hore

90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia 90 rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of Orthopaedics in Slovakia

„Bez minulosti niet prítomnosti,“ hovorí odborný editor publikácie profesor MUDr. Milan Kokavec, PhD., pre ktorého je história  ortopédie a traumatológie srdcovou záležitosťou.

7.8.2013

 

Mýty a fakty o očkovaní

O očkovaní existuje množstvo mýtov založených na nevedeckých, nespoľahlivých a manipulatívnych tvrdeniach, ktoré sa vyhlasujú za „overené poznatky" a očkovanie zámerne označujú za nevhodné či zdraviu škodlivé.

 

Mýtus 1

Lepšia hygiena a sanitácia spôsobia, že choroby vymiznú - vakcíny nie sú potrebné.

Fakt 1

Choroby, proti ktorým sa možno zaočkovať, sa vrátia, ak sa s očkovaním prestane.
Kým lepšia hygiena, umývanie rúk a čistá voda môžu ochrániť ľudí pred chorobami, akými sú chrípka a cholera, väčšina vírusov sa šíri bez ohľadu na to, ako dodržiavame čistotu. Ak ľudia nebudú zaočkovaní, takzvané staré choroby ako napríklad osýpky, sa rýchlo vrátia.

 

Mýtus  2

Väčšina ľudí trpiaca ochoreniami, ktorým možno predísť očkovaním, ochorela už zaočkovaná.

Fakt 2

Väčšina ľudí trpiaca chorobami, ktorým možno predchádzať očkovaním, nie je zaočkovaná.

Pre zložitosť ľudského imunitného systému nie je možné zabezpečiť vakcínou 100-percentnú ochranu. Avšak tento pretrvávajúci mýtus čerpá aj z faktu, že skutočný počet zaočkovaných nie je vždy presne zaznamenaný, a preto možno s číslami manipulovať. Vyše 90 % prípadov ľudí s osýpkami hlásených v roku 2009 dostalo menej ako dve odporúčané dávky očkovacej látky proti osýpkam.

 

Mýtus 3

Vakcíny majú niekoľko škodlivých a dlhodobých vedľajších účinkov, ktoré ešte nie sú známe. Očkovanie môže mať aj smrteľné následky.

Fakt 3

Vakcíny majú vedľajšie účinky, ale žiadne z nich nie sú také vážne ako samotné ochorenie.

Všetky druhy zdravotnej starostlivosti, vrátane očkovania, môžu mať vedľajšie účinky. Ale bolestivosť, mierna horúčka a ďalšie extrémne zriedkavé vedľajšie účinky je nutné porovnať s dôsledkami ochorenia, ktorému možno očkovaním predísť. V prípade obrny môže medzi tieto dôsledky patriť aj ochrnutie; osýpky zas môžu vyvolať encefalitídu a slepotu a niektoré dokonca aj smrť.

 

Mýtus 4

Kombinované vakcíny proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a vakcína proti detskej obrne spôsobujú syndróm náhleho úmrtia dojčiat.

Fakt 4

Nie je zdokumentovaná žiadna súvislosť medzi očkovaním a syndrómom náhleho úmrtia dojčiat.

Tieto vakcíny sa síce podávajú v čase, keď sa v prípade malých detí objavuje syndróm náhleho úmrtia dojčiat (SIDS), ale neexistuje medzi nimi žiadna zdokumentovaná súvislosť. Navyše tieto štyri choroby sú život ohrozujúce a deti, ktoré nie sú voči nim zaočkované, podstupujú vážne riziko.

 

Mýtus 5

Keďže ochorenia, ktorým možno predchádzať očkovaním, sú v západnej Európe takmer zlikvidované, netreba sa voči nim očkovať.

Fakt 5

Choroby, ktorým možno očkovaním predísť, sa v Európe stále vyskytujú. Keďže pomer zaočkovaných ľudí je v mnohých západoeurópskych krajinách už pod úrovňou 95 %, tieto choroby sa môžu rýchlo do týchto krajín vrátiť, aj keď sa už vyskytovali len zriedkavo.

V západnej Európe došlo od roku 2005 k prepuknutiu nákazy osýpok v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku a vo Veľkej Británii. V roku 2009 bolo vyše 82 % prípadov osýpok zaznamenaných v západnej časti Európy.

 

Mýtus 6

Choroby, ktorým možno v detskom veku predísť očkovaním, sú žiaľ len faktom, ktorý musíme prijať.

Fakt 6

Detské choroby sú závažné a môžu viesť k vážnym komplikáciám rovnako v detstve, ako aj v dospelosti.

Choroby ako osýpky, mumps a rubeola sa nazývajú detskými chorobami, pretože zvyčajne postihujú deti. Nie sú neškodné a môžu viesť k vážnym komplikáciám, vrátane vrodenej rubeoly, syndrómu rubeoly a smrti.

 

Mýtus 7

Súčasné podanie viac ako jednej vakcíny dieťaťu môže zvýšiť riziko škodlivých vedľajších účinkov, a ohroziť tak jeho imunitný systém.

Fakt 7

Detský imunitný systém každodenne zvláda niekoľko stoviek cudzích telies a ľahko zvládne niekoľko vakcín podaných súčasne.

Protilátky sú bielkoviny vytvorené na rozpoznanie škodlivých napadnutí organizmu. Antigény, ktorým je dieťa počas očkovania vystavené, sú zanedbateľné v porovnaní s tým, čomu je dieťa vystavené počas bežného dňa alebo v prípade obyčajného prechladnutia či zápalu hrdla.

 

Mýtus 8

Chrípka je len nepríjemnosť.

Fakt 8

Chrípka je vážne ochorenie, ktoré každoročne zabíja vo svete niekoľko stoviek tisíc ľudí.

Táto choroba je nesmierne nebezpečná pre malé deti, starších ľudí so slabším zdravím a pre kohokoľvek s pľúcnou a/alebo srdcovo-cievnou chorobou. Nechránení ľudia môžu šíriť chrípkový vírus medzi rizikové skupiny, akými sú nemocniční pacienti a klienti domovov dôchodcov, kde môže viesť až k úmrtiu.


Mýtus 9

Očkovanie proti chrípke nie je veľmi účinné.

Fakt 9

Vakcína proti chrípke chráni 70 % zaočkovaných ľudí.

Napriek očkovaniu spôsobuje chrípka mnohým ľuďom práceneschopnosť, čo vedie k dojmu, že očkovanie proti chrípke nie je veľmi účinné. V skutočnosti môže celá škála iných vírusov spôsobovať symptómy podobné chrípke, a to vyvoláva mylný dojem, že aj tí, čo sa dali zaočkovať, majú chrípku. Navyše, počas každej chrípkovej sezóny sa šíri niekoľko rôznych kmeňov chrípkového vírusu a očkovanie dokáže chrániť len pred troma najčastejšie sa vyskytujúcimi kmeňmi.

 

Mýtus 10

Je lepšie byť „očkovaný" ochorením samotným ako pomocou vakcíny.

Fakt 10

Vakcíny poskytnú imunitnému systému podporu v boji proti vírusom v prípade napadnutia a dokážu zabrániť vážnym komplikáciám a smrti.

Choroby poskytnú imunitnému systému podrobnejšie „vedomosti" ako vakcíny. Avšak kľúčové je to, že imunitný systém potrebuje iba obmedzené množstvo informácií na rozpoznanie útočiaceho mikroorganizmu. Vakcíny sú plne schopné toto množstvo poskytnúť a zabezpečiť tak dlhodobú imunitu bez zbytočného preťaženia organizmu.

 

Zdroj: WHO