hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

RUBRIKA OBEZITOLÓGIA

Možnosti liečby obézneho diabetika - nové lieky so zameraním na pokles hmotnosti

doc. MUDr. Zbynek  Schroner, PhD.

 

Diabetológia je v súčasnosti jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odborov vnútorného lekárstva. V máloktorom odbore bolo za posledných pár rokov vyvinutých toľko liekov, ktoré boli registrované na klinické použitie, alebo sú v záverečných fázach klinického skúšania s reálnou perspektívou, že budú v dohľadnom čase dostupné v klinickej praxi, ako je to práve v diabetológii.

 

Každý nový liek na cukrovku (antidiabetikum) musí byť nielen účinné, ale aj bezpečné. Liečba daným antidiabetickým preparátom by mala byť spojená s nízkym rizikom nízkej hladiny krvného cukru (hypoglykémie). Dôležitá je tiež jeho obličková, onkologická aj srdcovo-cievna bezpečnosť. Pokiaľ ide o výskyt srdcovo-cievnych ochorení, sú diabetici výrazne ohrozená skupina. Cukrovka 1. typu, predovšetkým však cukrovka 2. typu, sú spojené s vysokou chorobnosťou a úmrtnosťou na srdcovo-cievne ochorenia. Vzhľadom k tomu, že 60 až 90 % pacientov s cukrovkou 2. typu má nadváhu alebo obezitu, je vhodné voliť takú antidiabetickú liečbu, ktorá  sa neasociuje s nárastom hmotnosti, je hmotnostne neutrálna, eventuálne vedie k jej poklesu. Liečba GLP-1 analógmi (inkretínové mimetiká, agonisty GLP1 receptorov) spolu s inhibítormi SGLT2 spĺňa tieto požiadavky.

 

Základné princípy liečby GLP-1 analógmi

Liečba GLP-1 analógmi predstavuje pre pacientov s cukrovkou 2. typu nový liečebný prístup.Je dokázané, že po perorálne podanej glukóze je zvýšenie inzulínovej sekrécie oveľa výraznejšie, než po podaní glukózy do žily. Tento fenomén sa nazýva inkretínový efekt. Inkretíny sú látky, ktoré sa vylučujú črevom v závislosti od príjmu potravy. Ich hlavná úloha je podporiť vylučovanie vlastného inzulínu z B-buniek pankreasu. Z inkretínov sa v súčasnosti najväčšia pozornosť venuje glukagónu podobnému peptidu-1(GLP-1). Produkuje sa v endokrinných L- bunkách tenkého a hrubého čreva. GLP-1 tiež znižuje vylučovanie iného hormónu - glukagónu a aj spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka. Reguluje tiež príjem potravy zvýšením pocitu sýtosti. Intenzívne sa študuje aj otázka srdcovo-cievnych účinkov GLP-1. Zistili sa  tiež viaceré neuroochranné účinky GLP-1 pri degeneratívnych neurologických ochoreniach, ako je Parkinsonova alebo Alzheimerova choroba, aj keď zatiaľ len v animálnych štúdiách.


Pozitívny efekt zníženia hmotnosti

GLP-1 analógy znižujú nielen hladiny krvného cukru, ale vedú aj k zníženiu telesnej hmotnosti a krvného tlaku. Patria medzi neinzulínové lieky, ktoré sa podávajú injekčne. Ich úvodným nežiaducim účinkom môže byť pocit na zvracanie, ktorý zvyčajne postupne v priebehu liečby vymizne. Za posledné roky sa do bežnej klinickej praxe dostali viaceré preparáty zo skupiny GLP-1 analógov (exenatid, exenatid QW, lixisenatid, liraglutid). Tak si aj táto liečba na Slovensku našla svoje významné klinické miesto. Výskum v tejto oblasti však neustále pokračuje a vo vývoji je viacero liekov z tejto skupiny.

 

Základné princípy liečby inhibítormi SGLT2

Ďalšiu možnú novú cestu v liečbe cukrovky 2. typu predstavujú inhibítory sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2). Táto skupina farmák ovplyvňuje jeden z mechanizmov vzniku a rozvoja cukrovky 2. typu, a to zvýšené spätné vstrebávanie (reabsorpciu) glukózy v obličkových kanálikoch (tubuloch). Obličky hrajú významnú úlohu v metabolizme glukózy. Zaisťujú asi 20 % glukoneogenézy (proces novotvorby glukózy - pozn. red.) a za deň prefiltrujú a reabsorbujú asi 180 gramov glukózy. Približne 90 % reabsorpcie prebieha v proximálnom tubule obličky, a to v segmentoch 1 a 2. Uskutočňuje sa to pomocou sodíkovo-glukózového kotransportéra 2(SGLT2). Ostatných 10 % glukózy sa reabsorbuje v segmente 3 proximálneho tubulu pomocou sodíkovo-glukózového kotransportéra 1 (SGLT1). Pacienti s cukrovkou 2. typu majú zvýšenú reabsorpciu glukózy v proximálnom tubule obličky v dôsledku toho, že dochádza k zmnoženiu počtu SGLT2.Vzhľadom k tomu,  že efekt tejto skupiny farmák nezávisí od sekrécie inzulínu a citlivosti tkanív na inzulín, sú tieto preparáty účinné v skorších, ale aj v neskorších fázach cukrovky 2. typu.

Do klinickej praxe na Slovenskuprišiel ako prvý predstaviteľ tejto skupiny v júni  2014 liek s účinnou látkou dapagliflozín. Od januára 2015 môžeme používať aj účinnú látku kanagliflozín a od mája aj empagliflozín. Vo vývoji sú aj ďalšie lieky z tejto skupiny. Liečba týmito farmakami vedie nielen k zníženiu hladín krvného cukru, ale aj k zníženiu telesnej hmotnosti a systolického krvného tlaku. Výhodou je aj nízke riziko hypoglykémie pri liečbe týmito liekmi. Najčastejším nežiaducim účinkom sú močovo-pohlavné infekcie, ktoré však majú väčšinou miernu intenzitu.

 

Liečba na mieru

Stále však platí, že základom úspechu je individualizácia liečby. Dôležité je  zvažovanie potrieb, preferencií a tolerancií každého pacienta. Nutný je správny výber pacienta na akúkoľvek antidiabetickú liečbu. A v neposlednom rade platí, že pacient by mal byť partnerom lekára v starostlivosti o svoje ochorenie.