hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

Tému prináša MEDTRONIC

Mini EKG

 

Výskyt porúch srdcového rytmu stúpa s vekom. Práve takéto poruchy sú spoločným menovateľom celého spektra srdcovo-cievnych chorôb. Od 1. júla tohto roku majú pacienti na Slovensku k dispozícii miniatúrne diagnostické a monitorovacie zariadenie, ktoré umožňuje lepšiu a cielenejšiu liečbu. O čo presne ide, rozpráva pre Bedeker zdravia arytmológ MUDr. Peter Hlivák, z Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a. s.

Aké sú najčastejšie poruchy srdcového rytmu?

Najčastejšou pretrvávajúcou arytmiou je fibrilácia predsiení. Odhaduje sa, že ňou trpia asi dve percentá populácie, čo pre Slovensko znamená, že asi 100-tisíc obyvateľov pravdepodobne túto arytmiu má. Fibrilácia je nebezpečná práve v súvislosti s komplikáciami, ktoré vyvoláva, pričom tou najobávanejšou je riziko vzniku cievnej mozgovej príhody. Môže však viesť aj k ďalším zásadným a život ohrozujúcim ochoreniam, napríklad k srdcovému zlyhávaniu. Ďalším veľkým problémom je, že práve takáto arytmia je vo väčšine prípadov asymptomatická a pacienti ani netušia, že niečo také ich ohrozuje. Veľmi často sa zistí, až keď nastane nejaká komplikácia, napríklad cievna mozgová príhoda. Typické tiež je, že veľká väčšina pacientov, ktorým už arytmiu diagnostikovali, epizódy fibrilácie predsiení ani nezaznamená, prebiehajú tzv. asymptomaticky, a to až v 50 či dokonca 70 percentách prípadov. Práve v tom spočíva zákernosť tejto poruchy. Napriek tomu, že máme vysoké podozrenie, že ťažkosti pacienta by mohli súvisieť s nejakým typom arytmie, nemusí ani tzv. neinvazívne vyšetrenie, napríklad 24-hodinové monitorovanie EKG, tzv. Holter, preukázať vôbec nič. V prípade fibrilácie predsiení má totiž toto vyšetrenie veľmi nízku výpovednú hodnotu. K epizódam spravidla  dochádza nepravidelne, a ani opakované 24-hodinové meranie ich vôbec nemusí zachytiť. Čím dlhšie monitorujeme, tým je väčšia šanca, že takúto poruchu zachytíme. Len na základe presnej diagnostiky potom môžeme nasadiť adekvátnu liečbu. Arytmií je veľmi veľa typov, fibrilácia predsiení je len jednou z nich.

Diagnostika takýchto porúch sa prednedávnom na Slovensku dostala na novú úroveň. Vďaka miniatúrnemu, pod kožu implantovateľnému EKG prístrojčeku, dnes môžu lekári lepšie liečiť pacientov s poruchou srdcového rytmu. Na čo takéto miniatúrne EKG slúži?

Práve miniatúrne EKG je riešením v spomínaných prípadoch. Často k nám do ambulancie prichádzajú pacienti, ktorí povedzme dvakrát ročne stratia vedomie z dôvodu porúch rytmu. Vtedy je potrebná dlhodobá diagnostika. Miniatúrne monitorovacie zariadenie je najlepšie v súčasnosti dostupné na to, aby pokrylo čo najdlhšie obdobie v sledovaní pacienta. Implantuje sa až na tri roky. Doteraz sa síce malé monitorovacie zariadenia tiež používali, asi vo veľkosti klasického USB kľúča, no toto miniatúrne zariadenie je ešte menšie a tenšie ako USB kľúč. Ocenia to najmä konštitučne chudší pacienti, s minimom podkožného tuku. Samotný výkon je tiež oveľa jednoduchší, ľahší, pre pacienta menej bolestivý. Na implantovanie stačí aj menej ako centimetrový rez do kože a výkon je možné realizovať ambulantne, bez potreby hospitalizácie.

Ako takéto zariadenie funguje?
Mini EKG sa implantuje pod kožu na ľavej prednej stene hrudníka, v úrovni prsného svalu. Prístroj kontinuálne meria elektrickú činnosť srdca a má vopred nastavené kritériá pre záchytnosť jednotlivých typov arytmií, ktoré zaznamenáva. Okrem toho má pacient k dispozícii ešte prídavný aktivátor, ktorý, keď si priloží k implantovanému zariadeniu, zachytí stav, keď má pacient ťažkosti. Niekedy totiž dochádza k nezhode medzi tým, čo prístroj zaznamená a pacientovými ťažkosťami. Môže nastať situácia, kedy pacient pocíti svoje ťažkosti a presne v danom čase aktivuje prístroj, no pri následnej kontrole prístroja v ambulancii zistíme, že v tom čase mal pacient normálny sínusový rytmus, teda nemal žiadnu arytmiu. Vtedy vieme, že ďalšia diagnostika pacientových ťažkostí nebude spadať do kompetencie arytmológa, ale bude si vyžadovať ďalšie vyšetrenia u iných špecialistov. Okrem toho môže mať pacient doma k dispozícii ďalší prístroj, ktorým manuálne odošle do nemocnice, na špeciálny server na to určený, informácie, ktoré mini EKG zaznamená. Takýmto spôsobom sa dajú zbierať aj informácie z kardiostimulátorov či defibrilátorov. Mini EKG  diagnostikuje jednak veľmi pomalé rytmy, ktoré môžu viesť až k tomu, že srdce zastane, ale aj veľmi rýchle rytmy. Dokáže teda odhaliť aj jednu z možných príčin, pre ktorú by mohlo dôjsť k cievnej mozgovej príhode. Arytmia je všeobecný termín, ktorý v sebe skrýva celý rad rôznych porúch rytmu, či už na úrovni tvorby alebo vedenia elektrických vzruchov v srdci. Podľa toho, o aký typ arytmie ide, určujeme najoptimálnejší spôsob liečby. Neexistuje jeden konkrétny univerzálny typ liečby pre všetky arytmie. Pri stavoch náhleho bezvedomia, spôsobených zastavením elektrických vzruchov v srdci alebo v prípade, keď sa vzruchy neprenášajú z predsiení na komory, je riešením kardiostimulátor. V prípade rýchlych rytmov, podľa toho o aké presne ide, máme k dispozícii buď medikamentóznu liečbu (teda tabletky) alebo katétrovú abláciu. Po diagnostikovaní fibrilácie predsiení, napríklad aj na základe mini EKG, lekár ako prvé, ešte predtým, ako bude riešiť pacientovu poruchu rytmu, stanovuje tromboembolické riziko pacienta. Teda riziko, či dostane mozgovú príhodu. Vďaka diagnostike prostredníctvom mini EKG sa môžeme rozhodnúť, či liečbu na riedenie krvi pacientovi nasadíme alebo nie. Keď pátrame po príčinách, prečo pacient cievnu mozgovú príhodu dostal (často ich je totiž ťažké odhaliť), a keď dospejeme k záveru, že príčinou bola fibrilácia predsiení, ak by mal pacient takýto miniatúrny prístroj v minulosti k dispozícii, mohli by sme ho aj lepšie liečiť. Najdôležitejšiu výhodu permanentného monitorovania teda vidím v lepšej záchytnosti arytmií, v častejšom objasnení príčin pacientových ťažkostí spôsobených poruchami srdcového rytmu a následne z toho vyplývajúcej možnosti včasnejšieho začatia adekvátnej liečby.

Zhovárala sa Iva Baranovičová

Foto: Webster

Text pod foto: MUDr. Hlivák na tlačovej konferencii o mini EKG.