinfekcia

Aj malé poranenie, napríklad pri manikúre či pedikúre, trhliny na päte pre zanedbanú starostlivosť o chodidlá, či nedostatočne ošetrené poranenie môžu viesť až k fatálnym následkom. Preto by diabetici svojim chodidlám a koži všeobecne mali venovať zvýšenú pozornosť. A každé poranenie dôsledne ošetriť, vydezinfikovať a nezanedbať. Napriek tomu, že sa o tomto probléme neustále hovorí, z výskumov vyplýva, že len asi tretina diabetikov má dostatok informácií o tom, ako sa o seba starať a svoje ochorenie zvládať. Pritom práve pri kožných problémoch, ako sú časté dermatózy (zápaly kože), vredy na predkolení a v prevencii diabetickej nohy je zvýšená starostlivosť namieste. Ako výborný dezinfekčný prostriedok proti celému spektru gramnegatívnych aj grampozitívnych baktérií, rovnako ako aj proti prvokom, vírusom a plesniam sa uplatňujú prípravky Betadine ® obsahujúce látku povidone-iodine (PVP-I), ktorá na rozdiel od lokálnych antibiotík či antiseptík nespôsobuje rezistenciu. Dokonca ani v prípade ťažko zvládnuteľného „zlatého" stafilococca, zodpovedného za veľkú časť nemocničných nákaz. Dôkazy z posledného obdobia hovoria o tom, že PVP-I je účinný aj proti vírusu herpes simplex, adeno- či enterovírusom a tiež proti chlamýdiám a pri adekvátnej starostlivosti dokáže kompletne zlikvidovať celé kolónie spomínaných patogénov. Látka PVP-I vo funkcii nosiča sa vo vode rozpustnom komplexe viaže s jódom, ktorý má silné dezinfekčné a baktericídne vlastnosti, a pri styku s mikroorganizmami sa z komplexu uvoľní a mení štruktúru bielkovín v patogénoch. Takto tiež zneškodňuje celé spektrum patogénnych mikroorganizmov, ako sú baktérie, vírusy, plesne či prvoky. Betadine ® nemá antigénne vlastnosti, to znamená, že nespôsobuje alergické reakcie, možno ho použiť na dezinfekciu rany priamo, bez riedenia, má malý iritačný účinok na kožu, nespôsobuje podráždenie a je minimálne toxický. Pre potreby hygieny nôh diabetikov je vhodné dezinfekčné mydlo Betadine, na opláchnutie nôh, ako aj pranie ponožiek a taktiež roztok, ktorý sa používa na ošetrenie či pri liečbe poranení priamo na chodidlách alebo v medziprstových priestoroch, ako aj na prevenciu diabetickej nohy.

 

Podrobnejšie informácie o použití prípravkov Betadine nájdete na webovej stránke  www.egis.sk.

 

Každý z nás si na svojej koži „nesie" asi sto miliárd baktérií. Väčšina z nich sú neškodné, nebezpečné sú tie, ktoré môžu vyvolať infekcie pri prieniku do vnútorného prostredia.

Pri poraneniach kože, porušení jej celistvosti a narušením krvného riečiska sa otvára vstupná brána pre infekčné pôsobky. Preto je pri akomkoľvek poranení prvým a  najdôležitejším krokom okamžité odstránenie nečistôt a účinná dezinfekcia poraneného miesta. Len takto možno nebezpečné patogény eliminovať ešte vo vonkajšom prostredí, resp. na  hranici s vnútorným prostredím poraneného jedinca. V tomto momente je vhodná dezinfekcia nespochybniteľne najúčinnejším prostriedkom v boji proti možnej infekcii. Dezinfikovať treba ihneď, bezprostredne po poranení. Inak môžu nastať nepríjemné komplikácie spôsobené infekciou, ktorá niekedy odoláva aj bežnými antibiotikami. Dezinfekcia poranení kože má však svoje špecifiká. Nestačí, aby dezinfekčný prostriedok „iba" bezpečne zneškodnil patogénnu mikroflóru. Súčasne je veľmi dôležité, aby nepôsobil agresívne voči vlastným tkanivovým bunkám, vrátane regeneračných a imunoaktívnych buniek, a tak zbytočne neskomplikoval proces hojenia.

 

Pripravila Ivana Baranovičová